Rüyada Sakal görmek

Rüyada Sakal görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Erkek için zenginlik ve şerefe; kadın için -hamile ise- erkek çocuğa, çocuğu yoksa hiç olmayacağına, çocuğu var ise, bu çocuğun kavmin yöneticisi olmasına, dul ise evlenmesine yahut kocasından mirasa ermeye, Sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek ggam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa, Sakalından aşağı doğru çekilmesi pişmanlığa ve musibete yahut ömrünün sonuna gelmiş olmaya, Birinin sakalından tutup çekmek malına varis olmaya, Sakalın bir kısmının koparılarak yerinin boş kalması noksanlığa, Sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi üzüntü ve kedere, Sakalını tıraş etmek hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya, Sakalını dişlemek hamakat ve akılsızlığa, Sakalı taramak ve güzel koku sürmek hayre ermeye, birinin sakalını taramak o kimseden hayır görmeye, Kızıl sakal - beyazla karışık olursa- fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına, Bamteli ( sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri) evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye, Sakalın ağarması uzun ömre ve sünnete uymaya, Sakalı boyamak yahut kına yakmak yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına, Sakalı güzel koku yahut uygun bir şeyle yağlamak, akmaz ise zinete, akarsa gam ve kedere, Saç ve sakalı ıslatıp sularını akıtmak başkalarının sırrına, onların da kendi sırrına muttali olmasına, Sakalın altını yahut ensesini tıraş ettiğini görmek borç ödemeye, Sakalı tararken, ondan beyaz kı


Molla Cami: Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç birisi traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzetinin eliyle yok edilir. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarsa, o kimseni şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur. Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına işarettir.Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse fakir olur, şöhret ve mevkii elinde gider. Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına vehanımının hastalığına işarettir.Bazı tabirciler rüyada hanımında sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildir, dediler.Kocada olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine işarettir.Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yanında bulunan malının zayi olacağına işarettir.Rüyada sakalını ve başını birden traşı ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder. Bir kimse rüyada sakalından biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca malı gider.Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına işarettir. Bir kimse rüyada sakalım ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar. Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan cimrilik ve cömertliğe işarettir. Bir kimse rüyada sakalında beyaz kıl görse, bu rüya o kimsenin kazandığı günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işarettir. Bazan sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğe işarettir.Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine işarettir.Rüyada sakalını adetin hilafına olarak uzadığını gören kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sanetmesine işarettir. Sakal günahkar kimse için, tövbe; sapıklar için hidayettir.Rüyada bir kadından sakal çıkması, o kadının erkek eşine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına işarettir. Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.


Diyanet: Rüyada sakal görülmesi değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında sakalının çok uzadığını görmesi; o kimsenin keder, sıkıntı, borçlanma ve pişmanlık gibi üzüntü veren şeylerle karşı karşıya kalacağına yorumlanır. Rüyanızda sakalınızdan aşağıya doğru çekildiğinizi görmeniz; ecelinizin yaklaştığına ve ömrünüzün bittiğine işaret eder. Rüyanızda sakalınızın bir kısmının koparılıp yerinin boş kaldığını görmeniz; öyle pek hayra alâmet değildir. Bir kimsenin rüyasında sakalının kesilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin dini yönden biraz ihmalkâr olduğuna, bir kimsenin rüyasında sakalının tıraş edildiğini görmesi; o kimsenin eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, eğer borçlu ise borcunu ödeme imkânı bulacağına ve eğer bir sıkıntısı varsa o sıkıntının geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında sakalını dişleriyle çiğnediğini görmesi; o kimsenin akılsız birisi olduğuna, kişinin rüyasında sakalını ısırmadan ağzına soktuğunu görmesi; o kimsenin bir şeyden dolayı pişman olacağına ve bir nimete de şükür edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin ani bir şekilde öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sakalına güzel kokular sürdüğünü görmesi; o kimsenin işlerini düşünerek yapacağına işaret eder. Rüyanızda bir başkası tarafından sakalınızın tarandığını görmeniz bir kimseden size bir hayır isabet edeceğine, kişinin rüyasında kendi sakalını tarayıp süslediğini görmesi; o kimsenin işlerinde doğru ve dürüst hareket ettiğine, bir kadının rüyasında kendisini sakallı görmesi; yedi şekilde yorumlanır. Bunlar da: Eğer hamile ise bir erkek çocuk doğuracağına, eğer hamile değilse hiç çocuğu olmayacağına, eğer çocuğu varsa bir yere başkan olacağına, eğer dul ise evleneceğine, eğer evli ise dul kalacağına, kendisine keder isabet edeceğine ve ahlâksızlık yapacağına işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir.
Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından kamında bulunan miktarca zahmet çeker.
Sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur.
Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine delalet eder.
Sakalının miktarmdan fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine delalet eder.
Sakalının uzadığını hatta yere düştüğünü görse, sakal sahibinin ölmesine delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler.
Eğer sakalı göbeğine kavuşsa, o kimsenin Allah (C.C.)'a itaat ve inkiyat etmediğine delalet eder.
Eğer sakalı bir «tutam» dan fazla olsa, o kimsenin riyakar bir adam olduğuna delalet eder.
Sakalının kıllarını fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin
olur.
Eğer sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görürse, o kimse miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankar ve zalim olur. Çünkü jrarş.vunun sakalı çokça siyah olup koyu yeşile çalardı.
Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer.
Sakalını safi kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder.
Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.
Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.
Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk buluğ çağına ermeden ölür.
Bir kimse rüyada «Keçi sakalı» denilen bitkiye yaklaştığını görse, o kimsenin kendi başına kalıp, kendi halinde bulunmasına delalet eder.
Eğer kendi sakalını noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını gören kimse, üzerinde borç varsa öder. Eğer işleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü've kederli ise, gider.
Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider. Ve halkın yanında hor ve hakir olur.
Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider.
Sakalının yarısını traş edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur. Ve şöhretinden düşer.
Bir kimsenin sakalım rüyada tanımadığı genç bir adam traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarsa, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.

