Rüyada Koyun görmek

Rüyada Koyun görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • İftfetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala,
 • Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye,
 • Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete,
 • Koyun otlatmak yönetici olmaya,
 • Derisi yüzülmüş koyun birinin vefat etmesine,
 • Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka,
 • Kirli koyunlar pis ve heşerat taşıyan insanlara,
 • Koyunun siyahı da, beyazı da hayra,
 • onun baş ve bacakları ganimet malına,
 • Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete yahat yemin etmeye,
 • Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka,
 • Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura,
 • Koç, şerefli ve muteber bir kimseye,
 • Koçun yünü ve kuyruğu şerefli bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye,
 • Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada,
 • Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder.


  Nablusi: Rüyada görülen koyun, kadına delalet eder. Bundan dolayı rüyada bir koyuna rastgeldiğini gören kimse, bir kadın alır. Bir koyucun., kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadmın peşine düşer fakat oru almaya muvaffak olamaz. Rüyada bir koyunu sağdığmı gören kimse, o sene bir hayra erer.
  Bir kimse rüyada evinde derisi soyulmuş bir koyun görse, o evde bir kişi ölür. Rüyada koyun güttüğünü gören kimse, Arap olan halka vali olur.
  Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara malik olduğunu gören kimse, büyük bir ganimete erişir.
  Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir.
  Rüyada koyun görmek, iyi ve itaatli halktır.
  Koyun, ganimet, zevce, evlad, emlak, ziraat ve meyveli ağaca delalet eder. Koyun, şeref, güzel mal ve iffet sahibi kadınlara, keçi de namussuz ve rezil kadınlara delalet eder. Çünkü keçinin arka tarafı açık, koyunun ise kuyruğu ile örtülüdür.
  Koyunları önüne katıp sürdüğünü gören kimse, vali olur. Koyunların yün ve sütlerim aldığını gören kimse, vali bulunduğu yerden birtakım kimselere delalet eder. Koyunların bir yerde toplu olarak mal yığar. Rüyada koyunlara malik olmak, elde edilecek ganimet mauna delalet eder.
  Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız birtakım kimselere delalet eder. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan birtakım erkeklere delalet eder.

  Koyunları karşıladığını görse, münakaşa veya bir kavgada kendisine karşı gelecek kimselere galip gelir. Bazı tabirciler, çok olan koyunlar, bitli insanlara delalet eder, dediler.
  Bir koyun bulduğunu gören kimse, velayet, reislik, mülk, hüküm ve nimete nail olur. Koyunların yünlerini kırktığını gören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın.
  Beyaz Koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyunun hayra delaleti daha çoktur.
  Rüyada koyun sürüsünü gören kimsenin, sevinci devam eder. Koyunun baş ve bacaklarını gören kimse, ganimet malma erişir.


  Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyada koç görmek; iri, kuvvetli ve muhterem bir adamla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, böyle bir zatla arkadaş olur. Koça binerek istediği gibi sevkettiğini gören, iri bir adamı hükmü ve nüfuzu (tesiri) altına alır. Koçun kendisinin üzerine bindiğini gören, kuvvetli bir adamın nüfuzuna girer. Koçun boynuzunu yahut boynuzlarını kıran, büyük bir adamı mağlup eder. Koçun boynuzlarının uzaması, rüya sahibinin iyi haline işarettir. Koçun ölmesi mühim bir şahsiyetin vefatına işarettir. Koçun kesilerek pay edildiğini görmek; büyük bir insanın ölümüyle beraber mirasının taksimine delalet eder. Yemek için bir koç kesen köleyse, hürriyetine kavuşur. Esirse serbest kalır, korkularından kurtulur. Borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Bir koçu yemek niyeti olmaksızın hiddet içinde öldüren; düşmanının malını alır. Hanesinde derisi yüzülmüş bir koç gören akrabasını kaybeder. Koç pişiren hastalanır veya hükumetten zarar görür. Koç bulduğunu gören, ehilse vali olur. Kendisine bir koç verilen, yıl içinde bir memuriyete yahut hayır ve menfaate erer. Çok sayıda koç verilen kişi, koçların sayısı kadar bir zaman memuriyette kalır.
  Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada koç pazarlığı yapmak; büyük bir zatın kendisine muhtaç olacağına delalet eder.
  Koyun görmek; kıymetli bir zevceyle yorumlanır. Bir koyunu keserek etinden yiyen, muradına erer.

  İsmail El Eş'as diyor ki: Rüyasında koyun kestiğini gören, bir kadına iftira eder. Bir rivayete gören koyun, arap bir zevceyle tabir olunur.
  Ebu Said'ül Vaaz, koyun rüyası hakkında şöyle diyor: Rüyasında bir koyuna malik olduğunu görenin eline mal geçer. Koyunu; tutmak, bağlamak, üstüne binmek ve satın almak, yününden mal kazanmaktır. Koyun doğduğunu gören, arzusuna kavuşur. Koyunun bir eve girmesi o senenin feyiz ve bereketidir.
  El Salimi diyor ki: Koyunun evinden çıktığını, çalındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören, karısından boşanır yahut kadın başka biriyle gider. Koyundan bir şey alan, karısından mal alır. Koyuna bindiğini görmek; hayır ve berekettir.
  Kuzu görmek; hayır, ni'met ve bereketle, bir rivayete göre; evlatla yahut muratla tabir olunur.
  Kirmani'ye göre, koyun, koç, toklu, kuzu daima hayra, sevince ve ni'mete delalettir. Koyun otlatmak, valilik yahut başka bir memuriyetle beraber herkes için hayır ve berekettir. Koyun sürenin sevinci, devamlı olur. Koyun sürüsünün yanından geçtiğini gören, servet sahibi büyük bir topluluğun yanından ayrılır. İki koyun sürüsünün karşılaştığını görmek; harbe ve ölüme işarettir.

 •