Rüyada Şeytan görmek

Rüyada Şeytan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Yalan ve şehvete, sahte mutluluklara, her türlü kötülüklere ve kötülük odaklarına;
 • Şeytanı görmek sahtekar, aşırı hırslı, kıskanç ve mağrur, laubali ve kendisine her iki dünya için zararlı olan düşmana;
 • Onu görmek inançsız, iki yüzlü ve kıskanç olmaya,
 • Şeytan, samimi Müslüman için güçsüz ve aciz bir düşmana;
 • Onunla düşüp kalktığını görmek faiz yemeye ve diğer kötü fiilleri işlemeye;
 • Şeytanı üzgün ve öfkeli görmek yahut ona buğzetmek Allahü Teala'nın rızasını kazandıracak işleri işlemeye ve düşmanına galip gelmeye;
 • Onu mutlu ve neşeli görmek nefsani arzularıyla meşgul olmaya delalet eder.


  Diyanet: Rüyanızda şeytanı görmeniz ve onunla konuşmanız; düşmanlarınızın aleyhinizde birtakım faaliyetler yaptıklarına, rüyanızda şeytana buğz ettiğinizi veya onu taşladığınızı görmeniz; sizin Allah rızası için güzel ameller işlediğinize, düşmanlarınıza galip geleceğinize, namaz, oruç ve benzeri ibadetlerinizi yerine getirdiğinizi ve dininize sadık kaldığınıza delalet eder.


  Nablusi: Rüyada görülen şeytan, hilekar, haris, lakayt, din ve dünyaca düşmanıdır.
  Bazen şeytanı gören kimse, kafir, münafık yahut da kıskanç olur. Bazen da şeytan görmek, çoluk - çocuğa delalet eder.
  Şeytanı görmek ferahlık, yalan ve şehvete delalet eder. Nitekim şehvetin yalan ve şeytanlığa delalet etiği gibi.
  Bir kimse rüyada şeytanın kendisini düşürüp aklını gidererek saralı yaptığını görse, o kimse faiz yer. Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana delalet eder. Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine delalet eder.
  Kendisine şeytanlardan bir tayfanın dokunduğunu gören kimse, Allah-ü Teala'yı anıyorsa, onun bir çok düşmanları onu şaşırtmayı ve helak etmeyi murad ederler, fakat buna kadir olamazlar. Bir kimse dünyada şeytanın kendi arkasına düşüp onu takip ettiğini görse, o kimsenin düşmanı onun peşine düşer ve onu azdırıp, yoldan çıkarıp, ilim ve şöhretinden düşürür.
  Bir kimse kendisini şeytanla gizli konuştuğunu görse, o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve salih kişilerin kahır ve helakında onlara yardımda bulunur. Ancak buna gücü yetmez. Eğer şeytanın kendisine bir şey öğrettiğini görse, o kimse düzme ve yalan bir söz söyler veya insanlara hile yapar yahut da yalan bir şiir okur.

  Şeytanın kendi üzerine indiğini gören kimse, iftira, yalan ve günah olan bir iş yapar.
  Rüyada şeytanlara reislik ettiğini ve şeytanların da ona itaat ettiklerini gören kimse, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nail olur ve düşmanlarım kahreder. Düşmanları da ona itaat ederler.
  Şeytanları bağlayıp ve onları hapsettiğim gören kimse, yardım, kuvvet ve şöhrete nail olur.
  Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkarıp, dehşet ve hayrette bıraktığını gören kimsenin, maıina zarar ve ziyan erişir. Eğer bunu gören amirse, azledilir.
  Bir kimse şeytanın elbiselerini soyduğunu görse, o kimseye işlerinde düşmanı galebe çalar veya onu vesvese ve fitneye düşürür yahut o kimse memuriyetten ayrılır.
  Rüyada şeytana buğz ve adavet ettiğini gören kimsenin, Allah'a itaat eden sadık bir mü'min olduğuna ve dindeki kuvvetine delalet eder.
  Rüyada şeytanm kendisini korkuttuğunu gören kimsenin, Allah'ın velilerinden bir veli olduğuna ve Allah (C.C.)'m onu korku ve şeytandan emin kıldığına delalet eder.
  Bir kimse rüyada yıldızı şeytanın arkası sıra düştüğünü görse, o yerde Allah (C.C.)'ın düşmanı kral ve hakiminin sırlarına muttali olmaya çalışan bir kimse bulunduğuna ve o kimseye Allah (C.C.) ve padişah tarafından azab erişeceğine delalet eder.
  Rüyada şeytanı ferah ve neşeli gören kimsenin, nefsani arzularıyla meşgul olduğuna delalet eder.
  Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır.

  Rüyada şeytanı düşman kabul ettiğini gören kimsemn, mütedeyyin olduğuna ve Allah (C.C.)'ın emirlerine itaat ettiğine delalet eder.
  Rüyada kendisinin cismine şeytanın müdahale etiğini veya kendisini yuttuğunu gören kimse, deniz yolculuğunda ise, onun helak ve boğulmasından korkulur. Eğer kara yolculuğunda ise, ona kötülük, zarar, ziyan ve musibet dokunmasından korkulur.
  Bazen da şeytanlar, bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalanlara delalet ederler.
  Bazen da şeytanı görmek, kişinin arkasmdan aybını söylemeğe göz ve kaşla işaret ederek ta'netmeye delalet eder.
  Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gören kimse, insanlar ile eğlenir ve onlara eziyette bulunur veya yer altında olan su yolu ve lağımları düzene koyar. Bazı kere de bu rüyanın sahibi yanarak veya dininden dönmüş bir halde ölür.
  Şeytan rüyası, unutkanlığa delalettir.
  Bir adam, Hasan'a «Ya Eba Said, Şeytan uyur mu?» dedi. Eba Sa-id gülerek, «eğer şeytan uyusaydı biz rahat ederdik,» diye cevap verdi.
  Rüyada şeytanı görmek, bid'at sahibi bir alime, namazı terk etmeğe, yalana, hırsızlığa, günah kazanmaya ve uzun ömüre delalet eder. Hile, hud'a, sihir, kıskançlık ve Hz. Adem A.S.'ın hikayesine kıyasla, kan - koca arasını açmaya delalet eder.
  Bu rüya, bazen da dinden çıkmak ile tabir edilir. Çünkü şeytan Allah (C.C.)'a ibaaet ediyordu. Allah'ın emrine muhalefet sebebiyle koğuldu.

  Bu rüya, deniz kenarında insanlara, atlarla teçhizatlı bir şekilde bekleyen kafir bir hükümdar üzerine de delalet eder. Ki nitekim, ayet-i kerime: «onlara karşı süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar» (Sure-i Isra, ayet 64) buyurmuştur.
  Bir kimse kendisini rüyada şeytan olmuş görse, o kimse daima şeytanın elinde olur, yahut dininden döner, ya da Allah'ın (C.C.) rahmetinden uzak olarak yaşar, gam ve kederinden ölür. Yahut nesil ve mal ile rızıklanır. Hile ve hud'a üe düşmanlarına galip gelir. Zamanında kötülükle emreder, iyilikten de insanları men'eder. Şeytanı öldürdüğünü gören kimse, hilekaf ve hilebaz insanlara hile yapar. Bu rüyayı gören salih ve iffetli kimse ise Allah'ın emrinden ümidini keser ve me'yus olur.

 •