Rüyada Makas görmek

Rüyada Makas görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Hakla batılın arasını ayıran kimseye, çocuk ve hizmetlilere, insanların arasını bulan kimseye, Elinde bir makas bulunduğunu görmek, bir çocuğu daha olmasına, ana bir erkek kardeşe, bekar için evlenmeye, binitinin (hayvan, otomobil vb.) çoğalmasına, Gökteen makas indiğini görmek ömrün sona ermesine, İnsanların makasla sakallarını yahut elbiselerini kestiğini görmek onların gıybetini yapmaya ya da her mevzuda görüş birliği içinde olan iki ortağa, Makasla saç yahut yün kırkmak mal yığmaya, Makasla bir şeykesmek bir işten ücret almaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada makas görmek, hak ile batılın arasını ayıran bir amire işarettir. Makas görmek, çocuğun çokluguna da işarettir, Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur. Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır. Eğer bir bineği varsa, bir tanesine daha malik olur. Ancak bu rüyayı gören bekarsa evlenir. Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer. Bir kimse rüyada birtakım insanların makasla sakatlarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hıyanet eder. Bazı tabirciler ittifak halinde bulunan iki ortağa işarettir, dediler.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada elinde makas bulunduğunu görse, o kimsenin ana bir erkek kardeşi dünyaya gelir. Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal sahibi olur. Makas mal taksim eden bir kimsedir. Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır. Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolayı hakime ihtiyaç duyar. Bazı tabirciler de makas insanların arasını ıslah eden bir kimsedir, dediler.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında kendisine bir makas verildiği veya bulduğunu ya da satın aldığını görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında makasla bir şey kestiğini görmesi; o kimsenin muradına ereceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda bir makasla yün, kıl ve benzeri şeyleri kırptığınızı görmeniz; şiir veya sözlerinizle para kazanacağınıza, rüyanızda başınızın saçlarını, tırnağınızı veya elbisenizi makasla kestiğinizi görmeniz hayra işaret değildir. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda kendinize bir makas verildiğini görmeniz; elinizde neyiniz varsa onların bir misli daha artacağına işaret eder. Rüyanızda makasınızın kırıldığını veya kırık bir makası görmeniz; elinizdeki malınızın gideceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bulunan makasın kesmediğini görmesi; o kimsenin mahkemede hâkim huzuruna çıkarak yargılanacağına işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada makas görülmesi; halkı birbirlerine düşürerek aralarını ayıran kimseye delalet eder.


Nablusi: Rüyada makas görmek, enli şeyleri kesmeye delalet eder. Çünkü «Mikraz» da makasın diğer bir adıdır. Bazan makas, hak ile batılın arasını tefrik eden bir amire delalet eder. Makas görmek, köle ve çocuğun çokluğuna da delalet eder.
Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir kölesi varsa bir tane daha artar, eğer bir çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur. Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır. Eğer bir binek hayvanı varsa, bir tanesine daha malik olur. Ancak bu rüyayı gören bekarsa evlenir.
Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer.
Bir kimse rüyada birtakım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hiyanet eder. Bazı tabirciler ittifak halinde bulunan iki ortağa delalet eder, dediler. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada elinde makas bulunduğunu görse, o kimsenin ana bir erkek kardeşi dünyaya gelir.
Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal yığar. Makas mal taksim eden bir kimsedir. Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır.
Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolayı hakime ihtiyaç duyar. Bazı tabirciler de makas insanların arasını ıslah eden bir kimsedir, dediler.


Seyyid Süleyman: Rüyasında herhangi bir suretle makası olduğunu görenin oğlu varsa ikinci bir oğlu, kızı varsa yeniden kızı olur. Sahip olduğu şey çift olur. Makasla yün ve kıl kırptığını gören, şiir ve kelamla para kazanır. Saçı, elbiseyi yahut tırnağı makasla kesmek; hayırdır.
Kirmani bu yorumlara ilaveten şunları söylemiştir: Kırık bir makas gören veya makası kırılan, malını kaybeder.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Makas; taksim edici, bir rivayete göre, halkın işlerini ıslah eden bir şahısla tabir olunur. Elinde makas olduğu halde, onu kesmek için kullanmayan; bir dava sebebiyle hakim huzuruna çıkar. Bazılarına göre makas, insanların arasını bozan bir şahsa delalettir.
Cafer-i Sadık demiştir ki: Makas rüyası şunlarla tabir olunur. Taksim edici bir adam, uygun arkadaş ve laf getirip götürerek halkı birbirine düşüren biri.