Rüyada Neml Suresi görmek

Rüyada Neml Suresi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Câfer-î Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Nemi Sûresi'ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin malının, mülkünün ve parasının artacağına, sözünün dinlenir ve kendisinin sevilen bir kimse olduğuna, halk arasında itibar gördüğüne işaret eder. İbn-î Kesîr’in yorumuna göre: Bu rüya sahibinin ilim öğrenmeye çok meraklı olduğuna, Allah'ın bu kimsenin ilme olan isteğini bildiğinden dolayı her zaman için ilim kapısını o kimse için açık bulundurduğuna ve hayatının sonuna kadar bu yolda devam edeceğine delalet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Sure-i Neml'i tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu görenin, kıymeti yüce ve makamı büyük olur.
Kirmani diyor ki: İdrak kabiliyeti, zekası ve dünya işlerinde talihi açık olup saadete erer.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Serveti artar.
Nafi ve İbn-i Kesir diyorlar ki: Kavminin büyüğü olur.
İbn-i Fuzale demiştir ki: İlim ve Mevki sahibi olur. Sözü geçer.
Abdulgani'ye göre, çok sevap kazanır. Duası kabul olur.