Rüyada Mekke-i Mükerreme görmek

Rüyada Mekke-i Mükerreme görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Hacca gitmeye, emniyet ve güvene, dini önder ve imamlara, izzet ve yüceliğe, alaka ve hürmete, Hac maksadı dışında Mekke'ye gitmek hırs ve tamahkarlığa, Mekke'de oturmak yahut oraya yakın bir yerde yaşadığını görmek uzun ömre, Mekke'de bolluk olduğunu göörmek hayra, kıtlık görmek ise şerre delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Mekke-i Mükerreme'yi görmesi; o kimsenin hacca gideceğine ve Mekke'yi ziyaret edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ziyaret maksadıyla değil ticâret amacıyla Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerine ve dünya malına karşı sevgisinin had safhada olduğuna, bir yoruma göre de o kimsenin rızkının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Mekke'de birtakım kötülüklerle uğraştığını görmesi; o kimsenin dini ve dünyevî birtakım zararlara maruz kalacağına işaret eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda Mekke-i Mükerreme'yi görmeniz; sizin hayır ve nimet gördüğünüze ve malınızın da artacağına işaret eder. Rüyanızda Mekke'nin harap olduğunu görmeniz; sizin sıkıntıya maruz kalacağınıza, elinizde bulunan mal ve nimetin azalacağına yorumlanır. Hasta bir kimsenin rüyasında kendisini Mekke yolunda görmesi; o kimsenin hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, bir kişinin rüyasında yaya olarak Mekke'ye gittiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve rızkını biraz meşakkatle kazandığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Mekke'ye deve ile gittiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kolay bir şekilde kavuşacağına, kişinin rüyasında birçok insanları hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccın fazileti hakkında birtakım bilgiler verdiğini görmesi; o kişinin topluma hayrının ve iyiliğinin dokunacağına, kişinin rüyasında hacdan onduğunu görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve günahlarının af olacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada Mekke-i Mükerreme'yi görmek, imamla tabir edilir. Mekke'de artma ve eksilme gibi meydana gelen şeyi görmeyi imama veya rüya sahibinin dinine nisbet et.
Köle olan bir kimse, rüyada Mekke'nin kendi evi olduğunu görse, o köle azad olur. Çünkü Allah (C.C.) Mekke'yi zalimlerin elinden korumuştur. Eğer bu rüyayı gören hürse, izzet ve yüceliğe, halkın ondan elo'e edecekleri ilme veya onun yüksek bir makamda bulunuşundan dolayı halkın zaruri olarak ona müracaat etmelerine veya onun güzel olan kızını birisinin istemesine delalet eder.
Rüyada Mekke'ye sırtını döndürdüğünü gören kimse, reis veya sultanından ayrılır. Bir kimsenin rüyada Mekke'nin yıkıldığını görmesi, onun az namaz kıldığına delalet eder.
Bazan Mekke'nin rüyada kendisine geldiğini veya ona malik olduğunu gören kimse, isteklisi çok olan güzel bir geline nail olur.
Asi bir kimse için rüyada Mekke'ye girmek, tevbe etmeye, kafir için Müslüman olmaya, bekar için de evlenmeye delalet eder.
Mahkemesi bulunan bir kimse, rüyada Mekke'ye girdiğini görse, davada galip gelmesine, bazan da korku ve tehlikeden emin olmaya delalet eder.
Rüyada hac yapmak için Mekke'ye gittiğini gören kimse, — inşallah — hacca gider. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, hastalığı uzar. Bazan da o hastalıktan dolayı ölerek Cennete gider.

