Rüyada Koyun Ve Keçi görmek

Rüyada Koyun Ve Keçi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Bir kimse rüyada koyunlan karşı tarafa geçirdiğini görse,akılsız birtakım kimselere işarettir. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerdetoplanan birtakım erkeklere işarettir. Koyunları karşıladığını görse, münakaşa vsya bir kavgada kendisine karşı gelecek kimselere galip gelir. Bir koyun bulduğunu gören kimse, velayet, reislik, mülk, hüküm ve nimetenail olur. Koyunların yünlerini kırktığını gören kimse, ihtiyatlı davransın. Beyaz koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyunun hayra işareti daha çoktur. Rüyada koyun sürüsünü gören kimsenin, sevinci devam eder. Koyunun baş ve bacaklarını gören kimse, ganimet malına erişir. Bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini görenkimse, bir kadının peşine düşer fakat onu almaya muvaffak olamaz. Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer. Bir kimse rüyada evinde derişi soyulmuş bir koyun görse, o evde bir kişi ölür. Rüyada koyun güttüğünü gören kimse, vali olur. Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara malik oiduğunu gören kimse, büyük bir ganimete erişir. Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir.Rüyada koyun görmek, iyi ve itaatkar halktır. Koyun ganimet, zevce (eş), evlat, emlak, ziraat ve meyveli ağaca işarettir. Rüyada görülen dişi koyun, şerefli, zengin ve saygı değer bir kadındır. Rüyada dişi koyun eü yediğini gören kimse, bir kadına varis olur. Dişi koyunun yünü ve sütü maldır. Dişi koyunun kendi evine girdiğini görenkimse, o sene bolluca nail olur. Yüklü dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala işarettir. Bir kimse dişi koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Rüyada koyun sağdığını gören kimseye bir kadından mal gelir. Etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını gören kimse, maksadına nail olur. Erini yemek istemeksizin dişi koyunu boğazladığını gören kimse, bir kızla evlenir. Dişi koyunun evinden çıktığını veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır. Bir kimse rüyada evinde bir dişi koyunun bulunduğunu görse, o kimsenin kavuşacağı bolluk bir seneye, eğer koyun yüklü ise, o kimsenin o sene de toplanmasını arzu ve ümit edeceği mala işarettir. Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığım ve onunla mücadele ettiğinigören kimsenin esinin ona hile yapacagina işarettir. Koyunun doğurması bolluğa ve genişliğe nail olmaya işarettir. Bazen de dişi koyunları görmek, üzüntü ve sıkıntılara, zevceleri kaybetmeye ve rütbenin elden gitmesine işarettir.