Eğer sakalını kesilmiş görse, o kimsenin sakalından kesilmiş ve bir tutamdan fazla olduğunu görse, o kimsenin zekatmı veren bir adam olduğuna delalet eder.
Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur.
Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.
Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazı siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına delalet eder.
Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider.
Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu- varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler.
Kocada olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yarımda bulunan malının zayi olacağına delalet eder.
Rüyada sakalını ve başını birden traş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, ödeyerek borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.
Rüyada sakalının uzadığını, hatta eğirip kilim dokuduktan sonra sokakta sattığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder.
Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.
Bir kimse rüyada sakalmdan biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca malı gider.
Sakal heybettir. Bazan sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına delalet eder.
Bir kimse rüyada sakalmı ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar.
Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe delalet eder. Bazan sakal hanıma delalet eder.
Bir kimse rüyada sakalında beyaz kıl görse, bu rüya bazan o kimsenin irtikab ettiği günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya delalet eder.
Bazan da sakal zirata delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah olan sakalını beyazlaşmış görse, o kimsenin ziraatımn biçim zamanının yaklaştığma delalet eder.

Bazan sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğine delalet eder.
Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyah-laştığını görmesi, sevinç, kuvvet .ve sertçe hareket edişine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada sakalım adetin hilafına olarak uzadığmı görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarfetmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine delalet eder.
Sakal günahkar kimse için, tevbe; sapıklar için hidayettir. Özellikle rüya sahibi onda beyazlık da bulunduğunu görürse.
Rüyada bir kadından sakal çıkması, b kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına delalet eder.
Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.
Rüyada sakalını gösterip, ağzma almak veya sakalını öpmek, rüya sahibinin gerek kast edici ve gerekse kastedilmiş olsun himmetin-deki kusuruna delalet eder.
Rüyada kabuk vs. gibi sakala asılı bir şeyi görmek, müessir çirkin bir söze veya rüya sahibinin hanımının henüz hilkati tamam olmayan hamileliğine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında sakalının çok fazla uzadığını gören; üzülür, borca girer, pişmanlık duyar veya tedbirsiz ve akılsız davranır. Sakalının aşağıya doğru çekildiğini görenin, eceli yaklaşmıştır. Bir rivayete göre bu rüya, pişmanlık veya musibettir. Sakalın kesilmesi, selamettir. Bazıları bunu mekruh (çirkin) saymışlardır. Rüyasında birisinin sakalını tuttuğunu ve bundan acı duymadığını gören; bütün işlerinde, sakalını tutan zata tabi olur. Bir kısım tabirciye göre, bu iyi bir rüya değildir. Sakalı dişlerle çiğnemek; ahmaklık ve akılsızlığa işarettir. Sakalını ağzına sokan, şükürden uzak olur. Sakalının zayıflıktan döküldüğünü gören, aniden vefat eder. Sakalını tarayıp, güzel koku sürmek; hayırdır. Bunu başka birinin yapması da böyle yorumlanır. Sakalının kırarmış olduğunu görenin, itibarı artar. Fakat, sakalın tamamiyle ağarması bunun tam aksidir. Aynı zamanda mal kaybıdır.
Kadının rüyada sakalının bitmesi, şunlarla tabir olunur. Hamile ise, oğlu olur. Hamile değilse hiç doğum yapmaz. Evladı varsa, kavminin lideri olur. Dul ise, evlenir. Evli bir kadının sakalını tutup çekmesi, mirasa delalet eder. Sakalının ağardığını gören kadın, nefret ettiği bir şey görür veya dul kalır. Zulme uğrar.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, bir gencin sakalının ağarması; kaybolan şeyin gelmesiyle yorumlanır. Saç, sakal ve bıyığındaki telleri koparan; sünnete ve hayırseverlere muhalefet eder.
Bazıları saçın ve sakalın ağarmasını, uzun ömürle tabir ederler. Sakalında çok az siyah olduğunu görenin; ya oğlu olur, ya gurbetteki yakını gelir yahutta ömrü uzar.
Saç, sakal ve bıyığının bir ota dönüştüğünü gören, zarurete (sıkıntıya) düşer. Sakalını boyayan ibadetini ve ihtiyacını halktan gizler. Boyanın tutmadığını görenin, sırları duyulur. Bunları toprak, çamur vb. ile boyamak; üzüntü ve mekruh bir hal ile tabir olunur.
İbn-i Fuzale demiştir ki: Saçını sakalını ıslatıp bu suların aktığını gören; halkın sırlarını vakıf olur ama, halk ta onunkileri öğrenir. Saçını, sakalını tararken taraktan bit düştüğünü gören, mirasa konar. Bundan infak eder. Etrafını nafakalandırır. Sakalının altını ve ensesini tıraş eden, borcunu öder.
Saç, sakal ve bıyığını güzel kokulu bir yağla yağladığını, bunun başından sızıp akmadığını görmek, zinettir. Yağ aktığı takdirde üzüntü ile yorumlanır. Kokulu yağlarla yağlanmak, güzel şöhrettir. Sakalının bir kısmının koparıldığını, yerinin boş kaldığını görenin, noksanı olur. Sakal tıraşı saç tıraşı gibi tevil edilir.