Rüyada Kumaş görmek

Rüyada Kumaş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Desenli ve renkli kumaş din ve dünya güzelliğine, Üzerinde güzel kumaş görmek ehli için memuriyete, memur için senenin ucuzluk ve bolluğuna, Gösterişli kumaş kadın için ziyade sevinç ve şerefe, Kumaş yırtmak boşanmaya ve boşadığı eşiyle, o bir başka erkeekle evlenmeden tekrar birleşmeye, Top halinde kumaş görmek uzak bir yere sefere çıkmaya, Kumaşı dürmek, dokumak ve açıp dağıtmak yolculuğa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Elbiselik Kumaş.)


Molla Cami: Rüyada alaca çeşitli renkteki kumaşı görmek, din ve dünyadır. Bir kimse rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş bulunduğunu görse ve kendisi de memurluğa da ehilse, o kimse memur olur. Rüyayı gören devlet adamı ise, senenin ucuzluk ve bolluk ve mahsulatın iyi olmasına işarettir. Giymeyi adet etmeyen kimsenin, rüyada alaca bir kumaş giymesi, ağrılardan so a ona vurulacak kamçılara, çiçek, kabarcık vs. gibi hastalıklara işarettir. Rengi muhtelif olan kumaş, kadın için fazlaca şeref ve sevince işarettir. Rüyada kumaşı yırtmak, boşanmaya ve boşanan bir kadınabaşka bir kocaya varmadan tekrar almaya işarettir. Rüyada bir top kumaş parçası dürdüğünü veya satın aldığını ya da kendisine hibe edildiğini gören kimse, uzak bir yere sefere çıkar. Rüyada kumaş dokuduğunu dürdüğünü veya açıp dağıttığını gören kimse, yine sefere çıkar.


Nablusi: Rüyada alaca çeşitli renkteki kumaşı görmek, din ve dünyadır.
Bir kimse rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş bulunduğunu görse ve kendisi de memurluğa da ehilse, o kimse çiftçi ve ziraatçıların basma memur olur. Rüyayı gören devlet adamı ise, senenin ucuzluk ve bolluk ve mahsulatın iyi olmasma delalet eder.
Bir kimseye rüyada alaca bir kumaş verilse, o kimse, İranlı Zim-milerden mal elde eder. Giymeyi adet etmeyen kimsenin, rüyada alaca bir kumaş giymesi, ağrılardan sonra ona vurulacak kamçılara, çiçek, kabarcık vs. gibi hastalıklara delalet eder.
Rengi muhtelif olan kumaş, kadın için fazlaca şeref ve sevince delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kumaş, satın aldığını yahut birinin kendisine verdiğini gören, uzak yolculuğa çıkar. Yeşil kumaş; hayırlı, kırmızı ve mavi top; hayırsız yolculuktur. Sarı kumaş gören; gittiği yerde hasta olur. Beyaz kumaş; dinde salahtır. Selamettir, kurtuluştur.