Rüyada Peygamber görmek

Rüyada Peygamber görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Peygamberlerden birini görmek rahmet ve nimete, hürmet ve itibara, devlet ve saadete, muvaffakiyet ve zafer bulmaya, öncü ve liderliğe, dinde kuvvete, dünya ve ahirette esenlik ve hayra;
 • Gerek yaşıyor gerekse vefat ettiği halde bir peygamberi ziyaret etttiğini görmek salih kimseler için ziyade takvaya, fasık ve günahkar için bereket ve hayra, af ve bağışlanmaya,
 • Peygamberi sevinç ve tebessüm eder halde görmek izzete, üstün gayrete ve zafer bulmaya;
 • üzüntülü ve gazaplı görmek, sonu sevinç ve sürur olan üzüntü ve hastalığa,
 • Peygamber görmek hikmet ve feyze, cennet ehlinden olmaya,
 • Rüyada peygamber olduğunu görmek musibetlere tahammül etmeye, işlerinin sonunun iyi olmasına yahut şehid olarak ölmeye,
 • Peygamberlerden birinin kendisini dövdüğünü gören kimse salih biri ise ahirette arzularına kavuşmasına,
 • Peygamberin kendisine bir şey verdiğini görmek büyük hayır ve insanlara,
 • Bir peygamberin kabrini kazdığını görmek onun sünnetine ve sanatına uymaya,
 • Peygamberde görülen nakıslık ve çirkinlik, kişinin dinindeki eksiklik ve noksanlığa,
 • Bir peygamberin şeriat dışı bir emir vermesi, rüya sahibinin dini emirlere muhalefet yapmaması yönünde uyarılmasına delalet eder. (Rüyada görülen peygamber biliniyorsa, onun isminin geçtiği maddeye bakınız. Mesela Peygamberimiz görülmüş ise, 'Muhammed (a.s.)' maddesine, Hz. Yusuf için 'Yusuf (a.s.)' maddesine bakılmalıdır.)


  Diyanet: Bu kelimenin tabiri için "Âl-i Nebi ve Ashâb-ı Kirâm kelimesine bakınız.


  Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Büyük peygamberleri görmek; çok büyük hayırdır. Din ve dünya hayatında selamettir.
  Kirmani'ye göre, bir peygamberi neşeli görmek; zafer, izzet (makam ve itibar) ve müjdedir. Asık yüzlü görmek, sonu muhtemelen selamet olacak üzüntü ve hastalıktır. Bir peygamberden bir şey alan ve duyan onun ilminden hissedar olur. Sevinir.
  Peygamberlerden birinin kabrini ziyaret etmek; herkes için hayırdır. Rüya sahibi dindarsa, takvası artar. Asi ise tevbekar olur. Allah (C.C.) onu affeder. Onunla ilgili bir şeyi parçalayan inkarcı olur. Bir peygamberi aslından çok şişman ve iri görmek; halk arasında çıkacak fitneyi haber verir. Bir peygamberin kendisine elbise giydirdiğini yahut bir şey verdiğini gören, bereket ve şefaate nail olur. Bir peygamberi dünyaya ait bir şeyle örttüğünü gören, sünneti ihmal eder. Ona iyi bir şeyler veren, hayır işler.
  Bir peygamberin kabrini kazan, onun sünnetine tabi olur. Şayet kabirde kemik bulursa, muradına erer. Peygamberin vücudundaki noksan, rüya sahibinin imanındaki zaafı haber verir. Onlardan birini çirkin birhalde gören, günah işler. Bir nebiyi çok ihtiyar görmek, oradaki ahali için rahata işarettir.
  Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Rahmet, ni'met, makam, büyük itibar, zafer, reislik, saadet din ve dünya hayatında kuvvet ve rahat.
  Peygamberlerden biriyle kavga ettiğini gören, bid'at işler.
  Bir peygamberi katlettiğini görenin, dininde büyük eksik var demektir. Bir peygambere ait elbise giymek, hayırdır. Kendisinin peygamber olduğunu gören, ya şehit olarak göçer yahutta sabır ve ibadetle yaşar. Onlara mahsus bir ibadeti yaptığını görenin dini kuvvetli olur. Peygamberlerden birinin kendisine şeriate muhalif bir emir verdiğini görmek, şeriate muhalefetten nehy (yasaklama) ve zecr (engel olma, eziyet etme) ile yorumlanır. (Ayrıca bkz. Enbiya)

 •