Rüyada Sac görmek

Rüyada Sac görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Üzerinde hamur işleri yapılan sacı görmek sıtma hastalığana delalet eder.


Diyanet: Rüyada saç görülmesi; mala ve ömrün uzunluğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına, bir kadının rüyasında saçının uzadığını görmesi; o kadının güzelliğinin arttığına işaretle tabir olunur. Zengin bir kimsenin rüyasında başında bulunan saçı bir başka saçla ördüğünü görmesi; o kimsenin mal varlığının artacağına ve bir başkasından ödünç olarak aldığı maddî destekle ticarî işler yapacağına, eğer fakir ise borca gireceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hac yaptığını ve saçlarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve günahlarının affedildiğine yorumlanır. Bir işçinin veya memurun rüyasında saçının tıraş edildiğini görmesi; o işçi veya memurun görevine son verileceğine. Bir kadının rüyasında sacının kesildiğini görmesi; o kadının kocasından boşanacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının kendiliğinden döküldüğünü görmesi; o kimsenin anne-babası yüzünden bir acıya mübtelâ olacağına, bir kimsenin rüyasında saçının bir tarafından yolunduğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir nedenle evinden ayrılacağına işaret eder. Rüyanızda saçınızın düz ve kıvırcık olduğunu görmeniz; sizin şerefli ve bahtiyar bir kimse olduğunuza, rüyanızda saçınızın kıvırcık olmamasına rağmen, saçınızın kıvırcık olduğunu görmeniz; halen bulunduğunuz durumdan pişmanlık duyacağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada saç görülmesi; mal, uzun ömür, güzellik ve şeref ile tabir olunur. Kişinin rüyasında saçının dağınık ve uzun olduğunu görmesi; o kimsenin malının dağılacağına işaret eder. Genç bir kimsenin rüyasında saçının beyaz olduğunu görmesi; o gencin fakirleşeceğine yorumlanır. Rüyanızda saçınızın azaldığını görmeniz; sizin fakirleşeceğinize, çoğaldığını görmeniz ise; sizin zengin olacağınıza delalet eder. Rüyanızda hiç saçınızın olmadığını ve takma saç kullandığınızı görmeniz; sizin rızkınızın bollaşacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu görmesi; o kişinin kedere ve hakarete maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında başının dazlak olduğunu ve yeniden başında saç bittiğini görmesi; o kimsenin hayra nail olacağına ve şerefinin artacağına, kişinin rüyasında saçlarını bir tarakla taradığını görmesi; o kimsenin nimete mazhar olacağına işaret eder. Rüyanızda saçlarınızın çoğaldığını ve sakalınızın uzadığını ve bütün saçlarınızı örüp başınızın üzerinde birtakım örgüler yaptığınızı görmeniz; üzerinizde borçlarınızın biriktiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bıyık ve koltuk altı kıllarını tıraş ettiğini görmesi; o kimsenin borçlarını ödeme imkânı bulacağına, kederlerinden kurtulacağına ve Hz. Peygamber (a.s.)'in sünnetine bağlılığına işarettir. Bir kadının rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o kadının hayra nail olacağına, herhangi bir fakirin rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi; o fakirin işlerinin bitmeyeceğine, bir kişinin rüyasında saçının bitmemesi gereken yerlerde bittiğini görmesi; o kimseye keder ve üzüntünün isabet edeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini çirkinleştirmeyecek şekilde saçla- kısalttığını veya yolduğunu görmesi; o kimsenin keder ve üzüntülerden kurtulacağına, eğer varsa borçlarını da ödemede zorlanacağına yorumlanır. Rüyada saçların gür görülmesi; kederli kimseler için kederlerinin artacağına, sevinçli kimseler için sevinçlerinin artacağına, bir kişinin rüyasında saçlarının ön tarafını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin zelil olacağına, arka tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmesi; o kimsenin ihtiyarlık zamanında hor ve hakir olacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında koltuk altı kıllarının uzun olduğunu görmesi-o kimsenin istek ve arzularının yerine geleceğine, dini yönünün sağlam olduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında koltuk altı kıllarının çok olduğunu görmesi; o kimsenin rütbesinin yüksek olacağına yorumlanır. Rüyanızda yüzünüzde veya kıl bitmeyecek bir yerinizde kıl bittiğini görmeniz; sizin çok borçlanacağınıza, rüyanızda elinizin içinde kıl bittiğini görmeniz; sizin bir menfaate erişeceğinize işaret eder. Kişinin rüyasında karnında olan kılların çok olduğunu görmesi; o kimsenin çok borçlanacağına, keder ve üzüntüye uğrayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında saçlarının birbiri ardınca düştüğünü görmesi; o kimsenin çalışarak kazandığı ve zorlanarak elde ettiği şeylerin hepsinin elinden çıkacağına delalet eder. Bir erkeğin rüyasında vücudunda saç bittiğini görmesi; o erkeğin hanımının hamile olduğuna, kişinin rüyasında kendi saçını kestiğini görmesi; o kimsenin makamından düşeceğine yorumlanır. Bir kadının rüyasında saçlarının kömür gibi siyah olduğunu görmesi; o kadının kocasının malı ile zengin olacağına işaret eder.