Rüyada Kız Çocuk görmek

Rüyada Kız Çocuk görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada kıt çocuğu görmek bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere delalet eder.
Rüyada henüz meme emen kız çocuğu görmek, övülmeye şayan ve kendisinden iyilik ümid edilen hayırlı bir şeye delalet eder. Eğer kız çocuğu bakire veya rüyayı gören ona dokunursa, rüya sahibinden başkasının giymediği ve dokunmadığı bir hırkaya delalet eder.
Bir kimse rüyada bir yere bırakılmış kız çocuğunu kaldırsa veya yüklenip götürse ya da kendisinin bir kız çocuğu doğsa .ye rüyayı gören de hapis veya mahsur bulunsa yahut düşmanlıktan dolayı hukukuna tecavüz edilmiş ya da borçlu veya fakir ise, bütün bunlardan kurtulur. Yahut küçük bir çocukla müjdelenerek üzüntüsü gider. Bunlardan hiç biri onda yoksa, üzüntü ve kedere delalet eder.
Hasta olan bir kadın yahut bir adam, kız çocuğu doğurduğunu görse, onların hastalıktan kurtulacaklarına delalet eder. Ancak ağzından doğurduğunu görürse, rüya sahibinin ölümüne delalet eder.
Küçük kız çocuğu, onu gören kimse için, dünyalığa delalet eder. Bakire kız çocuğu, san'ata ve ona sahip olan kimse için de, dünyanın kendisine yönelmesine delalet eder. Bir kadın rüyada küçük bir çocuk olduğunu görse, san'at öğrenmesine dünyanın kendisine meyil etmesine ve ebediyyen çocuk doğurmayacağma delalet eder. Çünkü, çocuk hamile kalmaz.

Hamile bir kadın rüyada küçük bir kız çocuğu olduğunu görse, karnındaki çocuğun kendisine benzeyen bir kız çocuğu olduğuna delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Çocuk.