Rüyada Kıvılcım görmek

Rüyada Kıvılcım görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kötü ve çirkin bir söze ya da evlada, Üzerine kıvılcım sıçradığını görmek, devlet yahut varlık sahibi birinden çirkin bir söz işitmeye, Kıvılcımın alevlenmesi sözün büyümesine ve etkisinin artmasına, Kıvılcımlarda duman olması büyük bir işe, bu dumanın indiği yer için korku ve şiddete, Kıvılcımların insanın üzerinde çoğalması azap isabet etmesine, Bir topluluğun üzerine kıvılcım düşmesi aralarında meydana gelecek düşmanlığa, Elbiseyi yakan yahut yüze düşen kıvılcımlar birbirini takip eden şer ve şeddete delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen kıvılcımlar, çirkin bir sözdür. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse, devlet sahibi bir kimseden çirkin bir söz işitir. Görülen kıvılcımlar, alevleniyorsa o söz büyür ve artar. Eğer görülen kıvılcımlarda duman olursa, büyük bir işe delalet eder. Duman nereye inerse korku ve şiddete delalet eder. Eğer kıvılcımlar rüya sahibini cüz'i bir şekilde yıkarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle .düşmanı yumuşatmayı tercih eder.
Bir kıvılcım, kötü bir sözdür. Kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye, azab isabet eder.
Bir kimse rüyada bir kavme bir kıvılcım düştüğünü görse, o kıvılcım, bir kavim arasmda vukubulacak düşmanlığa delalet eder.
Bir kimse kıvılcımların düştüğü yeri yediğini görse, söz, şer ve kavgaya veya bir kavim arasmda vukubulacak harbe ve onlara isabel edecek zarara delalet eder. Kıvılcımlar evlada da delalet eder.
Kivılcım, elbisesini yaksa veya yüzüne düşse, birbirini takibeder şer ve şiddete delalet eder. Bazan da kıvılcımlar, ateşi ve ateşin kıvıl cımlarım görmeyi gerektiren kötü amellere delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bkz. Ateş.