Bir kimse rüyada Mekke'de daha önce indiği bir yere tekrar indiğini görse, o kimsenin daha önce valilik ettiği yere tekrar vali olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada Mekke'de mücavir olduğunu görse, çokça ihtiyarlamasına delalet eder. Rüyada ölülerle beraber Mekke'de olduğunu gören kimse, orada ikamet eder.
Bazı tabirciler de Mekke'de olduğunu gören kimse, Kabe'yi ziyaret eder, dediler.
Rüyada sırf ticaret için Mekke'ye gittiğini gören kimse, dünyaya haris ve temahkar olur. Rüyada Mekke yolunda olduğunu gören kimse, hac vazifesini yapar.
Mekke'nin bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek, hayra, kıtlık içinde bulunduğunu görmek de, şerre delalet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin diyor ki: Bu rüya, hacca delalet eder. Fakat, ticaret için gittiğini görenin dünya sevgisi artar yahut rızkı çoğalır. Mekke yolunda olmak, Hac ve hayırdır. Burada ibadet etmek din ve dünya hayatı için hayırdır. Şer fiillerde bulunmak ise, iyiye yorulmaz.
İsmail El Eş-as şöyle diyor: Bu rüya, hayır ve ni'metin artmasına işarettir. Mekke-i Müşerrife'yi harap görmek; iyi değildir. Mal kaybıdır. Hasta bir insan kendini Mekke yolunda görürse, hastalığı uzar, belki eceli yakındır. Fakat, yolu Cennetedir. Yürüyerek Mekke'ye gittiğini görenin; dini sağlam, lakin rızkı az olur. Mekke'ye deve üzerinde gittiğini gören, arzusuna kolaylıkla erişir. Halkı hacca gitmeye teşvik ettiğini gören, hayır işler. Onları hidayete davet eder.
Adil bir devlet idarecisinin kendini Harem-i Kabe'de görmesi, isminin hayırla anılacağına işarettir. Fakat, zalimse, rüya hayır değildir. Harem-i Kabe'ye girmek; devlet başkanının evine girmek gibidir. Hanesinin kabe olduğunu görmek; hayırdır. İmamlık, ni'met vb. gibi tabirleri vardır. Kabeyi gören, halifeyi veya sultanı görür.
Kirmani demiştir ki: Kabe'yi görmek; emniyet içinde olmaktır. Duanın kabulüdür. Hacer-ül Esved'i öpen, ona yüz süren, alimlerden istifade eder. Kendisini Altın Oluk'ta gören; hacca gider, arzusuna kavuşur. Makam-ı İbrahim'de bulunmak ta böyle yorumlanır. Kabede bir noksan görmek; telaş ve mahrumiyettir.

Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Mekke-i Mükerreme, imamla veya rüya sahibinin diniyle tabir olunur. Onda görülecek iyi ve kötü her hal bunlara göre yorumlanır. Kabe'ye girmek emniyete işarettir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Halife, büyük imam, iman, islam, müslümanlar için emniyet, Cebel-i Safa'da olmak; kolay rızktır. Safa ve Merve'de sa'y etmek hayra gayret etmektir. Arafat'ta duranın günahları bağışlanır. Minada olmak, arzuya kavuşmaktır. Buradaki diğer mübarek yerler de, elbette hayırla yorumlanır.
Hacca gidip döndüğünü gören, maksadına nail olur, hidayet bulur. İhrama girmek, ibadet ve tevbedir. Hac kafilesiyle beraber olmak, onlarla konaklamak, rahmet ve rahata işarettir, kafileden geride kalmak, iyi değildir. Mekke'ye arkasına döndüğünü gören, mensup olduğu idareciden ayrılır. Mekke'yi kendisine menzil gören, köleyse azad olur. Hür ise sultanın izzetine nail olur. Makam ve itibar kazanır. Mekke'de konaklayan, selamete çıkar. Mekke'nin yıkıldığını gören, namazı terk eder. Mekke'de ölülerle beraber olduğunu gören, şehit olarak vefat eder. Evinin Mekke'de olduğunu gören, orada yaşar. Mekke'de evvelce bulunduğu bir yere indiğini gören, azl edildiği vazifesine geri döner. Kaybettiklerine tekrar kavuşur. Mekke'ye girdiğni gören, asi ise tevbe eder. Kafirse müslüman olur. Bekar ise evlenir. Korkuyorsa, selamet bulur.