Rüyada Oruç görmek

Rüyada Oruç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Oruçlu olduğunu görmek iyi bir şey adamaya, sabırla elde edilecek başarıya, namaza devam ederek rahmetin sürekli olmasına, madden ve manen ilerlemeye, yemin keffareti vermeye, haccetmeye, çocuk arzu edenin erkek çocuğu olmasına; Orucunu açtığını görmek ssevinç ve feraha, Orucu gündüz vakti açmak yolculuğa çıkmaya, Oruç bozmak bir din kardeşinin gıybetini yapmaya, Unutarak oruç bozmak güzel bir rızka, Ramazan ayında olduğunu ve oruç tuttuğunu görmek şüphe ettiği bir şeyin aydınlığa kavuşmasına, Kur'an ezberlemeye, sevinç ve hayra, şeref ve itibara; hastalık, borç ve üzüntüden kurtulmaya; Ramazan orucunu kasten bozduğunu görmek bir adamı kasten öldürmeye, Ramazan orucunu açarak iftar ettiğini görmek ibadet kastıyla yolculuğa ve güzel İslam fıtratına, Kaza orucu tutmak borcunu ödemeye, esaret ve sıkıntıdan kurtulmaya ve günahlardan tövbe etmeye, Bayram günlerinde oruç tuttuğunu görmek çirkin ve ayıplanan bir iş yapmaya, sevinilecek günde ve yerde üzülmek gibi bir ahmaklığa düşmeye, Yevm-i şek denen şüpheli günde oruç tutmak günah işlemeye, Her çeşit sünnet ve nafile oruç tutmak ziyade hayır ve iyiliklere delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir Ramazan ayında sahura kalkıp oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin insanlara iyi davrandığına ve daima ibadetlerine devam ettiğine, tutmakta olduğu orucu bozduğunu görmesi; o kimsenin günah işlediğine ve tövbe etmesi gerektiğine yorumlanır. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre: Rüyanızda oruç tuttuğunuzu görmeniz; ibadetinizin kabul edildiğine, rüyanızda orucunuzu yediğinizi görmeniz; toplum içinde kötü bir şöhrete sahip olduğunuz için bu hallerinizi düzeltmeye çalışmanız gerektiğine işaret eder. Oruçlu olan bir kimsenin rüyasında iftar ederek orucunu açtığını görmesi; o kimsenin hayatı boyunca hastalık nedir bilmeyeceğine veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi gerektiğine delalet şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin eğer borçlu ise, borcunu ödeyeceğine, eğer hasta ise veya hasta olan bir yakını varsa, şifa bulup iyileşeceğine, kişinin rüyasında oruç ayında kasten orucunu bozduğunu görmesi; o kimsenin bilinçli olarak bir kimseye kötülük yapacağına ve dolayısıyla büyük bir günah işleyeceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında orucunu bozduğunu görmesi; o hastanın vefat edeceğine, kişinin rüyasında sahur vaktinde oruca niyet edip akşama doğru da orucunu bozduğunu görmesi; o kimsenin rızık-sız kalacağına ve büyük bir günaha gireceğine delalet eder. Bazı tabircilere göre: Bir kimsenin rüyasında oruç tutan bir kimse için dinen yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmesi; o kimsenin dini yönden noksan olduğuna, kişinin rüyasında oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmesi; o kimsenin bol rızka nail olacağına ve kendisinden keder ve sıkıntının gideceğine, kişinin rüyasında vaktinin dışında iftar ettiğini görmesi; o kimsenin insanları çekiştireceğine, dedikodu yapacağına ve yalan söyleyeceğine işaretle tabir olunur. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyanızda gereksiz yere oruç bozduğunuzu görmeniz; sizin yolculukta yorulacağınıza ve başınıza bir belâ geleceğine, rüyanızda unutarak iftar ettiğinizi görmeniz; elinize helalinden rızık geçeceğine, rüyanızda iki ay oruç tuttuğunuzu görmeniz; günahlarınızdan tövbe edeceğinize, rüyanızda nafile olarak oruç tuttuğunuzu görmeniz; sizin hastalık yüzü görmeyip sağlıklı bir Şekilde yaşantınızı sürdüreceğinize yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Halkın Ramazan ayında olduğu halde yemek yediğini gören kimsenin borca gireceğine veya bir hastalığa yakalanacağına veya kişinin beklemediği bir yerden rızka nail olacağına delalet eder. Bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutarken bayıldığını görmesi; o kimsenin şeytan şerrinden emin olacağına, dini borçlarını kaza edeceğine ve günahlarından dolayı tövbe edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin Şevval ayından altı gün oruç tuttuğunu görmesi; o kimsenin namaz kılmaya devam edeceğine, zekât verme konusunda dikkatli davranacağına ve kusurlarından dolayı da tövbe ve istiğfarda bulunacağına işaret eder. Rüyanızda Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğunuzu görmeniz; akrabanıza karşı sevgi ve şefkat göstereceğinize, eviniz halkından birisinin akrabalarınızdan birisi ile evleneceğine, rüyanızda Muharrem ayının onuncu gününü oruç tuttuğunuzu görmeniz; sizin dindar birisi olduğunuza ve hacca gideceğinize delalet eder.


