Rüyada Sinek görmek

Rüyada Sinek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Ağzı pis, miskin ve alçak bir kimseye, Sinek görmek, halka zarar veren kimseye, Yolculuğa çıkacak kimsenin üzerine sinek konması, bu yolculuktan vazgeçerse hakkında iyi olacağına, Mala sinek konması ona gelecek zarara, Sinek öldürmek sağlığa ve rahata, KKulağına sinek gittiğini görmek hayra ve berekete nail olmaya, Sineklerin bir yere toplanması, orada tekiz ve güzel bir rızkın meydana gelmesine; Kulağa kaçan türden küçük sinek görmek, devlet başkanına düşman olan bir kimseye; Sivrisinek kandökücü ve işkencesi düşmana yahut kişinin saygınlığına ve namusuna dair üzüntülü bir durumun meydana gelmesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen sinek, çok sövmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kimseye işarettir. Rüyada bir kimseye bir sinekten bir fayda dokunsa,o kimseye, mezkur insanlar tarafından bir fayda erişir. Sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka nail olur. Sineğin kanında olan şey, alçak bir kimseden maldır.Sineğin karnına girdiyini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur-kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.Sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsat eden bir düşmandır.Baş uçunda bir sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdit eden zayıf bir düşmana işarettir. Yolculuğa çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir sineğin konuştugunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkuldugundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.Kulagına bir sinek girdiğini gören kimse hayra ve berekete nail olur.Sinek öldürdügünü gören kimse, rahata ve vücut sağlıgına nail olur.Sineklerin evinde toplandıklarını gören kimsenin düşmanlanmn kendisinin kötü gördüğü bir şeyi işlemelerine işarettir. Misafir olan kimsenin basma sineğin konması, malının gitmesine işarettir. Sineği malından bir şey üzerinekondugunu görse, o kimsenin malının çalınmasına,hırsızların saldınsına uğramasından korkulur. Sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir.Bazen de sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka işarettir. Bazen dekendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaca işarettir.Bazen de kara sineni görmek, kötü amele ve kötü görülüp zemmedilmeyi icabettiren bir işte bulunmaya işarettir.


Diyanet: Rüyada sinek görülmesi insanı rahatsız eden zayıf bir düşmana işaret eder. Bir yoruma göre de rüyada sinek görülmesi inatçı bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında boğazına bir sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında boğazına, burnuna ve gözüne sinek kaçtığını görmesi; o kimsenin ahlâk düşkünü birisinden biraz faydalanacağına, kişinin rüyasında kulağına sinek kaçtığını görmesi; o kişinin kötü bir kimsenin aleyhinde söylemiş olduğu bir sözü işiterek üzüleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sineklerin kendisini ısırdıklarını görmesi; o kimsenin evi ve eşinin birtakım alçak kimselerin basit bir saldırılarına uğrayacaklarına, kişinin rüyasında sinek yediğini görmesi; o kimsenin istemeyerek de olsa düşmanının malını alacağına işaretle yorumlanır.


Seyyid Süleyman: Kirmani'ye göre sinek; zayıf fakat, zararlı bir düşmanla tabir olunur. Rüyasında boğazına veya karnına sinek girdiğini gören, böyle insanlarla arkadaşlık kurar. Onlardan az bir fayda görür.
Bazı tabircilere göre sinek; himmetsiz bir insandır ve zorbalığın temsilcisidir. Kulağına sinek girdiğini gören, aleyhinde söylenen bir sözü duyar ve bundan dolayı üzülür. Ağzına, burnuna, gözüne sinek giren; alçak bir insandan küçük bir iyilik görür.
Bir başka görüşe göre sinek; tedbirsiz düşüncesiz ve haset yani kıkanç bir insandır. Sinekler tarafından ısırılanın ailesi ve akrabaları, sefil insanların ehemmiyetsiz saldırılarına uğrar. Rüyasında sinek yediğini gören düşmanının malını zorla alır.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Malının üzerine sineklerin üşüştüğünü görmek; hırsızlıkla tabir olunur. Yiyeceğine sinek düştüğünü görenin, malına haset edilir.