Rüyada Meni görmek

Rüyada Meni görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır. Kendisinden meni çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır. Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur. Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığını görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder. Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır. Hanımının fercinden san su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığıhı veyamenisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerine gelir.Bazen meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımların işsiz kalmasına işarettir. Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında cinsel organından meni geldiğini görmesi; o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine ret eder.


Nablusi: Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır.
Kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır.
Çıkan meni bir kadına bulaşsa, erkekten elbise, giysi veya bezeye nail olur.
Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur.
Bir testi, menisinin olduğunu gören kimse, hazine bulur.
Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığmı görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder.
Tenasül uzvundan su içtiğini gören kimsenin, cinsi münasebet için çok şehvetli olduğuna delalet eder.
Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır.
Hanımının fercinden sarı su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Fercinden ateş çıksa, doğacak çocuk zalim bir sultan olur.
Güzel kadmm menisi, yağ veya baldır. Bazan meni, onu yiyen veya onu ihata eden kimse için, sulara delalet eder. Meni sümüğe de delalet eder.
Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığını veya menisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerme gelir.
Bazan meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımlarm işsiz kalmasına delalet eder.
Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul olan kimse ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.


Seyyid Süleyman: Bkz. Cenabet.