Rüyada Pişirmek görmek

Rüyada Pişirmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Pişirmek maksadına kavuşmaya, pişinmeye çalışmak bir işi canlandırmaya, Çiy bir şeyi pişirmeye çalışmak bir işe teşebbüs etmeye, pişirmeşi gerçekleştirirse maksadına ermeye ve rızka, Keşkek vu bulamaç dışındaki yemekleri pişirmek rızka; keşkek ve bulamaçç pişirmek üzüntü ve kedere delalet eder.


Molla Cami: Rüyada ateşte bir şeyi pişirmek, murada ermeye işarettir.Rüyada eti, pişirinceye kadar pişirdiğini gören kimse, muradına nail olur ve halkın dilinde dolaşır. Eğer et pişmezse muradına nail olamaz. Rüyada pişirmeye çalışmak, faydasını göreceği bir işi canlandırmaktır. Zira etin iyicepişmesi rızıktır, Bir kimse rüyada çiğ bir şeyi pişirmeye çalışsa, bir işe teşebbüs eder. Ancak onu iyice pişmesi rızıktır. Eğer suda pişirilen yemek, koyun eti olursa, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye,sığır eti, faydalı bir işçilikten güzel bir hayat sürmeye işarettir. Aslan etini pişirmek ise istemediği bir topluluğa vali olmaktır. Eğer o et köpek eti olursa, aşağı bir memuriyete işarettir. Yağlı köpek eti, haram malkazanmaya, yağsız köpek eti ise, fakirliğe ve kazanç azlığına işarettir. Kuş eti pişirmek, valiliğe veya ticarete ya da şerefli ve zengin bir kavimle helalmal kazanmaya işarettir. Yırtıcı kuş eti ise, zulmen bir kavim tarafından haram mal ile ticaret yapmaya ve memur olmaya işarettir.


Diyanet: Rüyanızda ateşte bir şey pişirdiğinizi görmeniz; sizin istek ve arzularınıza nail olacağınıza veya bir işe başlayacağınıza işaret eder. Rüyanızda et pişirdiğinizi ve etin de piştiğini görmeniz; muradınıza ereceğinize, arzu ve isteklerinizin yerine geleceğine, rüyanızda pişirmiş olduğunuz etin pişmediğini görmeniz; bu rüyanın aksine delaletle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında çiğ olan herhangi bir şeyi pişirdiğini görmesi; yeni bir işe teşebbüs edeceğine veya yeni bir işe başlayacağına işaretle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada ateşte bir şeyi — pişinceye kadar — pişirmek murada kavuşmaya delalet eder.
Rüyada ateşle su ile eti, pişinceye kadar pişirdiğini gören kimse, muradına nail olur ve halkın dilinde dolaşır. Eğer et pişmezse muradına nail olamaz. Rüyada pişirmeye çalışmak, faydasını göreceği bir işi canlandırmaktır. Zira etin iyice pişmesi rızıktır.
Bir kimse rüyada çiğ bir şeyi pişirmeye çalışsa, bir işe teşebbüs eder. Ancak onun iyice pişmesi rızıktır.
Keşkek ve bulamaç yemekleri hariç diğer yemekleri yemek, rızıktır.
Eğer suda pişirilen yemek, koyun eti olursa, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye, sığır eti, faydalı bir işçilikten güzel bir hayat sürmeye delalet eder. Arslan eti ise zalim bir kavme — korktuğu ve istemediği halde — vali olur. Eğer köpek eti olursa, aşağı bir memuriyete delalet eder. Köpek etiyle beraber yağ da bulunursa haram mal kazanmaya, yağsız ise, fakirlik ve mahrumiyetle beraber bayağı bir kazanca delalet eder. Kuş eti ise, valiliğe veya ticarete ya da şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya delalet eder. Yırtıcı kuş eti ise, zulmen bir kavim tarafından haram mal ile ticaret yapmaya ve memur olmaya delalet eder.