Rüyada Ölüm görmek

Rüyada Ölüm görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:


Diyanet: Rüyada ölüm olayının görülmesi; yolculukla veya evlenme ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında öldüğünü ve kabire götürüldüğünü görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında ölüp kefenlendiğini görmesi; eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında ölüp gömüldüğünü görmesi; o kimsenin tövbe etmeden öleceğine işaret eder. Rüyanızda ölüp gömüldükten sonra kabirden çıktığınızı görmeniz; tövbe edeceğinize, rüyanızda ölüp halkın omuzlarında götürüldüğünüzü görmeniz; toplum içinde şeref ve itibar kazanacağınız, fakir bir kimsenin öldükten sonra tekrar dirildiğini görmesi; o kimsenin zengin olacağına eğer yolculukta ise veya gurbette ise selâmetle evine döneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğünü görmesi; o mıntıkada yağmurun azlığına, bu kadının öldükten sonra tekrar dirildiğinin görülmesi ise; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında birçok kadınların öldüklerini görmesi; o kimsenin çocukları arasında ölüm olayı meydana geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve yiyeceklerin tamamını yiyip bitirdiklerini, geriye hiç bir şeyin kalmadığını görmesi; kıtlık olacağına, kişinin rüyasında ölülerin bütün tatlı suları içtikleri görmesi; o mıntıkada büyük bir hastalık çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün arkasında beyaz veya yeşil bir elbise olduğunu ve yüzünün güldüğünü görmesi; o kimsenin affa nail olduğuna, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü ye sonra dirildiğini görmesi; o kimsenin eşinden faydalanacağına, kişinin rüyasında uykusunun içinde hasta olmadan öldüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir dostunun öldüğünü görmesi; o kişinin öleceğine veya bir dostunu kaybedeceğine, bir kimsenin rüyasında vahşi bir hayvanın öldüğünü görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve selâmete ereceğine, kişinin rüyasında evcil hayvanlardan birisinin öldüğünü görmesi; hayırsızlığa, kişinin rüyasında bir ihtiyarın öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeylerden bir sonuç alamayacağına, kişinin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğümü görmesi; o kimsenin dünya işlerinin askıda kalacağına, kişinin rüyasında bir aslan veya filin öldüğünü görmesi; o ülkede büyük bir kişinin öleceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında oğlunun düğünü görmesi; o kimsenin düşmanından kurtulacağına ve mirasa sahip olacağına, kızının öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerden vazgeçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yakınlarından birisinin öldüğünü görmesi o kimsenin kuvvetinde bir noksanlık meydana geleceğine, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü görmesi; iyiye delalet eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ev halkından bir ölünün kendisine düşmanlık yaptığını görmesi; o kişini bir ahbabının kendisine darılacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine hiddetlendiğini görmesi; o ölünün vasiyetinin yerine getirilmediğine, kişinin rüyasında bir ölünün gülüp sevindiğini görmesi o ölüye bir duanın veya sadakanın ulaştığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün güzel bir elbise içinde olduğunu görmesi; o ölünün makamının gayet güzel olduğuna ve iman ile öldüğüne, bir kimsenin rüyasında bir ölünün bir mescidde dirildiğini görmesi; o ölünün azaptan uzak bulunduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir ölünün güldüğünü ve sonra da ağladığını görmesi; o ölünün İslâm dini dışında öldüğüne, kişinin rüyasında bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmesi; o ölünün imansız olarak öldüğüne delalet eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün ayakta namaz kıldığını göçmesi; o ölünün hayatta iken ibâdetlerine çok düşkün olduğuna, kişinin rüyasında bir ölünün sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmesi; o ölünün âhirette iyi bir durumda bulunduğuna yorumlanır. Ebu Saîd el-Vaiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün dirildiğini görmesi; o kimsenin iyiliğe nail olacağına ve hiç beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmesi; o şeyin aynen çıkacağına işaretle tabir olunur.