Rüyada Mağara görmek

Rüyada Mağara görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İşsiz kimse için iş ve meslek edinmeye, iş ve niyetini gizlemeye, hasta ve hapis için kurtuluşa; Mağara uzun ömür ve bol hayırlara; insanın manen ve maddeten sığınacağı seyyid imama, üstad ve mürşide, baba ve ustaya, eş ve dosta; korku hali bulunanlar iççin emniyete, Mağara bazen gayret ve özene; bir iş yahut meselede yan çizmeye; dostlardan fayda ve nasibe, Mağaraya girmek bazen güç ve makam sahibi birine hile yapmaya delalet eder.


Diyanet: Rüyada mağara görülmesi İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin vefat edeceğinize, eğer mağara karanlık ise orada bulunduğunuzu görmeniz; mezara, yani öleceğinize işarettir. Rüyanızda girmiş olduğunuz bir mağaradan hemen çıktığınızı görmeniz; sizin çok zor bir işe başlayacağınıza, fakat sonunda başarıya ulaşıp kârlı çıkacağınıza yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Rüyanızda bir mağaraya girdiğinizi görmeniz; sizin tutuklanarak hapse gireceğinize, bir yoruma göre de çok zor bir işe başlayacağınıza işaret eder. Rüyanızda karanlık ve rutubetli bir mağaraya girdiğinizi sonra da çıktığınızı görmeniz; sizin çok şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza, ama neticede şifa bulup iyileşeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir şeyini mağarada unuttuğunu görmesi; o kimsenin herhangi bir sebeple para cezası ödeyeceğine, bir yoruma göre de bir kimsenin rüyada mağara görmesi; o kimsenin bir ev sahibi olacağına yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Korkan bir kimsenin rüyasında bir mağara görmesi; o kimsenin emniyette olduğuna ve korkmaması gerektiğine, bir kimsenin rüyasında düşmanından kaçarak bir mağaraya sığındığını görmesi; o kimsenin düşmanlarından kurtulacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada mağara görmek insanın seyyid imam, baba, üstad, hanım ve san'attan sığınacağı kimsesine delalet eder. Bazan mağara görmek, işlerini gizlemek arzusunda bulunan kimse için işlerini gizlemesine delalet eder.
Mağara, boşta kalmış adam için, vazife almağa, melike yaklaşmağa ve sıkmtılardan kurtulmağa delalet eder. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunlann hepsinden kurtulur. Bazan da mağara görmek «Ashab-ı Kehf» in meşhur kıssasına binaen rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna delalet eder.
Rüyada görülen mağara, korku halinde bulunan kimse için emniyettir. Bundan dolayı düşmanından kaçtığını ve bir mağaraya girdiğini gören kimse: «İlkinin ikincisinden ibaretti (Hak-dan başka mededkarı yoktu) o zaman onlar mağaradaydılar. Peygamber, o vakit arkadaşına (Ebubekir Sıddîk'a): «Tasalanma, Allah, hiç şüphe yok, bizimle beraberdir.» diyordu.» (*) mealindeki ayetin işaretince düşmanından emin olur.
Mağara dağın delalet ettiği bir zata intisap eden bir kadına delalet eder. Mağara manasına gelen «Gar» kelimesi «gayret» kelimesinden alındığından gayret ve ihtimam göstermeye de delalet eder. «Gar» kelimesi ters tarafından okunduğu zaman sapmak ve yan çizmek manasına gelen ve «Revgan»dan alınmış olan «Rağ» kelimesi meydana geldiğinden mağarayı görmek, bir şeyden sapmaya ve yan çizmeye de delalet eder. Bazan da mağara Ebubekir Sıddık (R.A.) Un Hz. Peygamberle (S.A.
V.) beraber vukubulan maruf kıssaya kıyasen dostlardan bir nasibe erişmeye delalet eder.
Rüyada bir mağaraya girdiğini gören kimse, bir melike veya kuvvetli ve kudretli bir kimseye hile yapar.
(*) Sure-i Tevbe, ayet 40.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Bir mağaraya girdiğini gören, vefat eder. Karanlık bir mağarada ikamet etmek te aynıdır. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, zor bir işe girer, sonra selamete çıkar.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Mağaraya girmek; zindana girmek gibidir. Rüya sahibi çok müşkül, çok zahmetli bir işe girer. Karanlık ve nemli bir mağaraya giren, ölür. Bir mağaraya girip çıktığını gören, çok ağır bir hastalığın ardından şifaya kavuşur. Mağaraya bir şey koyan, hükumete para cezası verir. Bazılarına göre, mağara görmek; mesken sahibi olmaktır.
Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Mağara, korkudan kurtulmaktır. Kaçıp bir mağaraya girdiğini gören, düşmanından muhafaza olur.
Bir mağaraya girip, istirahat ettiğini gören; dağın delalet ettiği bir kadınla evlenir yahut böyle bir kadından menfaat görür. Karanlık bir mağaraya girip, korkuyla hemen dışarıya çıkan; kendi eliyle rahatını bozar. Bir kısım tabirci mağara rüyasını, dostlardan yardım almakla yorumlamışlardır. Mağaranın hileye delalet ettiğini söyleyenler de vardır. Dağdaki bir mağaraya girdiğini gören, devlet büyüklerine yahut kıymetli bir zata hile yapar.