Rüyada Kül görmek

Rüyada Kül görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Batıl söze, faydasız ilme, meşakkatli rızka, üzüntü ve göz ağrısına, Bazen kül sadakadan elde edilen mala; şer ve fitneyi bertaraf etmeye yahut korkudan emin olmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen kül, sahibini yakan haram maldır. Bazı tabirciler, kül, rızıktır, dediler. Bir kimse rüyada kül görse, zahmet çeker. Bazıları da kül, batıl bir sözdür yahut menfaatsız bir ilimdir, dediler. Kül, üzüntüye ve gözağrısına, yahut hidayetten so a sapıklığa işarettir.Rüyada kule rastgeldiğini veya onu yüklendiğini ya da onu topladığını gören kimse, faydasız olan batıl söz toplar. Bazen de kül. şer ve fitneyi bertaraf etmeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Fırınlardan toplanıp biriktirilenkül sadakadan toplanan mala yahut faidesi olmayan boş sözlere işarettir.


Nablusi: Rüyada görülen kül, sahibini yakan haram maldır. Bazı tabirciler, kül, sultan cihetinden rızıktır, dediler. Bir kimse rüyada kül görse, sultanın emrinde zahmet çeker ve ondan güçlük ve meşakkatten başka bir şey elde edemez. Bazıları da kül, batıl bir sözdür yahut menfaatsız bir ilimdir, dediler.
Kül, üzüntüye ve göz ağrısına, yahut hidayetten sonra sapıklığa delalet eder. Rüyada küle rastgeldiğini veya onu yüklendiğini ya da onu topladığım gören kimse, faydasız olan batıl söz veya ilmi toplar. Bazan da kül, şer ve fitneyi bertaraf etmeye ve korkudan emin olmaya delalet eder.
Fırınlardan toplanıp biriktirilen kül sadakadan toplanan mala yahut faidesi olmayan boş sözlere delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada kül görmek; hükumet sayesinde elde edilen, lakin devamı olmayan mala delalet eder. Kül bulan, taşıyan, toplayan; mal ve ilminden ne kendi fayda görür, ne de etrafına faydalı olur.
Kirmani'nin yorumu da yukarıdakiler gibidir.
Bazıları devlet hizmetinde bulunmakla ve bu yüzden zahmet çekmekle tevil etmişlerdir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla yorumluyor: Çirkin fiiller, haram, yalan ve batıl söz, düşmanlık, günah, zina, dinsizlik, hile, nedamet yani pişmanlık, hasret ve hayırsız iş. Rüyasında kül yiyen; haram yer. Ağzından kül çıktığını gören, yalan ve batıl sözler söyler. Birinin üzerine kül döktüğünü gören, o zata hile eder yahut aralarında düşmanlık olur. Başına kül döktüğünü gören, pişmanlık duyar. Kül üzerine oturan, zina eder ve diğer günahları işler.