Rüyada Kurbağa görmek

Rüyada Kurbağa görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kulluk vazifelerini yerine getiren kimseye; kimseye zararı dokunmayan, temiz ve mütevazi bir kadına; kurbağa topluluğu hilekar kavimlere, açıktan zikir yapan yoksullara, züht ve takva ehli insanlara yahut bekçilere, Kurbağalarla beraber olduğunu görmek kkomşu ve yakınlarıyla güzel sohbet etmeye, Kurbağa eti akraba ve yakınlarından az bir menfaate yahut mülke nail olmaya, Kurbağa avlamak akranlarını alt etmeye, Kurbağaların bir yere yahut yerleşim alanına topluca girmeleri azaba, çıkmaları -dua ve niyaz, namaz ve sadaka ile- azabın kaldırılmasına, Kurbağaya rastlamak faziletli, salih bir kimse ile anlaşmaya delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen kurbağa, abid ve Allanın emirlerini yerine getirmeye çalışan bir kimsece delalet eder. Rüyada kendisinin kurbağalarla beraber olduğunu gören kimse, yakınları ve komşularıyla güzel sohbet eder. Kurbağa eti 'yediğini gören kimse, akraba ve komşularından cüz'i bir menfaat görür. Rüyada görülen kurbağalar sihirbaz ve hilekar kavimlere delalet eder.
Geçimini sudan sağlayan bir kimsenin kurbağa görmesi, hayra delalet eder. Rüyada kurbağa yediğini gören kimse, bir mülke nail olur. Bir kimse rüyada kurbağaların bir şehirden çıktıklarını görse, o şehirdeki azab, namaz ve dua ile kaldırılır. Kurbağaları avlamak, emsal ve akranlarını kahretmeye delalet eder. Bazan da kurbağalar, padişahın kapılarını bekleyen bekçilere, kurralara yahut zikir yapan fakirlere ya da zahid kimselere delalet eder.
Rüyada kurbağaya rastladığını gören kimse, salih, faziletli hür bir adamla anlaşır. Bir kimse toplu halde bulunan kurbağaların bir yere veya bir şehre indiğini görse, o yere Allah (C.C.) ın azabı —Hak tarafından giderilinceye kadar;— iner. Bazı tabirciler de kurbağa hür, temiz, mütedeyyin, gönlü alçak ve kimseye eziyet vermeyen bir kadındır, dediler.


Seyyid Süleyman: Kurbağa; abid ve müctehid bir zata işarettir. Çok sayıda kurbağa görmek; hayırdır. Bir kurbağa bulduğunu gören, faziletli bir insanla arkadaş olur. Bir yere çok sayıda kurbağanın toplandığını yahut yağdığını görmek; o bölgeye Allah'ın azap indireceğine delalettir.
Bazı tabirciler, kurbağayı hayırla yorumlamışlar ancak, çok fazla kurbağa görmeyi, fesat bir toplulukla ifade etmişlerdir. Kurbağa sesleri, belaya delalettir. Kurbağayı sudan çıkarıp, kuyuya attığını gören, abid ve faziletli bir insana zarar verir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kurbağa eti, dostlardan menfaat temin etmektir. Kurbağa ile konuşmak, hayır ve berekettir.