Rüyada Küpe görmek

Rüyada Küpe görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur'an'ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.


Nablusi: Rüyada hanımının veya cariyesinin kulağında küpe görmek, ticarete delalet eder. Rüyada kulaklarında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur'an ezberlemeye delalet eder.
Hamüe bir kadın rüyada kulağmda küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna delalet eder. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur'an'ın yarısını ezberler. Eğer altmdan olursa Kur'an'ın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, onun çocuğu sesle şarkı ve türkü söyler.
Bekar bir kızın küpelerden birisini rüyada görse, o kadın evlenir. Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir.
Bulûğ çağma girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delalet eder.
Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kur'an'ı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına delalet eder. Bazan da küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye delalet eder.
Kulağmda küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.

Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımsız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kar, ticarete ve gezinti yerinde bulunan cariyelere delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kulağında küpe gören, güzel sesi ve çalgıyı sever. Küpe terinin mücevher ve incilerle süslü olduğunu gören; Kur'an-ı Kerim'i hıfz eder, ilim sahibi olur yahut bir yaptığı bir hayrı tamamlayamaz. Kulaklarında halka gören, halk tarafından sevilir. Küpesinde kıymetli bir inci gören, Kur'an-ı ve ilmi unutur. Karısının kulaklarında altın veya gümüşten halka gören, karısını boşar.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bu rüyanın erkek ve kadın için tabiri aynıdır. Altın küpe, şarkıcıyla yorumlanır. Kulaklarında gümüş küpeler gören, Kur'an-ı hıfz eder. Kulağında gümüş küpe gören kadın, hamileyse; erkek doğurur. Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, ma'mur bir beldede köle ve cariye ticareti yaparak kazanç sağlar. Zevcesinin bir kulağında altın bir kulağında gümüş küpe gören, onu boşar.
Hikaye olunur ki: İbn-i Şirin'e gelen bir şahıs rüyasında karısının kulağında yarısı altın yarısı gümüş küpeler gördüğünü söyler. İbn-i Şirin'de "sen zevceni iki kere tatlik (boşamak) etmişsin" cevabını verir.
Cafer-i Sadık küpe rüyasını şunlarla tabir ediyor: Zinet, Kur'an, büyük ilim, şeref, makam ve boşanma sebebiyle üzülmek. Rüya sahibinin karısı yoksa, başka bir sebeple kederlenir.