Rüyada Kurban Kesmek görmek

Rüyada Kurban Kesmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada kurban, adağını yerine getirmeyen, şiddetten halasa ve hastanın iyileşmesine delalet eder. Bazan da koyun, keçi ve sığır gibi ev hayvanlarından gelecek menfaatle rızıklanmaya, eğer rüyayı gören tabirci ise tabirinde hata etmesine delalet eder. Kurbandan, insanın Cenab-ı Hakka yaklaşmak kasdettiği şey anlaşılır ve öyle tabir edilir.
Deve kurban ettiğini gören kimse, cumaya erken saatte gider. Sığır kurban etse ikinci, koç kurban etse üçüncü, tavuk kesse dördüncü, yumurta tasadduk etse beşinci saatte cuma namazına gider. Kurban görmek bazı kere mal taksim eden memur olmaya işarettir.
Kurban, bütün keder ve gamlardan kurtarmaya, sevinmeğe ve bereket olmasına müjdedir. Rüyayı gören, hamile kadın ise hayırlı bir erkek çocuk dünyaya getirir.
Bir kimse kendisinin bir deve veya sığır ya da koç kurban ettiğini görse bir köle azad eder. Kendisini rüyada kurban ettiğini görse; köle ise azad, esir ise esaretten halas olur, borçlu ise borcundan kurtulur. Fakir ise zengin olur ve kolaylığa kavuşur. Herhangi bir şeyden korkan kimse kurban kestiğini görse, korktuğundan emin olur. Hac-cetmemiş kimse görse, hacca gider. Harb ve seferde bulunan kimse görse, nusret ve zafere erişir. Gam ve kederli birisi görse gam ve kederinden kurtularak sevince kavuşur.
İnsanlara. kurban eti dağıttığını gören kimse, üzüntü ve kederinden kurtulur, izzet ve şerefe nail olur.

Bir kimse kendisinin kurban eti çaldığını görse Allah (C.C.)'a iftira eder. Bazı tabirciler dediler ki: Hasta adam kendini kurban ediyor görse, ölür. Bazıları da, hastalığından şifa ve afiyet bulur, demişlerdir.
Rüyada kurban görmek, zevceye veya kendisiyle iftihar edilen çocuğa ya da kendisiyle Allah (C.C.)'a yaklaşılan iyi amele delalet eder. Kurban çetinlik ve şiddete veya düşmanlığa, aile ve akraba arasında çıkan münakaşaya ya da savaşa veyahut avdan gelecek kazanç ve faydaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı kestiğini gören, hayır ve ni'mete erer. Her bakımdan selamete çıkar, şifaya kavuşur, zengin olur, borcunu öder, güven içinde yaşar. Hac farizasını yerine getirir.
Kirmani demiştir ki: Kurban etinin halka paylaştırıldığını görmek; büyük ve zengin bir zatın ölümüne, mirasının taksimine işarettir.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Kurban rüyası, müjde ve bereketle yorumlanır. Şayet rüya sahibi hamile ise; iyi bir oğul doğurur. Koç kurban etmek; fidyedir. Dolayısıyla rüyayı gören, sadaka vermelidir. Bu sayede felaketten kurtulur. Kusurlu bir hayvanı kurban olarak kestiğini görmek; dinde noksana delalettir.
Abdulgani demiştir ki: Rüyada kurban görmek; adak, şiddetten kurtuluş, şifa, fayda ve menfaattir. Deve, öküz yahut koç kurban ettiğini gören, bir insana yardım eder. Azat etmek onu hürriyetine kavuşturmak derecesine sevap kazanır. Rüyada kurban kestiğini gören, köleyse serbest kalır. Esir ise, hürriyetine kavuşur. Fakirse, geçimi kolaylaşır. Korkularından kurtulur. Savaştaysa, muzaffer olur. Kederli ise, sevinir. Kestiği kurbanın etini halka dağıtan, üzüntüden kurtulup, izzet ve şeref sahibi olur. Kurbandan bir şey çaldığını gören, Allah (C.C.) hakkında yalan konuşur. Bir hasta kurban kestiğini görürse, vefat eder. Başka bir rivayete göre, şifaya kavuşur.