Rüyada Öpmek görmek

Rüyada Öpmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • İhtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye,
 • Genç birini öpmek kadehe,
 • yaşlı bir kadını öpmek bir sözden dolayı özür dilemeye,
 • bir kadını öpmek sevdiği kimseden ilgi görmeye veya gelecek selâma,
 • Sevdiği kimseyi ağzından öpmek eline geçecek paraya, yanağından öpmek kazanacağı paraya,
 • Alımlı ve süslü bir kadını öpmek ya da onunla bir yatakta beraber olmak dul bir kadınla evlenmeye, onun mal ve evlâdlarından faydalanmaya yahut o sene bir hayra nail olmaya,
 • Bir hizmetçiyi yahut bir yerde çalışan bir kadını öpmek, onun efendisi yahut patronu ile dostluk kurmaya,
 • Bir kadını öpmek onun kocası ile dost olmaya,
 • Bir erkeği öptüğünü, onunla sarmaşdolaş olduğunu ve yattığını görmek maksadının gerçekleşmesine,
 • Bir kimseyi şehvetle öpmek ondan yardım, iyilik vb. görmeye;
 • şehvetsiz olarak birini öpmek, öpülen kimseye yardım ve iyilikte bulunmaya, ona hayır ve menfaati olmaya,
 • Birinin çocuğunu öpmek, onun babası ile dostluk ve sevgiye,
 • Kendi çocuğunu iştiyak ve şehvetle öpmek, bu çocuktan yahut onun annesinden hayra, mala, iyilik ve sevince ulaşmaya,
 • çocuğun kendi anne ve babasını öpmesi, ondan görülecek yardım ve iyiliğe,
 • makam ve mevki sahibi birini öpmek o makam ve mevkiye geçmeye, onlar tarafından öpülmek, o cihetten gelecek hayra,
 • Biri tarafından gözlerinden öpülmek evlenmeye,
 • sadece bir gözünün öpülmesi haram bir şeye aracılık etmeye,
 • Bir âlimin birini öpmesi öpülenin Kur'an okumasına yahut dönyalık elde etmesine,
 • Hasta kimsenin bir ölüyü öpmesi vefat etmesine delalet eder. ( Ölü kimseyi öpmek yahut onun tarafından öpülmekle ilgili bakınız: Ölü / Ölüm.)


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında güzel bir kadını öptüğünü veya kucakladığını görmesi; o kimsenin kocası ölmüş bir kadınla evleneceğine, onun malından istifade edeceğine, ondan çocukları olacağına ve o yıl hayra erişeceğine yorumlanır. Bir rivayete göre böyle bir rüya gören kimse dünyaya meyleder.Bir kimsenin rüyasında bir ölüyü öptüğünü görmesi; o kimsenin öptüğü ölünün malından istifade edeceğine işaret eder.Rüyasında bir devlet başkanının huzurunda yer öptüğünü gören kimsenin; devlet başkanı onun sözünü dinleyeceğine ve onunla istişarede bulunacağına, bir yoruma göre de: Büyük hayra vasıl olacağına delalet eder.Kişinin rüyasında bir kimsenin elini öptüğünü görmesi; o kimsenin alçak gönüllü, mütevazı bir kimse olduğuna, bir diğer tabire göre de: Büyük bir hayra ereceğine işaret eder.Rüyanızda sevgilinizin elini öptüğünüzü görmeniz; ona karşı boyun eğeceğinize ve zelil olacağınıza işaretle tabir edilir.Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında şehvetle bir ölüyü öptüğünü görmesi; o ölüye hayır ve duada bulunacağına, bir ölünün kendisini öptüğünü görmesi; o ölünün malına hissedar olacağına, kişinin rüyasında herhangi bir hayvanı öptüğünü görmesi; şahsiyetsiz, insanlıktan nasibi olmayan bir kimseye sevgi ve muhabbet besleyeceğine yorumlanır.Bazı rüya tabircilerine göre: Kişinin rüyasında sevdiğini Öptüğünü görmesi; dört şekilde tabir edilir. Sevinmek, sevgi gösterisinde bulunmak, muradına ermek ve zafer.Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada öpmenin görülmesi dört şekilde tabir edilir. Hayır ve menfaate, ihtiyaçların giderilmesine, zafere ve sevindirici habere.


