Rüyada Muz Ve Muz Ağacı görmek

Rüyada Muz Ve Muz Ağacı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada görülen muz, saklı olan mala veya ana karnında bulunan çocuğa yahut kabir yahut da hapiste bulunan insana veyahut geçmiş haberleri yahut ilmi ihtiva eden kitaba delalet eder. Çünkü muz: «Meyveleri tıklım tıklım muz ağaçları.» (Sure-i Vakıa, ayet 29) mealindeki ayet işaretince, Cennet meyvelerindendir.
Muz, elbiseye, ülfet ve muhabbete delalet eder. Muz, cömert, mu-vahhid ve güzel ahlaklı bir kimsedir. Rüyada bir kimsenin evinde muz bulunduğunu görse, o ev sahibinin erkek bir çocuğu doğar.
Rüyada muz yediğini gören kimsenin, eline ortaklıktan veya Arap olmayan bir kimse tarafından mal geçer. Bazı tabirciler, rüyada muz yiyen kimse, dünya adamı ise, eline arzu ettiği miktarca mal geçer.
Mütedeyyin ise ibadette kemale erer. Muz ağacı mütedeyyin ve mal sahibi zengin bir kimsedir. Tüccar için muz, mal, takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve ibadettir.
Rüyada muz yiyen hastanın öleceğinden korkulur. Bu tabirde muzun renk ve ismine binaendir. Çünkü «muz» kelimesinin «z» harfine bir nokta daha konacak olsa, ölüm manasına gelen «Mevt» olur. Bu tabirin çıktığı da tecrübe ile sabittir.


Seyyid Süleyman: Rüyada muz görmek; zengin için mal, dindar için iman kuvvetidir. Mevsiminde muz yediğini gören, zengin, güzel ve garip bir kadınla izdivac eder, ondan hayır ve menfaat görür. Muz Ağacı ise, herkese faydalı cömert ve dindar bir insana işarettir. Evindeki muz ağacında tek muz görenin, yalnızca bir oğlu olur.