Rüyada Sırt Arka görmek

Rüyada Sırt Arka görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsana yardımcı olan yahut yardımı beklenen kimseye, güvenilen mal ve dünyalığa, ertelenmiş ve unutulmuş işe; ev dışına, şehre, yakındaki yahut uzaktaki yola; Bel kırılması korku ve üzüntüye yahut öğle namazını ihmal etmeye, Sırtı iyi görmek yeni elbiseyye, aile ve dostlarından güç almaya, ilme ve çocuğa, Dostunun sırtını görmek, onun kendisinden nefret etmesine, düşman sırtı düşmana galip gelmeye, Yaşlı kadın sırtı görmek, dünyanın kendisinden sırt çevirmesine, genç kadın sırtı görmlek dünyanın kendisine meyletmesine ya da geciken bir haberi beklemeye, Sırtını -yahut arka tarafındaki diğer organları- görmek yaşlılığa, Sırtın ağrıdan dolayı bükülmesi durumunun bozulmasına ve yoksulluğa, Sırtının ağrıdığını görmek güvendiği birinin hapsedilmesine, Sırtında gördüğü ağır yük, kişinin büyük bir borç altına girmesine yahut kötü komşuya, hataya, kedere ve günaha; Belinin kırıldığını görmek güç ve kuvvetini yitirmeye; kendinin , hizmetinde olanın vefatına, Sırta yüklenen tabut, ve diğer eşya borca, Sırtına odun yüklenmek gıybet ve kovculuk yapmaya, Hastanın belinin kırılması kendisine yardım edenin durumunun kötüleşmesine yahut ölmesine; Sırtında ağır yük görmek geçimi sıkıntısına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Kambur.)


Molla Cami: Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veyakendisinden yardımcı olması istenen bir kimseye işarettir. Sırt evin dışına veya şehire ya da sahrada olan yola işarettir.Rüyada bel kırılması korku ve üzüntüdür. Bazen de öğle namazına işarettir.Rüyada sırtının siyah veya kırmızı oiduğunu gören kimsenin, dövülmesinden korkulur. Rüyada dostunun sırtım görse, dostu ondan nefter eder.Düşmanının sırtını görse, düşmanının şerrinden emin olur.Yaşlı bir kadının sırtını görse, dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtım gördüğü kadının başörtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar.Kadın gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler, Sırt görmek, yaşlılığa daişarettir. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin tabiri böyledir. Rüyada sırlının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur, Bir kimsenin rüyada sırtında meydana gelen ağrı kardeşinin ölümüne işarettir. Sırt, adamın işlerinde sığındığı şöhret ve mal sahibi bir kimsedir. Bundan dolayı rüyada insanın sırtında meydana gelen ağrı onun dayandığı büyüğüne aittir. Bazı tabirciler, sırt elbise veya yorgan ve yatak gibi şeylerin dış yüzüdür, dediler. Bunun için bir kimsenin, rüyada sırtında meydana gelen herhangi bir şey o kimsenin elbise veya yorganının dışında meydana gelir. Rüyada sırlının ağrıdığını gören kimsenin, güvendiği büyüğü hapsedilir. Rüyada sırtına bir ağır yük yüklendiğim görse, büyük bir borç altına girer. Bazı tabirciler, rüyada sırta yüklenilen ağır yük, kötü komşudur.dediler. Rüyada belinin kırıldığını gören kimsenin, kuvvetinin gitmesine veya kendisinin ya da ev ihtiyaçlarını gören kimsenin öleceğine işarettir.Rüyada sırta yüklenilen ağır yük,keder, hata veya günahlardır. Bir kimse rüyada sırtına tabut, eşya veya kumaş yüklendiğini görse, üzerinde toplanacak borçlara işarettir. Rüyada sırtına odun yüklendiğini gören kimse,gıybet ve koğuculuk yapar. Hasta olan bir kimse rüyada belinin kırıldiğınıgörse, ona yardım eden bir adamın ölümüne veya onun fakir olmasına ve dinde bulunan şeyin azalmasına işarettir. Bazı tabirciler, sırtında ağır bir yük bulunduğunu görmek, çoluk-çocuğunun çok, malının azlığına işarettir,dediler.Rüyada kambur bir adam gören kimsenin malının artmasına veya uzun ömürlü olmasına bazen de çoluk çocuğunun çokluğuna işarettir.