Rüyada Maymun görmek

Rüyada Maymun görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Mağlup düşmana, hilekar ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama; Maymun bazen yahudiye yahut yahudi tıynetinde olan kimseye; Mayymun eti yemek yoksulluk ve ihtiyaca yahut yeni bir elbise edinmeye, Maymunla kavga etmek hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye, Maymunla cinsi münasebette bulunmak günah işlemeye, Maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana galip gelmeye, Maymunun ısırması bir kimseyle aralarına husumet girmesine, Maymuna binmek düşmanı kahretmeye, Maymunu omuzuna yahut kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık yapmaya, İri cüsseli büyük maymun kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye;yanılma yahut unutmaya, Maymuna dönüştüğünü görmek günah işlemeye, zina yapmaya; Maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder.


Diyanet: Rüyada maymun görülmesi; hilekâr, gaddar ve alçak bir düşmanla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında bir maymuna bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine, kişinin rüyasında bir maymunla güreşerek onu yendiğini görmesi; o kimsenin hasta olacağına, fakat neticede iyileşeceğine işaret eder. Danyal (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada erkek maymun görülmesi; gaddar, müfsid ve aldatıcı bir erkeğe, dişi maymun görülmesi ise; aynı özellikleri taşıyan bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine bir maymunun bir şey verdiğini görmesi; o kimsenin ailesi için mal ve para biriktireceğine işaret şeklinde tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada maymun görülmesi; büyük günah işleyen bir kimseye yorumlanır. Kirmâni'nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir başkası tarafından bir maymun hediye edildiğini görmesi; o kimsenin hırsızlık yapacağına veya rüşvet alacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında arkasında veya omzunda bir maymun olduğunu görmesi; o kimsenin evinden bir şey çalınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir maymun satın aldığını görmesi; o kimsenin bir dostunun bir muzipliği ile karşılaşacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında maymun eti yediğini görmesi; o kimsenin geçim sıkıntısı çektiğinden dolayı hayatından bezeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Rüyada maymun görülmesi; kurnaz bir kişinin rüya sahibini aldatmak için fırsat gözlediğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama delalet eder.
Rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini gören kimse, hastalanır, sonra iyileşir. Eğer maymun o kimseye galip gelse, o kimse ilacı olmayan bir hastalığa yakalanır. Bazı tabirciler maymun, büyük günah işleyen bir adama delalet eder, dediler.
Rüyada bir maymunla cinsi münasebette bulunduğunu görse, fbir günah işler. Rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini gören kimse, o hastalıktan kurtulmaz.
Maymunun yanından savuşup gittiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Maymun eti yediğini gören kimse, yeni bir elbiseye nail olur.
Bir kimse maymunun kendisini ısırdığını görse, o kimse ile bir kişi arasında düşmanlık meydana gelir.
Maymun, hilekar. sihirbaz bir kimsedir. Maymun hastalığa delalet eder. Rüyada maymun avladığını gören kimse, sihirbaz kimselerden faydalanır. Maymun mağlup bir düşmandır.
Rüyada bir maymuna bindiğini, onu dilediği gibi kullandığını jö-ren kimse, düşmanını kahreder.
Bir kimse rüyada maymun etinden yediğini görse, o kimseyi şiddetli bir keder veya ölüme yaklaştıran bir hastalık tutar.
Bir kimse rüyada kendisine bir maymun bağışlandığını görse, o kimseye galip gelecek bir düşmana delalet eder. Kendisine bir maymun bağışlandığını gören kimse, aldığı bir emanete hiyanet eder.

Rüyada bir maymunu omuzuna almış olduğunu gören kimse, bir evden hırsızlık yapar ve hırsızlıkla tanınır. Bazı tabirciler bir kimsenin rüyada maymuna malik olması veya maymunu üzerine alması, kötüdür, dediler.
Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır. Rüyada maymunla cinsi münasebette bulunan kimse, zina yapar veya bir insana düşman olur.
Rüyada kendisinin maymuna dönüştüğünü gören kimse, sihirbazlık sayesinde malı çoğalır. Bazan da rüya Arabm: «Filan adam maymundan daha çok zina yapar.» şeklindeki atasözüne binaen, zina yapmaya meyilli olur, dediler.
Maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, masiyete ve Allah (C. C.)'ın gadabını icabettiren fenalıklarda bulunmaya delalet eder. Bazan da maymun görmek, Yahudiye; maymunun etini yemek de fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.
Rüyada domuz etini yemek, rızık ve faydaya; kebap edilmişini yemek onu yemeyi helal sayan kimse için, ferahlık ve sevince delalet eder. Bazan da rüyada domuz etini yemek, zinaya ve içki içmeye delalet eder.
Maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada maymun görmek; hilêkar, gaddar ve ahlaksız bir düşmanla tabir olunur. Maymuna bindiğini gören, düşmanını kahreder. Maymunla çarpışıp onu yendiğini gören; hasta olur fakat, şifaya kavuşur. Şayet maymun galip gelirse, iyileşemez yahut vücudunda biz iz kalır. Maymun eti, hastalık ve mihnettir. Kendine ait bir kısrağa maymunun bindiğini görenin karısı, yahudiyle gayr-ı meşru münasebette bulunur.
Danyal (A.S.) demiştir ki: Erkek maymun; zalim ve günahkar bir adamla, dişi maymun da böyle bir kadınla yorumlanır. Kendisine bir maymunun verdiği şeyleri yediğini gören, ailesi için mal biriktirir.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bu rüya, büyük günahları işleyen biriyle yorumlanır.
Kirmani, maymunu Allah'ın ni'metlerine küfreden ve onları inkar eden biriyle tabir ediyor. Maymun eti; üzüntü, yemek; hastalıktır. Kendisine bir maymun hediye edilen, ihanette bulunur. Arkasında veya omuzlarında bir maymun görenin evinden, bir şey çalınır.