Rüyada Kurt görmek

Rüyada Kurt görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kurt görmek suçsuz bir kimseyi suçlamaya, amir yahut büyüğünden hoş bir söz işitmeye, senenin aylarına, Kurt avlamak ferahlık ve sevince, Kurdun deri ve kemiği mala, sütü ve eti korkuya yahut bir işin yoluna girmesine, Kurt başı makam ve itibara, Kurdun ısırması zarara, Kurt zalim düşmana, işini gizemeyen mahir hırsıza, Kurdun koyunla dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Kurdun evcil bir hayvana dönüşmesi hırsızın tövbekar olmasına; Solucan türü kurtçuk mal ve menfaate, Vücudundan kurtların dökülmesi evlad ve hizmetlilerin çoğalmasına, Kurtların insanın etinden yediğini görmek, eş ve yakınlarının kendi kazancından geçinmelerine, Çok iri kurtçuk büyük bir göreve, şeref ve itibara; yeşil kurtçuk saliha bir kadınla evlenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen kurt. zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer.


Nablusi: Rüyada görülen kurt, zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer.
Bir kimse rüyada bir kurdun kendi ineğini terbiye ettiğini görse, o kimse hırsız neslinden yere atılıp terkedilmiş bir çocuğu bulup büyütür ve terbiyesini üzerine alır. Fakat çocuk büyüdükten sonra o kimsenin malının gitmesine ve işlerinin dağılmasına sebep olacak hareketlerde bulunur.
Bir kimse rüyada bir kurt görse, suçsuz kimseyi suçlar. Bir kimsenin rüyada kurdun öküze döndüğünü görmesi, hırsız bir çocuğun insaflı ve güzel bir kimse olmasına delalet eder. Bazıları da, bir kimse rüyada bir kurt görse, o kimse reisinden hoş bir söz işitir yahut hayır ve iyiliğe kavuşur, dediler. Eğer kurdu avladığını görse, sevinç ve şahadete nail olur.
Kurt, senenin günlerine delalet eder. Çünkü kurtlar nehri geçerken birbirlerinin arkası sıra dizilip intizamlı bir şekilde geçerler. Nitekim senenin zamanları da birbirini takip ederler.
Kurt, işini aşikare yapan hırsız bir düşmana delalet eder.
Bir kimse rüyada kurt olduğunu görse, o kimse sevinç ve ferahlığa kavuşur.
Kurt sütü, korkuya ve bir işin gitmesine delalet eder.
Kurt, kahredici zalim bir kimsedir. Ya da zayıf bir hırsız, yahut yalancı ve muhalif bir adamdır. Kurt ile uğraştığını gören kimse (anlatıldığı gibi) bir kimse ile uğraşır.

Kurdu görmek, aile ve akrabaya yalan, hile ve düşmanlığa delalet eder. Bir kimsenin rüyada bir köpek ile bir kurdun bir yerde birleştiklerini görmesi, aile ve akrabalarına nifak ve hile etmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Solucan.


Seyyid Süleyman: Rüyada kurt görmek; zalim, hain, yalancı bir amirle tabir olunur. Kurt eti, haram maldır. Sütü ise, korku ve endişedir.
Kirmani demiştir ki: Rüyasında bir kurtu öldüren, islamdan döner. Bir rivayete göre, düşmanını kahreder. Kurt başı gören, büyük kıymet ve makam sahibi olur. Kurt derisi veya kurt kemiği bulmak; malla yorumlanır. Kurt tarafından ısırıldığını gören, devletten zarar görür. Kurtla beraber yatağında yatanın ailesine hükumetteki vazifeliler tecavüz ederler.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyasında kurt gören, zalim bir düşmanı görür. Bir rivayete göre, evine hırsız girer. Kurt avlamak; hayır ve makamdır. Kurdun sığıra dönüştüğünü görmek; hırsızın tevbekar olmasına delalettir.