Rüyada Mum görmek

Rüyada Mum görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Etrafı aydınlatan mum, insanlara ilmi ve irfanı ile, manevi tasrrufuyla faydalı olan, onların gönüllerini aydınlatan kimseye; Mum devlet başkanına, cömert ve şöhretli çocuğa, veliye, salih kimseye ve mürşid olan zata, yoksul için zenginliğe, bekar için eevlenmeye, günahkar ve cahil için hidayete; Evli kimsenin mum görmesi onun veli bir kul olmasına; Mumun eriyerek şamdanın çukur yerini doldurduğunu görmek sıkıntı ve meşakkatten so a elde edilecek helal mala, Mumcu görmek sevinç ve ferahlığa, hidayet ve ilme, malın eksilmesine, bereketin gitmesine, hastalık yahut ağlamaya, hasta için vefata delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Şamdan.)


Molla Cami: Rüyada görülen mum, devlet reisi veya şanı yüce cömertbir çocuktur. Rüyada görülen mum, devlet reisi veya şanı yüce cömert bir çocuktur. Mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten so a kavuşulacak helal mala işarettir. Bekar kimse için mum görmek, eşe işarettir. Bazen mum salih bir kimseye işarettir. Mum görmek, cahil için hidayet, fakir için zenginliktir.


Diyanet: Rüyada mum görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin devlet ve nimete mazhar olacağına, kişinin rüyasında evinde bir mum yandığını ve bu mumun ışığı ile odanın her tarafının aydınlandığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu o sene büyük bir nimete kavuşacağına ve ticari işlerinin de çok gelişeceğine, bir yoruma göre de o kimsenin kendisine bağlı ailesi ve çocukları olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yanan bir mum görmesi; o kimsenin işlerinde ve hareketlerinde gayet dikkatli olması lazım geldiğine, bir kişinin rüyasında sönmüş bir mum görmesi; o kimsenin dostları yanında itibarının biraz sarsılacağına, eğer tüccar ise kolay bir şekilde kredi temin edemeyeceğine işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden yanmakta olan bir mum aldığını görmesi; o kimsenin elinden mum aldığı kişi sebebiyle bir işe gireceğine ve yüksek bir mevki sahibi olacağına delalet şeklinde tabir olunur. Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun söndüğünü görmeniz; eşinizin vefat edeceğine, eğer evli değilseniz, halinizin kötüleşeceğine, bir kimsenin rüyasında elinde yanmakta olan bir mumun başkası tarafından söndürüldüğünü görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu nimetler yüzünden başkasının onu kıska-nacağına işaret eder.Rüyanızda elinizde yanmakta olan bir mumun verdiği ışığın azaldığını görmeniz; elinizdeki nimetlerin azalacağına, rüyanızda elinizde yanmayan bir mum görmeniz; sizin az bir nimete ve devlete ereceğinize yorumlanır. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Evli bir kimsenin rüyasında elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin bir oğlu olacağına, eğer bekâr ise evleneceğine veya bir hizmetçi alacağına eğer gurbette bir yakını varsa onun selâmetle döneceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir yerde bir çok mumların yandığını görmesi; o kimsenin bulunduğu ülkenin devlet başkanının âdil birisi, hâkimlerinin insaflı ve halkın bolluk içinde olduğuna işaret eder.Rüyanızda bir mescid veya okulda bir çok mumların yandığını görmeniz; o yer halkının ilim ve ibadetle meşgul olduklarına işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında yanmakta olan bir mum görmesi; o kimsenin cömert bir evladının olacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen mum, padişah veya şanı yüce cömert bir çocuktur. Mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mala delalet eder.
Bekar kimse için mum görmek, hanıma veya cariyeye delalet eder. Bazan mum veliliğe veya salih bir kimseye delalet eder. Eğer rüya sahibi evü ise, veli olmağa delalet eder. Mum görmek, cahil için hidayet; fakir için zenginliktir.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Evinde yanan bir mum gören; mevki ve makam sahibi olur. Bir mum yakıp, odasını aydınlattığını gören; o yıl büyük ni'mete kavuşur. Bir rivayete göre, iyi bir evlat sahibi olur. Birinin elinden yanmakta olan bir mum aldığını gören, onun sayesinde sela-met bulur.
Kirmani diyor ki: Elindeki mumun söndüğünü gören, karısını kaybeder. Evli değilse, durumu değişir. Elindeki mumu birinin söndürdüğünü gören, imkanları yüzünden birinin kıskançlığına maruz kalır. Mumun ışığının azalması, rüya sahibinin devletindeki noksana işaret eder. Yanmamış mum; az bir ni'mettir.
Danyal (A.S.) şöyle diyor: Yanmakta olan bir mum; evlat, evlilik, erkek evlat ve gurbetteki yakına kavuşmaktır. Bir ülkede çok sayıda mum yandığını görmek; oradaki idarecilerin adalet ve insafı halkın rahatıdır. Mescid yahut medresede yanan mumlar görmek, halkın ilim ve ibadetle meşgul olacaklarına delalet eder.
Ebu Said'ül Vaaz da yanan bir mumu iyi evlatla yorumluyor.
Cafer-i Sadık'a göre rüya, şunların temsilcisidir: Devlet başkanı, hakim, evlat, düğün, nafiz emir (yerine getirilen buyruk), başkanlık, rahat, sevinç, rızk, zevce ve cariye.