Rüyada Satranç görmek

Rüyada Satranç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Tazminata, düşmanlığa,
 • sırlara vakıf olmaya,
 • halin değişmesine,
 • meslek sahibi olmaya, yolculuğa, mizaç değiştirmeye; hile ve münakaşaya,
 • Oynanan satraç yüksek rütbeli kimselere, oynanmayanı ise işsiz kimselere,
 • Satranç oynamak adi bir düşmanı olduğuna,
 • Satranç, muhtelif insanlarla iş münasebetine,
 • Satrançta galip gelmek zafere erişmeye, yenilmek ise üzüntüye,
 • Satrancın piyonu durumunun baştan sona iyi olmasına,
 • satranç atı malla yapılan sözleşmelere yada hastanın vefatına,
 • satranç tahtası dünya ve onun türlü türlü hallerine,
 • satranç fili gerektiğinde yararı dokunmayan imkan ve durumlara,
 • satrançtaki kale işte istikamete ve doğru söze, gizlenmeye yahut ansızın ölüme,
 • satranç şahı devlet başkanına,
 • satrancın veziri yüksek bir rütbeye,
 • Satranç oynamak bazen kavga ve tartışmaya, geçersiz ve basit sözlere delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, hükümdar için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe işarettir. Rüyada satranç,tavla ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya işarettir.Bir kimse satranç oynadığını görse, onun adi bir düşmanı olur.Oyun oynanıtmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara;oyananan satrancı görmek de. yüksek rütbeli adamlara işarettir.Eğer bir yerde satranç aletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiği görülse, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelebilir.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa işarettir,Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.Rüyada satranç oynadığını gören kimse, kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir topluluklamukavele(sözleşme) yapar.Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini orusun,dediler.Rüyada satranç oynamak, batıl söze ve basit bir harbe işarettir.Rüyada satranç oynadığım ve hasmım yendigini gören kimse bu galibiyeti uyanıkken de görür.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına veyolculuğa işarettir.


  Diyanet: Rüyada satranç görülmesi batıl şeylere yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında satranç oynayıp rakibini yendiğini görmesi; o kimsenin batıl düşünceleri terk edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arasında dargınlık olan bir kimse ile satranç oynadığını ve kazandığını görmesi; o kimsenin adliyeye intikâl etmiş bir davasını kazanacağına delalet eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada satranç oynandığının gö rülmesi; iftira ve batıl sözlere yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında önünde taşları dizilmiş satranç görmesi; düşmanlığa delalet eder. Bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin birisiyle kavga yapacağına, bir yoruma göre de o kimsenin sonunda hayır ve menfaat olmayan bir işle uğraşacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada satranç oyunu görülmesi; her iki oyuncunun da itibar kazanacaklarına ve birer ünlü kişi olacaklarına delalet eder.


  Nablusi: Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, melik için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe delalet eder. Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya delalet eder.
  Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin adi bir düşmanı olduğuna delalet eder.
  Oyun oynanılmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara; oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara delalet eder.
  Eğer bir yerde satranç aletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiği görülse, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelir.
  Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.
  Eğer karşısındaki oyuncudan paytak alsa, onun bir piyadesini; eğer at alsa, bir atlısını; eğer, filini alsa yabancı kralı elde eder.
  Rüyada satranç oynadığını gören kimse, — kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde — kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir toplulukla mukavele yapar. Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini korusun, dediler.
  Rüyada satranç oynamak, batıl söze ve basit bir harbe delalet eder. Rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini gören kimse, bu galibiyeti uyanıkken de görür.

  Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Satranç; batıl şeylerin ve gururun temsilcisidir. Bir düşmanıyla satranç oynayıp, kazandığını gören; dünyada da galip gelir yahut batıl bir şeye galebe çalar. Üstünlük sağlar.
  İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada satranç görmek ve oynamak; iftira ve batıl sözle yorumlanır.
  Kirmani diyor ki: Rüyada satranç görmek; güç ve kıymetle tevil edilir. Satranç oynadığını gören, biriyle kavga eder. Bir rivayete göre, faydasız şeylerle meşgul olur.
  Ebu Said'ül Vaaz'a göre satranç oynamak; her iki oyuncu için şeref ve makamdır.
  Bir kısım tabirci bilmediği halde satranç oynamayı şunlarla tabir ediyor: Namazı unutmak, israf, nefret.

 •