Nablusi: Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamaya, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmaya delalet eder.
Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır, veya yolculuğa çıkar. Bazı tabirciler rüyada orucunu bozduğunu gören kimse, Müslümanlardan birisini gıybet eder, dediler.
Rüyada unutarak orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanır.
Rüyara oruç tuttuğunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tevbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir, yahut haccını yapar. Bazıları da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler.
Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydmlığa kavuşur. Eğer calülse, Kur'an'ı ezberler. Kadr ve şam yüce olur, sevinç ve hayra erişir.
Bir kimse rüyada Ramazan aymda yalnızca veya halkla beraber oruçlu olduğunu görse, o kimsenin mü'min, salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna delalet eder. Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (C.C), onu keder ve üzüntüden kurtanr, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa bahşeder. Sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder.
Rüyada Ramazanda kasden orucunu bozduğunu gören kimse, kas-den bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasden öldürdüğünü gören kimse, Ramazanda kasden orucunu bozacağına delalet eder. Kefaret 12n veya Ramazan ayım kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttuğunu gören adam, hastalar.
ır ve günahlarından tevbe eder.
Rüyada kasden ve faraziyetini inkar ederek Ramazanda oruç tutmadığını gören kimse, İslamın rükünlerinden büyük bir rükunü zedeler.
Rüyada Ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiğim gören kimse için, hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erişmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada Ramazan ayında iftar ettiğini görse, o kimsenin islam fıtratı üzerine bulunduğuna delalet eder. Bazan da o kimse, Allah'a ibadet maksadıyla yolculuk yapar.
Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadan muhafaza etmeye delalet eder. Bazan oruç, hastanın ölmesine, bazan susmaya, bazan ferah ve sevince, bazan da söz ve işinde Allah için ihlash olmaya delalet eder.
Rüyada hiç bir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarının görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına delalet eder.
Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına delalet eder.
Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir işi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka delalet eder.
Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya delalet eder.

Kendisinde sar'a hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, —Ramazanda şeytanlar bağlı olduğundan— o kimsenin sıhhata kavuşmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, borcu ödemeye ve fasık kimsenin tevbe etmesine delalet eder.
Rüyada, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarını ikmal etmeye veya zekat vermeye, ya da yaptığı kusurlarına pişman olmaya delalet eder.
Rüyada Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak, akrabalarını ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarından kendisine nikahı helal olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye delalet eder.
Rüyada her ayın onüç, ondört ve onbeşincı günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle vermeye, Kur'an yahut ilim öğretmeye delalet eder.
Rüyada Muharrem'in onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye delalet eder.
Arefe günü oruçlu olmak, sadaka almaya delalet eder. Zilhicce'-nin onuncu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i şahadetle ahi-rete göçmeye delalet eder. Bazan bu rüya, vaadettiği bir şeyi yerine getirmeye delalet eder.
Aşure günü oruçlu olmak, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya delalet eder. Eğer rüya sahibinin hanımı hamile ise, salih bir çocuk doğurmasına ve helal malla rızıklanmasına delalet eder.

