Rüyada Mektup görmek

Rüyada Mektup görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kişinin kendisine gelen mektup yüksek mevkiye, önemli ve kaydadeğer söze, Müjde ihtiva eden mektup korktuğu şeyden emin olmaya, çocuk ve eşle rızıklanmaya, Muhtevası güzel bir mektubu birine göndermek ihtiyaçların giderilmesine, itibar ve saygınlığa, Mekktup getiren kimseyi dövmek üzücü bir duruma yahut dinden uzaklaşmaya, Her türlü mektup habere yahut müjdeye, Yazıları silinmiş mektup, kaybolan kimseden gelen haberlerin kesilmesine, Yüksek bir makam yahut kişiden mektup almak gıpta edilecek nimete, saltanat ve devlete, Mühürlü mektup almak rütbe ve memuriyete, bir işin aslını araştırmaya, emir ve yasaklara uymaya, bekar için istediği kadınla evlenmeye Gönderdiği mektubun iade edilmesi umduğu işin ve teşebbüsün gerçekleşmemesine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Zarf.)


Molla Cami: Rüyada insana gelen mektup, büyük mevki ve yüksek söze işarettir. insanın rüyada, bilinen bir tarafa gönderdiği mektubun içerisinde İyiliğe dair bir şey varsa da bu rüya şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine işarettir. Kendisinde müjde olan mektubun bir insana gelmesi, o kimsenin korktuğu şeyde akibetinin güzelliğine yahut çocuk veya zevce ile rızıklanmasına işarettir. Bazı tabirciler, rüyada mühürlü bir mektup gören kimse, bir hayrave büyük bir rütbeye veya memuriyete nail olur. Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder. Eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir. Mektubun mühürlü olması, işi araştırmaktır, dediler. Kaybolmuş bir kimse tarafından gelmiş ve içinde yazı bulunmayan beyaz bir mektup görse, kaybolmuş kimsenin haberinin kesilmiş olmasına işarettir. Rüyada bir kimseye mühürlü bir mektup gönderdiğini ve o kimsenin bunukabul etmeyip kendisine geri iade ettiğini gören kimse sultansa ve o mektup gönderdiği adam tarafına asker sevketmiş ise, o asker mağlup olur. Eğer tüccarsa zarar eder. Evlenmek istiyorsa, istediği kadına nail olamaz.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki; bir mektup yazıp bitirdiğini gören, başladığı işi tamamlar ve haceti yerine gelir. Mektubu yarım bırakmak; bunun tersidir. Kendisine bir mektup verildiğini gören, her bakımdan hayır ve kuvvete nail olur. Mektup kapalı ise; gizli bir habere, açıksa; meşhur bir şeye delalettir. Mektup mühürlü ise, içindeki haber doğrudur. Devlet başkanının kendisine mektup verdiğini gören ehilse, büyük bir memuriyete geçer. Bu rüya, herkes için hayırdır. Gurbetteki bir yakınından mektup geldiğini gören, ya ondan haber alır yahut ona kavuşur. Halka mektup dağıttığını gören, onlara iyilik eder. Beyaz ve yazısız mektup, ihtiyaçtır. Ölüden mektup alan, sevinir. Kendisine hürmetle hitabedilen bir mektup alan, ni'mete kavuşur. Muhtevasında maldan bahsedilen bir mektup verildiğini görenin eline mal geçer. Gurbetteki yakınından yazısız bir mektup aldığını görenin rüyası hayır değildir. Mühürlü, ünvanlı bir mütalaaname görmek, sevinçli haberle yorumlanır.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Sağ elde yazılı bir kağıt görmek; o yılın bereketine işarettir. Sol elinde mektup gören, bir konuda pişmanlık duyar. Gönderdiği mühürlü mektubun red edildiğini görmek; işlerin bozulmasına delalettir. Bir rivayete göre, sol eldeki mektup, gayr-ı meşru çocuğa veya servete işaret eder. Mühürsüz mektup, hafif bir üzüntüdür. Onu açan, sıkıntıdan kurtulur.
Üstünde ismi yazılı ve zarflı bir mektup alıp, bunu açmadığını gören, esası iyi olmayan bir işle meşgul olur. Üzeri mühürlü ve adresli uzun bir yazının mührünü okuduğunu gören, büyük bir makama gelir. Okur yazar olmayan biri için bu rüya; ya büyük mevki yahutta eceldir. Mühürlü mektup hakkın kabulüne de delalettir.
Cafer-i Sadık diyor ki: Mektubun içinde güzel bir şey yazıyorsa rüya hayırdır. Değilse tabir bunun zıddıdır.