  Diyanet: Rüyanızda güzel ve süslü bir hanımı öptüğünüzü veya kucakladığınızı görmeniz; sizin dul bir hanımla evleneceğinize ve onun malından istifade edeceğinize, rüyanızda bir hanımı öptüğünüzü veya kucakladığınızı, ya da onunla cinsel ilişkide bulunduğunuzu görmeniz; aranızda dostluk olacağına, rüyanızda bir ölüyü öptüğünüzü görmeniz; o ölünün malından istifade edeceğinize işaretle yorumlanır. Rüyanızda devlet başkanının önünde yeri öptüğünüzü görmeniz; onun emrinde olduğunuza ve onunla birtakım hususlarda anlaşma yaptığınıza, rüyanızda bir kimsenin önünde saygı ile eğilip etek öptüğünüzü görmeniz; o kimseden hayır göreceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sevgilisinin elini öptüğünü görmesi; o kin senin sevgilisine karşı çok alçak gönüllü olduğuna delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir ölüyü şehvetle öptüğünüzü görmeniz; o ölüye hayır duada bulunacağınıza, rüyanızda bir ölü tarafından öpüldüğünüzü görmeniz; o ölünün malından bir pay alacağınıza, rüyanızda bir hayvanı öptüğünüzü görmeniz; ahlâkı kötü bir insanı öpmek gibi yorumlanacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder.


  Nablusi: Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana zafer bulmağa delalet eder.
  Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattığını gören kimse, maksadına muvaffak olur.
  Eğer şehvetten dolayı öperse, öpen öpülenden yardım görür veya ilim öğrenir ya da bilinen bir şeye erişir. Eğer şehvetsiz öperse öpülene, öpenden hayır ve iyilik veya bir şeyin öğrenilmesi yahut meşru bir şeye yol gösterilmesi gibi bir hayır ve menfaat erişir.
  Bir kimse rüyada bir çocuğu öptüğünü görse, kimse ile o çocuğun babası arasında dostluk ve sevgi olacağına delalet eder.
  Eğer bir cariyeyi öpse, o kimsenin o cariyenin efendisine dost olacağına, eğer hür bir kadını öpse, o kadının kocasıyla dost olacağına delalet eder.
  Eğer bir valiyi öpse, onun yerine vali olacağına, eğer hakimi veya bir meliki öpse, onların sözlerini kabul edeceğine delalet eder. Eğer hakim o kimseyi öpse, hakimden taraf bir hayra erişir. Her önder ve amir hakkında da tabir böyledir.
  Bir kimse rüyada çocuğunun kendisini öptüğünü görse, o çocuk buluğ çağma ermişse o kimsenin çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe delalet eder.
  Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakle öptüğünü gören kimse, çocuğundan veya çocuğunun anasından, hayır, 'mal, iyilik ve sevince erişir.
  Rüyada birisinin kendi gözlerinden, öptüğünü gören kimse, evlenir.
  Eğer birisi tarafından bir gözünün öpüldüğünü görse, erkekler ile kadınların arasını yapan kimse olduğuna delalet eder. O adam Allah (C.C.) dan korksun.
  Rüyada sevdiği birisinin ağzmdan öpmek, eline geçecek paraya, yanağından öpmek de, kazanacağı paralara delalet eder.
  Bir kadını öpmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selama delalet eder.
  Yaşlı kadmı öpmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeğe delalet eder.
  Gençleri öpmek, kadehe delalet eder.
  Rüyada alim bir kimsenin güzel bir kimseyi öpmesi, o kimsenin Kur'an okumasına; eğer o şahıs dünyayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine delalet eder.
  Rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını gören kimse, kocası ölmüş bir kadmla evlenir, onun mal ve çocuğu ile istifade eder ve o sene hayra nail olur.
  Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, o ölünün terket-miş olduğu ilim ve eserleriyle veya malıyla yahut sağlığı zamanında yaptığı bir işi ile faydalanır, o ölüye dua ve hayır yapmak suretiyle de faydalı olur.
  Rüyada tanımadığı bir ölüyü öptüğünü gören kimseye, ümit etmediği bir yerden eline mal geçer. Eğer tanıdığı bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalarından bir hayra erişir. Eğer o kimseyi tanımadığı bir ölü öpse, ummadığı bir sebeple meydana çıkacak bir hayrı kabul etmesine delalet eder.

  Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü gören kimse, hacet ve isteğine kavuşur.
  Hasta olan bir kimse rüyada bir ölüyü öptüğünü görse, o hastanın öleceğine dalalet eder,


  Seyyid Süleyman: Süslü bir kadını öptüğünü yahut kucakladığını gören, dul bir kadınla evlenir. Onun malından istifade eder ve bir evladı olur. Bu rüya hayırdır. Bir rivayete göre, rüya sahibi dünyaya meyleder. Bir ölüyü öpen, onun malından faydalanır.
  Rüyasında bir padişahın huzurunda yeri öptüğünü gören, ona tabi ve yakın olur. Halktan birinin önünde yeri öpmek, hayır değildir. Bir kimseye hürmeten yer öpmek; hayır, makam ve şereftir. Sevgilinin elini öpmek onun elinde eğilmektir veya zillettir. Aşağılanmaktır. Ayak öpmek, el öpmek gibidir.
  Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir ölüyü büyük arzuyla öpmek; ona hayır dua etmektir. Bir ölü tarafından öpülen, onun malından hisse alır. Bir hayvanı öpen, hayvan gibi birini sever. Katı cisimleri öpen, birine meyleder.
  Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Hayır, menfaat, zafer, sevindirici haber ve murat.

 •