Rüyada Recep ayında oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazan da denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya delalet eder.
Rüyada Şaban ayında oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya ve kazanç temin etmeye delalet eder.
Rüyada «Yevm-i Şekk» günlerinde oruçlu olmak, günah ve masi-yet işlemeye delalet eder.
Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkarın tevbe etmesine ve borcu ödemeye delalet eder.
Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince delalet eder.
Rüyada yıllık oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayı kendisine adet edinmesine ve apaçık bid'atları işlemesine, bazan da bu rüya, sükut etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye delalet eder.
Rüyada bir gün oruçlu ve bir gün de yediğini gören kimsenin, cariye ile hür kadını, zimmiye kadınla Müslüman kadım, bir nikah altında almasına delalet eder.
Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden keffareti icabettiren bir iş yapmaya delalet eder.
Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına delalet eder.
Rüyada yıllık oruç tuttuğunu gören kimse, hayırlı ve salih bir kimse ise, onun günahtan kaçmasına, hayırlı ve salih biris*.
değilse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişememesine delalet eder.
Yıllık orucu tutan kimse, orucunu bozduğunu görse, birisinin gıybetini yapar veya büyük bir günah işler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır, ya da bir belaya uğrar.
Bir kadın rüyada Resulullah (S.A.V.)'ın kendisiyle güreştiğini ve Resulüllah (S.A.V.) 'ın kendisini yıktığını görse, o kadının kocası ölür, diğer bir kimse ile evlenir.
Rüyada güreş tutmak yıkılan kimsenin hastalanacağına delalet eder. Bazan da bu rüya, hastanın iyileşmesine delalet eder. Ancak hasta bir adamı yenerse, hastanın öleceğine delalet eder.
Rüyada bir hayvanla güreşse ve o hayvanı öldürse, o kimsenin düşeceği bir sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder. Müslüman olan bir şahıs, zımmî olan bir kimse ile güreşşe, o kimsenin düşmanlarına galip gelmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında oruçlu olduğunu gören, dininde sağlam olur. Boş faydasız sözler söylemez. Oruçlu olan bir insanın yapmaması gerekenleri yapmak; dinde noksana işarettir. Oruç tuttuktan sonra vaktinde iftar eden, büyük hayra ve rızka nail olup sıkıntıdan kurtulur. Vaktinin dışında iftar eden; gıybet eder, yalan konuşur veya hastalanır.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Kudret, riyaset (başkanlık), sıhhat, mertebe, tevbe, zafer, bol ni'met, hac, izzet,makam, itibar ve evlat. Orucunu isteyerek bozan; seferinde yorulur, başına bir musibet gelir. Unutarak iftar eden, helal rızka kavuşur. İki ay oruç tuttuğunu gören, tevbekar olur. Nafile orucu tuttuğunu gören, hastalıklardan korunur.
Bazılarına göre, bir sene oruç tuttuğunu gören; hacca gider ve tevbe eder. Muharremin onuncu günü oruç tuttuğunu gören, üzüntülerinden kurtulur.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Ramazanda olduğunu görmek; pahalılığa ve darlığa, bazende din kuvvetine, şifaya ve selamete işaret eder. Bayrama kadar oruç tuttuğunu gören; tevbe eder, şüphelerinden kurtulur. Îman eder.
Abdulgani'en Nablusi'ye göre oruç; adağa delalettir. Adak ise oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek; hastalık veya yolculuktur. Rüyada iftar eden, dedikodu yapar. Orucunu unutup iftar etmek; rızka işarettir. Oruç; erkek evlatla da yorumlanır. Ayrıca yemin keffareti, tevbe, izzet ve Hacdır.

Ramazan orucunu tutan; şüpheli bir şeyi anlar. Hafızlığı başarır. Hayra ve müjdeye nail olur. Oruçlu olduğunu gören; borcunu öder, hidayete erer. İki ay oruç tuttuğunu gören, hastalanır ve tevbe eder.
İbn-i Kesir'e göre; galibiyet, selamet, hasta için ölüm, sıhhat, sevinç ve dinde ihlastır. Ramazan haricinde oruçlular görmek; pahalılığa işarettir.
Ramazan orucu, korkudan kurtulmaktır. Ramazan orucunu tutarken bayıldığını görmek; tevbeye ve şeytan şerrinden muhafazaya delalettir. Şevvalde altı gün oruç tuttuğunu gören, namazına devam eder. Zekatını doğru verir. Tevbe eder. Pazartesi ve perşembe günü oruç tutan, ailesine şefkatli olur. Bir akrabasıyla evlenir. Kurban bayramı arefesinde oruç tuttuğunu gören, sadaka alıp verir. Kaza orucu; hürriyete, tevbeye ve borcun edasına, adak orucu tutmak; ferah ve sevince delalettir. Çok uzun süre oruç tuttuğunu gören, meşakkatli, zahmetli bir işe başlar. Açıktan bid'at işler. Dinde hatalı davranır ve bunu teşvik eder. Dindar bir insanın her gün oruç tuttuğunu görmesi, günahlardan iyice uzaklaşmasıdır. Aynı rüyayı dinden uzak birinin görmesi; sıkıntı, hastalık ve günahla yorumlanır. Eyyam-ı beyz orucunu tutan, dinde doğru olur. Kur'an'ı telkin eder. İlim tahsili yapar. Muharremin onuncu günü oruç tuttuğunu gören, takaya yönelir. Zühdü seçer. Zilhiccenin on günü oruç tuttuğunu gören kimsenin akıbeti hayırlı olur.
Kendisine vaadedilen şey yerine getirilir. Şa'ban ayı orucunu tutan, ticaret sebebiyle yolculuk yapar. Recep ayında oruç tutan, yüksek rütbeli şahısların ashabına hizmet eder. Denizde ve yolculukta ticaret yapar. Yevm-i şekde oruç tutmak, günah işlemeye delildir. Bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek, hür ve cariye müslümanlar ve hıristiyanlar arasındaki izdivac için toplanmaya işarettir. Oruçtan sonra iftar eden hasta, şifaya kavuşur. Oruçlu olduğu halde iftar eden, birini kaybeder veya büyük bir günah işler yahut ağır suretde hastalanır. Belki bir belaya çatar.
İbrahim'ül Eş'as'a göre Ramazan, pahalılığa, fiatlara narh konmasına veya dindarlığa, şifaya yahut borcu edaya ve selamete delalettir. Ramazan orucunu tuttuğunu gören, o sene hasta olmaz.
Gösteriş için oruç tuttuğunu gören, arzusuna kavuşamaz. Ne için oruç tuttuğunu bilmemek; adakla tabir edilir.