Rüyada Perde görmek

Rüyada Perde görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İşleri gizlemeye, sır araştıran arkadaşa, malını başkasından kıskanan kadına, Desenli perde kadına, çocuğa ve kişinin sahip olduğu şeylerle edindiği itibar ve hürmete, Bilinmeyen perde üzüntü ve kedere, Ev kapısındaki perde dünyalıktan gelecek üzüntüye, Eski perde devamlı olmayan üzüntüye, yeni perde sürekli üzüntüye, yırtık perde ferahlık ve sevince, Siyah perde mal tarafından gelecek üzüntüye, yeşil perde hayır ve menfaate, Cami kapısındaki perde dince üzüntü ve kedere, Perdeyi olmaması gereken yerde asılmış olarak görmek, sonu hayırla bitecek üzüntüye, Katlanmış ve ağır olan perde ziyade üzüntüye, Perdeyi kesilmiş yahut alıp götürülmüş görmek üzüntü ve kederin geçmesine, Çıplak olan birinin yahut kacasız kadının ev kapısında perde görmesi, kendilerini günahtan ve yoksulluktan alıkoyacak biriyle evlenmeye, Dikey olarak, uzunlamasına yırtılan perde çabuk çıkacak olan sevinç ve ferahlığa, enine yırtılan perde, sahibinin ırz ve namusunda meydana gelecek noksanlığa, Bir sıkıntısı olanın taht üzerinde perde görmesi emniyet ve güvene, Perdelerin açılıp kaldırılması rezillik ve rüsvaylığa delalet eder.


Molla Cami: Rüyada perde görmek, bir kısım işleri gizlemeye işarettir. Bilinmeyen perde onu gören için üzüntü ve kederdir.Mescidin kapısında olan perde dini işlerde, evin kapısında asılı olan perde de dünya işlerinde üzüntü ve kederdir. Rüyasında yırtılmış perde gören kimse neşe ve sevince erer. Siyah perde görmek insana mali tarafından gelecek bir üzüntü ile tabir edilir. Yerinin dışında asılı olarak görülen perde üzüntü ve kederdir. Asılması çirkin görülecek yerde perdenin asılı olarak görülmesi şiddetli sıkıntı ile tabir edilir, Fakat bu üzüntünün sonu hayırla sonuçlanır. Siyah perde, Devlet Başkanı tarafından üzüntü ve kederdir. Yeşil perde hayra ve övülecek sonuca işarettir. Perdenin kesilmiş ve yırtılmış görülmesi, görenin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir. Çıplak olan bir kimsekapışma asılı bir perde göre, kendisini dinen güzel bir yola götürecek ve fakirlikten kurtulup bir kadınla evlenmesine işarettir. Perdenin çokça büyük olması, üzüntünün de büyüklüğüne işarettir. Bir kimse rüyasında büyük bir köşkün penceresine asılı olan bir perde görülse ve yerlere de etekleri sarksa o kimse uzak bir yolculuğa çıkar ve yolculukta çok zahmet çeker. Bazı tabircilere göre perde görmek, işlerin gizli ve saklı tutulmasına perdelerin açılması kaldırılması ise rezil ve rüsvay olmaya işarettir, şeklinde yorumlamışlardır


