Rüyada Koç görmek

Rüyada Koç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Koyun.


Molla Cami: Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varisolur. Yahut o adamın kızım alır. Etini yeme kasdi olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce birkimseyi veya düşmanı öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. Bir takım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi orada harp veya kavga ile bir takım kimselerin öldürülmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç almaşı, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip kor, o adam hasta olup ölüme yaklaşmış bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düştüğü hastalığından kurtarmasına işarettir. Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu basma ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koca bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder. Ve dilediği ve İstediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz.Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yan bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretim kırar. Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemiş ise hacca gider. Hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir. Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür. Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur veya zindan ve hapsekonur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç başlan götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri maldır. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır. Boynuzsuz koç vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir. Bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir ezave cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır. Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir.Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nisbet edilir.


Nablusi: Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama delalet eder.
Bir kimse rüyada bir koç boynuzu aldığını görse, yüksek ve muteber bir adam, bir husustan kendisini meneder. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır.
Koçun karnmdan bir şey aldığını gören kimse, şerefli, yüce bir kimsenin hazinedarı olur, ya da hazinesi içinde bulunan şeye nail olur.
Etini yeme kaşdı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmanı öldürmeye delalet eder. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. Bir takım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi orada harp veya kavga ile bir takım kimselerin öldürülmesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç alması, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip korkulu şeylerden, yahut o adam hasta olup ölüme yaklaşmış bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düştüğü hastalığından kurtarmasına delalet eder.
Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yarı bir adamın idaresini üzerine alır.

Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlûp eder. Ve dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz.
Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yarı bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar.
Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder, ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinin taksim edildiğini görmesi büyük bir kimsenin ölmesine «ve malının taksim edilmesine delalet eder. Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazladığını gören kimse köle ise azad olur, esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir, hacca gitmemiş ise hacca gider. Hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir.
Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malından yer.

Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür.
Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse hasta olur, veya sultan tarafından azaba düşer, zindan ve hapse konur. Bazan da koç valiliğe delalet eder. Bundan dolayı kendisine bir koç verildiğini gören kimse bir sene vali olur. Koçlar çok olacak olsa her bir koç bir sene valiliğe delalet eder. Eğer rüya sahibi bilfiil vali bulunduğu halde bu rüyayı görse onun o koçların sayısınca o vilayette valilik yapmasına delalet eder.
Bir kimse kendisine koç başları götürüldüğünü görse o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri maldır. Koç müezzine ve çobana da delalet eder. Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır.
Boynuzsuz koç vazifesinden alınmış valiye, devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana delalet eder.
Bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse o kimseye bir eza ve cefa isabet eder.
Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasım ayırır ve kendisini malından uzaklaştım.
Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir.

Bir kimse rüyada iki koçu hanımının tenasül uzvu üzerinde dövüştüklerini görse, hanımının yanında usturanın olmayışından dolayı tenasül uzvunu makasla temizlemesine delalet eder.
Rüyada görülen siyah koç tabirde siyah insana, beyaz koç da siyah olmayan kimseye nisbet edilir.


Seyyid Süleyman: Bkz. Koyun.