Rüyada Matkap görmek

Rüyada Matkap görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İhtiyaçları gidermeye, zor olanı başarıp maksadın hasıl olmasına, yolculuğa, kuyu kazmaya yahut insan ve hayvanların erkeğine, Matkap bazen hileci, kaba ve ağır konuşan kimseye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen matkap, çok hileli ve sert konuşan bir adamdır. Bazen ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara yardım etmeye işarettir. Bazen de yapılan yolculuğa işarettir. Matkap, kuyuları kazmaya ve çokça cinsi münasebet yapan adamlara ve hayvanların erkeğine işarettir.


Diyanet: Rüyanızda bir matkapla bir şey deldiğinizi görmen' bütün hareket ve davranışlarınızı adım adım takip eden ve bir zayıf zamanınızı yakalayarak sizi yere vurmak isteyen birtakım düşmanlarınızın varlığına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen matkap, çok hileli ve sert konuşan bir adamdır. Bazan ihtiyaçları gidermeye ve maksadlara yardım etmeye delalet eder. Bazan da, yapılan yolculuğa delalet eder. Matkap, kuyuları kazmaya ve çokça cinsi münasebet yapan adamlara ve hayvanlarm erkeğine delalet eder.