Diyanet: Rüyada perde görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında uygun olmayan bir yerde perde çekilmiş olduğunu görmesi; o kimsenin hüzün ve korkuya maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir perdeyi söküp yerinden götürüldüğünü görmesi; o perde sahibinin keder ve korkudan kurtulacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada perde görülmesi; iyi huylu kişilerin günahlardan ve halkın dedikodularından kurtulacaklarına delaletle yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin dükkân kapısında perde görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısına düşeceğine, kişinin rüyasında mescid ve cami kapısında perde görmesi; o kişinin dini yönünün endişe verici olduğuna, kişinin rüyasında evinin kapısında perde görmesi; o kimsenin dünya için keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Rüyada eski ve yırtık perde görülmesi; keder ve sıkıntının hemen geçeceğine, rüyada yeni perde görülmesi; keder ve sıkıntının biraz daha devam edeceğine, kişinin rüyasında yukarıdan aşağıya doğru yırtılmış bir perde görmesi; o kişinin çabuk tarafından ferah ve sevince kavuşacağına, kişinin rüyasında eninden yırtılmış perde görmesi; o kimsenin namusunun lekeleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir köpeğin bir perdeyi yırtıp parçaladığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, kişinin rüyasında siyah bir perde görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir sıkıntıya maruz kalacağına, kişinin rüyasında beyaz veya yeşil bir perde görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarının geçerek huzura kavuşacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen perde, işleri gizlemeye delalet eder. Bazan da sırları gözleyen arkadaşa yahut mallarını insanlardan gizleyen ve başkasına bakmaktan kendisini meneden zevceye delalet eder. Perdenin damga ve alameti varsa, zevce, çocuk ve evden perdenin delalet ettiği şeyin kadrinin yüceliğine delalet eder.
Bilinmeyen perde onu gören kimse için, üzüntü ve kederdir.
Evin kapısında olan perde dünyaca üzüntüdür.
Eski perde, devamlı olmayan bir üzüntüdür.
Rüyada yırtılmış perde gören kimse, ferahlık ve sevince nail olur. Siyah perde, mal tarafından gelecek üzüntüdür. Mescit kapısındaki perde, dince üzüntü ve kederdir. Rüyada olduğu gibi görülen ve bilinen perdenin tabirce fayda ve zararı yoktur.
Yerlerinden başka yerde görülen perde, üzüntü, keder ve sıkıntıdır. Kendi yerlerinde görülen perde için, tabir yoktur.
Bir kimsenin kapı ve girilecek yerden başka veya asılması çirkin görülecek bir yerde perde görmesi, şiddetli üzüntü ve korkuya delalet eder. Ancak onun sonu hayırla sonuçlanır.
Perdenin ağır ve ikiye katlı olmasının üzüntüce tabiri daha şiddetlidir. İnce ve tek kat olan perdenin üzüntüsü de hafiftir.
Perdeyi kesilmiş veya alıp götürülmüş görse, onu gören kimseden üzüntü ve keder gider. Bazı tabirciler, çıplak olan bir kimse rüyada kapısına asdıkları perdeyi görse, kendisini günahtan menedecek ve fakirlikten kurtaracak bir kadınla evlenmesine delalet eder.
Kocası olmayan bir kadının da bu rüyayı görmesiyle, yine tabirin aynı olacağını söyleyenler de olmuştur.
Ev kapısı üzerindeki perde kadınlar tarafından gelecek üzüntü ve kederdir. Yeni perde, devamlı bir üzüntüdür.
Uzunlamasına yırtılmış perde, çabuk meydana çıkacak ferahlık ve sevinçtir. Enine yırtılmış perde, sahibinin ırz ve namusunda meydana gelecek noksanlıktır.
Siyah perde, melik tarafından olan üzüntü ve kederdir. Yeşil perde, hayra ve methedilecek akibete delalet eder.
Aranan, korkan ve kaçıp gizlenen kimsenin, taht üzerinde perde görmesi, o kimsenin gizli, tutulmasına ve emniyet içinde bulunmasına delalet eder.
Perdenin çokça büyük olması üzüntünün de büyük .olmasıdır.
Bir kimse rüyada büyük bir köşkün üzerlerine asılan perde ile beraber yere battığını görse, o kimse uzak bir yere yolculuk yapar ve o yolculuğunda çok sıkmtı ve meşakkat çeker.
Rüyada görülen perdelerin çokluğu ve aletlerinin çokluğu, kapıcı ve odacılar gibilerin araya girmesiyle gidişatların bozulmasına delalet eder.
Bazan da perdeler, işlerin gizli ve saklı tutulmasına, perdelerin açılması ve kaldırılması ise, rezil ve rüsvay olmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Devlet idarecisi için yeni perde görmek; ferah ve sevinçtir. Ahali için üzüntüdür. Eski perde ise, bu yorumun tam tersidir. Yani idareci için, gam ve keder, halk için; selamettir.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Rüyada perde görmek; kadın yüzünden üzülmektir. Dükkan kapısında perde görmek; geçim sıkıntısıdır. Evin kapısında perde görmek; dünyevi bir konuda üzülmektir. Eski ve yırtık perde; kısa bir üzüntüdür. Yeni perde ise, uzun zaman devam edecek sıkıntıdır. Boyuna yırtılmış bir perde gören, çabucak selamete çıkar. Enine yırtılmış perde, sahibinin namusunda meydana gelecek noksana işarettir. Bir köpeğin perdeyi yırttığını gören, alçak birinden yardım ister. Siyah perde; hükumet tarafından üzülmektir. Yeşil perde; hayırdır. Mescid ve cami kapısında perde görmek, din cihetinden endişeye işarettir. Korkuda olan bir insanın perde görmesi, emniyetle tevil olunur.
Bazı tabircilere göre, perdeyi asıl yerinin haricinde görmek; sıkıntı ve korkudur. Perdenin kötü bir yerde olması daha da fenadır. Kalın perde bu yorumu kuvvetlendirir. Bir perdeyi yerinden çıkarıp götürdüklerini gören, üzüntüden kurtulur. Bir kısım tabirci ise, dindar bir insanın perde görmesini dedikodu ve günahlardan korunmakla yorumlamışlardır.