Rüyada Leğen görmek

Rüyada Leğen görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kadına, rızka, yüceliğe, makam ve rütbeye, dünyalığa ve kişiyi kötülükten alıkoyan eşe delalet eder.


Molla Cami: Rüyada leğen görmenin tabiri "Tas" görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin doğacak çocuklarına işarettir. Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçiye işarettir, dediler. Rüyada görülen leğen, hizmetçidir. Eğer leğen altından dursa, gücünün yetemeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına işarettir. Kadına düşkün olduğundan dolayı da buparayı istemeyerek o kadın için harcar. Leğen camdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir kadındır. Leğen kocasını pislikten temizliğe sevkeden veya evleneceği bir kadındır. Rüyada leğen satın aldığını gören kimse, bir mal satın alır.Leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.


Diyanet: Rüyada bir leğen görülmesi; kız olsun veya erkek olsun bir hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir leğen kullandığını görmesi; o kimsenin bir hizmetçi kızla ilişkisinin bulunduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında leğenin kaybolduğunu veya delindiğini ya da kırıldığını görmesi; o kimsenin evinde bulunan hizmetçilerinden birisinin öleceğine yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir leğen görmesi; o kimsenin kendisine sadık bir hanımı (kocası) olduğuna işaret eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada bir leğen görülmesi; evlenmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir leğende ellerini yıkadığını görmesi; o kimsenin genç bir kızla (erkekle) tanışarak hissi bir ilişki kuracağına ve onunla evleneceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada leğen görmenin tabiri «Tas» görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin cariyesinden doğacak çocuklarına delalet eder. Eğer bir köle leğenin içine baksa ve kendi resmini leğende görse, o kölenin yaptığı hizmete devam edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler, leğen kadına veya hizmetçi cariyeye delalet eder, dediler.
Rüyada görülen leğen, cariye veya hizmetçidir. Bakırdan leğen kullandığını gören kimse, Türkten bir cariye alır. Çünkü bakır Türkiye'de çıkar. Kullandığı leğen gümüşten olursa o kimsenin satın alacağı cariye güzel bir Rum kızıdır. Leğen camdan olursa, alacağı cariye «Saklebî» (*) dendir. Eğer altından olursa, gücünün yetemeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delalet eder. Kadma düşkün olduğundan dolayı da bu parayı istemeyerek o kadın için harcar.
Leğen billurdan olursa, rüya sahibinin evleneceği ve kendisinden pek hoşlanacağı bir hür kadındır. Leğen kocasını pislikten temizliğe sevkeden veya evleneceği bir kadındır. Rüyada leğen satm aldığını gören kimse, bir cariye veya bir köle satın alır.
Leğen, izzet, rütbe, rızık ve maldır.
(*) Avrupamn doğu tarafında yerleşen bir kavim, bugün bunlara «Sulay» denmektedir.


Seyyid Süleyman: Rüyada leğen görmek; hizmetçiyle tabir olunur. Leğen kullandığını gören, hizmetçi veya cariye alır. Leğenin kırılması, delinmesi yahut kaybolması, bunların ölümü veya herhangi bir sebeple gidişidir. Cafer-i Sadık'ın da yorumu böyledir.