Rüyada Şehit Ve Şahit görmek

Rüyada Şehit Ve Şahit görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Bir kimse şehitlerden birisinin diri olduğunu görse, o şehidin takip ettiği yol ve tutumunun insanlar arasında devam ettiğine delalet eder. Bazı tabirciler de, rüyada bir şehidin hayatta olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)'a yaklaşır, demişlerdir.


Seyyid Süleyman: Rüyada Allah yolunda şehit olanları görmek yahut şehit olmak; Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve affına erişmek, Cennet'e girmek, ni'met ve bereket içinde yaşamak, dünya ve ahirette bahtiyar olmaktır. Kanları akan şehitler görmek; halkın dini ibadetleri yerine getirmekte tembellik etmeyeceklerine, feyze, berekete ve düşmana karşı zafere delalet eder. Şehitleri Cennet'te görmek, şehit ve şehitlerle konuşmak, bir şehitle öpüşmek te; yukarıdaki gibi güzel manalarla ve şehadet mertebesine nail olmakla yorumlanır. Hulasa şehit görmek; her halu-karda hayırdır.
Rüyada şahit ve şahitler görmek; düşmana galip gelmek ve davayı kazanmakla tabir olunur. Kendisine iki şahit lazım olduğu halde, ancak birini bulabilen; kısmen tamamlayabileceği bir işe başlar. Rüyasında şahitlik yaptığını gören; Hakk yolunda olup, gaip ilmi ile ilgilenir. Birinin yalancı şahitlik yaptığını veya bizzat kendisini yalan yere şahitlik ettiğini gören, nefsine ve başkasına zarar verir.
Şahitlik ederek bir suçluyu kurtardığını yahut bir davanın kazanılmasına vesile olduğunu gören, halkın hakkını teslim eder ve onlara hayırlı olur. Mazluma (zulme uğramışa) yardımda bulunur. Allah rızası için şahitlik ettiğini gören, insanlara fayda sağlar. Kendisinin lehinde şahitlik yapıldığını gören, arzusuna nail olur. Aleyhinde şahitlik edildiğini görenin, işleri zorlaşır.