Rüyada Meclis görmek

Rüyada Meclis görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Politikacıların bulunduğu meclis menfaat çatışmasına, söz ve fiilde gösteriş ve riyaya, iş değil söz üretmeye, kitle avcılığına ve demagojiye; Vaaz ve nasihat meclisi üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya, öğüt ve tavsiyelerin gereğini yerine getirmeye, Kur'ann meclisi ve orada adabına uygun olarak oturmak esenlik ve makama, İlim meclisi adınlık kafaya, güzel ve anlamlı hayata; Meclis rütbeye, makama, ev halkına, binit vasıtalarına yahut üzerine oturulan sedir, koltuk, divan vb. şeylere; Geniş mecliş iç aydınlığına ve bol geçime; dar meclis kasvet ve sıkıntıya; Bir yerde görülen insan toplulukları hayır üzere bir araya gelmişlerse hayrın husulüne, şer üzerine toplanmışlarsa nifak ve bozgunculuğa; Bilinmeyen ve orada bol rızık bulunan meclis çok hayırlı amellere, cihada, şehadet veya hayırlı dünyalığa delalet eder.


Nablusi: Va'z ve nasihat vermeye ehil olmayan bir kimse, va'z meclisinde olduğunu ve halka va'zettiğini görse, o kimsenin üzüntü ve keder içinde bulunduğuna ve ondan kurtulmak için de Allah (C. C.) 'a dua ve niyaz etmesine delalet eder.
Va'z meclisinde takvayla ilgili bir söz söyleyen ve sözünde de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığından iyileşir. Yahut borçtan kurtulur veya zalim kimselere galip gelir.
Bir kimse rüyada kendisini Kur'an okunan veya dua edilen yahut takvaya ve ibadete dair kaside söylenen bir yerde görmesi, o yerin — okunan ve söylenenlerin miktar ve doğruluğuna göre— marifet ve hikmetle mamur olmasına delalet eder. Eğer takvaya ve ibadete dair söylenen kasidede hata varsa, okuyanların veliliklerinde eksik olduğuna eğer okunan şey güzelse, veliliklerinin gayrı - kamil veya batıl olduğuna delalet eder.
Kurraların toplanıp Kur'an okuduklarını, meclis devlet erkanı, vali, tüccar, ilim sahiplerinden san'at ve hünerlerinde şöhretli olan kimselerin güzelliği ve yüksekliği miktarınca yukarda adı geçenlerin işlerinde benzersiz olmalarına delalet eder.
Bir kimse rüyada alimlerin toplandığı bir meclisi görerek üst tarafında otursa ve kendisi o makama ehil olsa, o kimsenin ilim, fazilet ve fazlaca yüceliğine delalet eder.

Bir kimse rüyada bir mahkeme veya nikah kesmek için teşekkür etmiş ve orada birtakım kimseler toplanmış bir meclis görse, o kimsenin korkunç bir işte bulunmasına ve o işin akıbetinin hayırla neticelenmesine delalet eder.
Rüyada bir va'z meclisinde bulunduğunu ve kendisinin de orada va'zettiğini gören kimse, eğer va'zını tamamlarsa, onun va'zımn tesirli olduğuna ve eğer va'zı tamamlayamazsa onun işinin olmamasına delalet eder.
Rüyada görülen meclis, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan üstünde oturulan sedire, cins-i münasebette bulunduğu hanımma, kendisinin hakim olduğu çocuğuna ve sırlarına vakıf hizmetçisine de-* lalet eder. Rüyada görülen mecliste meydana gelen darlık ve genişlik, tabirce anlattığımız şeylere nisbet edilir.
Rüyada tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve orada pek çok meyve ve meşrubat bulunduğunu gören kimse, Allah (C.C.) yolunda cihad eder ve savaşır ve orada şehitlik mertebesine kavuşur.


Seyyid Süleyman: Bkz. Vaaz.