Rüyada Ok görmek

Rüyada Ok görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Düşmana galip gelmeye, bir görev için gönderilen elçiye, bir kimseye yazılan mektuba, Attığı oku hedefe isabet ettirdiğini görmek, çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğun erkek olmasına; diğerlerini için iştediği şeyin gerçekleşmesine, Elinde ok görmek gücee, mal yahut memuriyete, elinden çıkan okun kırılması, üzerine aldığı işlerde acze düşmeye, Kadının ok görmesi kocasına, Bir kadının kendine doğru ok attığını görmek, o kadının ok attığı kimseyi sevmesine, onun da, bu kadına gönül vermesine, Ok atmak, bir garazdan dolayı ırz ve namus hakkında söz söylemeye ya da elçi ve vekil aracılığı ile bir işin yerine getirilmesine, Halkın üzerine ok attığını görmek, onlar hakkında kötü ve ylaramaz söz söylemeye, İki grup insanın birbirlerine ok attıklarını görmek,bu insanlar arasında bir ihtilaf bulunduğuna; hangi taraf attığı okları isabet ettiriyorsa, o tarafın davasında haklı, diğer tarafın haksız ve yanlış yolda olduklarına; Kılıftan ok çıkarmak rızkın artmasına, erkek evlada; Ok kılıfı almak yahut bulmak evlenmeye, bir ok kılıfı verilmesi makam, mevki yahut dünyalığa, Ok mahfazası düşmana galip gelmeye, şeref ve itibara, işsiz kimse için mala, çocuğa yahut söz söylemeye, Okçu görmek dini kurallara göre mal taksim etmeye; savaşa, kavga ve şiddete, üzüntüye;halka gammazlık yapmalarını isteyen casusa delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Kın / Kılıf, Yay.)


Molla Cami: Eğer attığı ok nişana isabet etse, o kimsenin saltanatında hükmü doğru, adaletli ve insaflı olur. Eğer attığı ok nişan aldığı yere isabet etmediyse, zalim olduğuna ve idareciliğinde kusur yaptığına işarettir.Eğer rüya sahibi tüccar ise, ticaretinde zarar eder. Eğer çocuğu varsa, kendisine asi otur. Eğer hanımı varsa, hanımı itaatkar olmaz. Eğer yay kolaylıkla eğilirse, yukardakinin aksine tabir edilir.Eğer yaydan oku atsa ve hedefe isabet etse, temenni ve arzu ettiği şeye nail olur. Eğer o kimse, takva sahibi ise, iyilikle emir ve emaneti sahibine teslim eder. Rüyada görülen ok, bir hizmet için gönderilen elçi veya mektuba veya düşmana galip gelmeye işarettir. Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okların içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner. Rüyada görülen ok, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da işarettir.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyet, kuvvet ve mala nail olur, dediler. Bir kadının rüyada ok görmesi, o kadının kocasına işarettir. Rüyada ok, ancak risale ve mektup içinde yazılı olan kelimdere işarettir. Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, okimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez. Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğu erkek olur.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında beraberinde ok taşıdığını görmesi; o kimsenin çok yakında büyük bir şöhrete erişeceğine ve toplum içinde itibarının artacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında elindeki okunu bir yaya takarak bir hedefe nişan aldığını görmesi; o kimsenin bir genç kızla (bir genç erkekle) evlenmeye teşebbüs edeceğine, oku attığını veya atıldığını görmesi ise; evleneceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen ok, bir hizmet için gönderilen elçi veya mektub'a veya düşmana galip gelmeye delalet eder.
Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okdan'ın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner.
Rüyada görülen ok, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da delalet eder.
Bazı tabirciler, bir' kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyet, kuvvet ve mala nail olur, dediler.
Elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin riyaset ve vekaletinin hükümlerini yerine getirmeden aciz kalmasına delalet eder.
Bir kadının rüyada ok görmesi, o kadının kocasma delalet eder. Rüyada ok, ancak risale ve mektup içinde yazılı olan kelimelere delalet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, o kimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez.
Bir kimse bir kadın veya bir cariyenin kendisine ok atarak kalbine isabet ettirdiklerini görse, o kadın veya cariye o kimseye bakarak gönül verirler ve o da o kadın ve cariyeye düşkün olur. Bilgisiz, rast-gele ok attığmı görse, sefir ve elçiye delalet eder ki, onların sözlerinde yumuşaklık ve letafet olur.
Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğu erkek olur.

Sehm-i münzec olarak isimlenen çulha mekiğini görmek, bir işin meydana gelmesi için gönderilen elçi ve vekile yahut rızka ya da sünnet olmuş çocuğa ya da uzun ömre veya elbiseye delalet eder.