Rüyada Koy görmek

Rüyada Koy görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:


İhya: Tanınan ve bilinen köy, o köyün kendisine, orada oturanlar, köye nisbet edilen şeylere, Tanınmayan köy karınca yuvasına, karanlık odaya, bozgunculuğa ve toplundan ayrılmaya, zulüm ve cehaletle gelen sapıklığa, Mamur köye girdiğini görmek biriyle kavga ettmeye, Şehirden köye geçmek iyi olanı bırakıp kötü olanı tercih etmeye, iyi olduğunu sanarak kötü bir şey yahut şer olduğunu sanarak iyi bir şey yapmaya, Köye girmek güzel amel işlemeye, köyden çıkmak zorluk ve sıkıntılardan kurtulmaya, Bir köyün harap olduğunu görmek, o köyün maruz kalacağı bela ve musibetlere delalet eder.


Nablusi: Rüyada köy görmek: «Elçilerimiz İbrahim'e o müjdeyi getirince dediler ki: «Biz bu memleketin ahalisini helak edeceğiz. Çünkü onun ahalisi zalim oldular.» (Sûre-i Ankebut, ayet 31) mealindeki ayet işaretince zulüm ve helaka delalet eder.
Rüyada mamur bir köye girdiğini gören kimse, bir kimse ile kavga eder. Yahut o kimseyi öldürür.
Bir şehirden bir köye geçtiğini gören kimse, güzel bir işe bayağı bir işi tercih eder yahut iyi bir işi yapar, sonradan bu işin kötü olduğunu zannederek pişman olur. Ya da işin hakikatına vakıf olmadığı halde şer zannettiği hayırlı bir işi yapar.
Bir köye girdiğini gören kimse, bir sultana yakın olur. Yahut güzel bir amel yapmaya başlar. Bir köyden çıktığını gören kimse, sıkıntıdan halas olarak rahatlığa erişir.
Mamur bir köyün harap olduğunu, arazi ve ziraat yerlerinin boş kaldığını görse, o köy halkının düşecekleri sapıklığa ve erişecekleri bela ve musibete delalet eder.
Bir köyü mamur bir vaziyette görmek, dindarlığa delalet eder. önceden mamur olan yerleri görmek, yine dindarlığa ve tevbe etmeye delalet eder.
Tanınan ve bilinen bir köy, köyün kendisine, içinde oturanlar, oradan gelecek şeye ve köyle tanınan ve oraya nisbet edilen bir şeye delalet eder.
Bazan köy, karanlık odaya, bid'at, fesad ve cemiyetten çıkmaya delalet eder. Bazan da karmca yuvasına, karınca yuvası da, köye delalet eder.

Bir kimse rüyada bir köprü yıksa yahut ifsad etse yahut bir köyün harap olduğunu ve içinde oturanların dağıldığını yahut da köyü sel götürdüğünü ya da köyün yandığını görse ve o köy de bilinen ve tanınan bir köy ise, o köy halkı sultanın zulmüne uğrar. Bazan da bu rüya, çekirge, dolu, afet, bela ve veba gibi şeylere delalet eder.
Eğer bunlardan, bir şey meydana çıkmazsa rüya sahibinin evi tarafında karıncaların girip çıktıkları deliği kapamasına delalet eder. Eğer köy tanınmıyorsa, yukardaki tabirin aksine tabir edilir.
Bir kimse bir köyden çıktığını görse, o kimsenin halinin iyi ok u-ğuna delalet eder. Bir köyden bir şehtre naklettiğini gören kimse, meşakkattan rahatlığa, korkudan da emniyete erişir. Bir şehirden bir köye naklettiğini gören kimse, rahatlıktan meşakkata, emniyetten de korkuya düşer.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Bir köyde olduğunu gören, dinde fesata düşer. Köyden şehire geldiğini gören, dinde selamet bulur, işlerinde hayra ulaşır, korkularından kurtulur, yeni ni'metler elde eder. Köyden çıkmak, iyidir. Bir köyün sel veya başka bir sebeple harap olduğunu görmek; o bölge hükümdarının zulmüne işarettir. Bir köye girenin eline, rızk geçer. Ağaçları kesilmiş, hayvanları alınmış yahut ekinleri yenilmiş bir köy görmek; orada yaşayanların zarurete, darlığa düşeceklerine işarettir. Köyü şenlenmiş görmek; hayır ve berekettir.
Köyde çalıştığını görenin, rızkı bol olur. Köyleri ölçtüğünü gören, başladığı işte muvaffak olur. Köyün büyüdüğünü görmek mal ve hayırdır.