Rüyada Mancınık görmek

Rüyada Mancınık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İftira atmaya, mazluma gelecek yardıma, kafirlerin mağlubiyetine; Mancınıkla taş atmak ültimatom yahut sert ifadeli mektuba; Mancınık taşı elçi ve sefire, tebliğata, ehli namus olan alim ve kadına iftira atmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada mancınık görmek, uzunca söylenen bir sözde, iftira etmeye işarettir. Mancınık, mazlumlara yardım, kafirler için de helaktir. Rüyada mancınık ile taş atmak, kadretmek ve hile yapmaya işarettir, Bazen bu rüya alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye ve dini kötülemeyeişarettir. Bazen de mancınık görmek, onunta taş atmak için kurulmuş bulunan yerde çıkacak fitneye işarettir.


Diyanet: Rüyada mancınık görülmesi; iftira etmeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mancınıkla taş attığını görmesi; o kimsenin bir başkasına zulmedeceğine ve hile yapacağına işaret eder. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; âlimlere ve namuslara kadınlara iftira etmeye işaret eder. Bir başka yoruma göre rüyada mancınık görülmesi; onunla taş atmak için kurulmuş bulunduğu mıntıkada bir fitnenin çıkacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada mancınık görmek, uzunca söylenen bir sözde, iftira etmeye delalet eder. Mancınık hile, mazlumlara yardım ve kafirler için de helaktir. Mancınıkla rüyada, taş atan sultan taş attığı tarafa sert bir mektup gönderir. Mancınık taşı, elçi ve sefirdir.
Bir kimse rüyada sultanın bir adama taş atığını görse, o sultan o adam tarafına kuvvetli, üzüntü ve keder verici bir şeyi tebliğ için bir sefir gönderir.
Rüyada mancınık ile taş atmak, kadretmek ve hile yapmaya delalet eder. Bazan bu rüya alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye ve dini kötülemeye delalet eder. Bazan da mancmık görmek, onunla taş atmak için kurulmuş bulunan yerde çıkacak fitneye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada eski devirde kullanılan mancınık veya günümüzde de kullanılan havan topu ile bir islam kalesine yahut memleketine mermi attığını gören, İslama bir söz söyler, belki bu yüzden müslümanlara zararı olur. Buna mukabil, kafir beldesine bu aletlerle saldırıda bulunan; İslamın sınırlarını korur, dinde sebat eder. Mancınık veya topta bir arıza olursa, atıcı o mekandaki insanlara galip gelir. Mancınık taşı ve gülle, büyük sözle yahut padişah sözüyle tabir olunur. Mancınık taşına veya havan güllesine hedef olmakta hayır yoktur. Bunların bir bölgeye düşerek harap etmesi, o mahal için hasarla yorumlanır. Bir mancınık yahut havan topu imal ettiğini gören, hile yapar ve ihanette bulunur. Bunları tahrip ettiğini gören, bir oyunu bozar. Mancınık için taştan yahut havan topu için demirden tane yaptığını gören, hükümdarı veya başka büyük insanı ehemmiyetli bir işe sevkeder. Bunların güllesini kıran, mühim bir zatın sözünü kırar.
Bazılarına göre, mancınık ve havan topu askerin gelmesiyle yorumlanır.