Rüyada Kısrak görmek

Rüyada Kısrak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Şerefli ve muhterem bir kadına, Kısrak bekar için evlenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen kısrak, şerefli bir kadına işarettir. Eğer kısrağa binse, o kimse bir kadın hakkında bir kötülük işler. Üzerine semer vurulacak cinsten olan kısrak, kadına ve maişetçe bir emlaka işarettir. Bir kimse bir kısrağa bindiğini veya ona malik olduğunu, ya da onu satın aldığını görse, eğer bekar ise şerefli ve mübarek bir kadın ile evlenir. Bir kimse kısrağının öldüğünü veya çalındığını ya da zayi ve kaybolduğunu görse, bu durum onun hanımı ve geçimi hakkında meydana çıkar. Bir kimse kısrağını terk ettiğim yahut ondan indiğini görse, o kimsenin ölümü veya hanımından ayrılması ya da evinden ve emlakinden çıkması iletabir edilir. Kısrağının doğurduğunu ve doğurmasının yakın olduğunu görmesi, geçiminin yerinde olduğuna ve malının fazlalığına işarettir. Kısrağının sütunu içtiğini gören kimse, devlet başkanına yaklaşır ve ondan hayır mala nail olur.


Nablusi: Rüyada görülen kısrak, cariyeye, yahut şerefli hür bir kadına delalet eder. Eğer kısrağa binse, o kimse bir kadın hakkın da bir kötülük işler. Üzerine semer vurulacak cinsten olan kısrak, Arap olmayan bir kadına ve maişetçe bir emlake delalet eder.
Bir kimse bir kısrağa bindiğini veya ona malik olduğunu, ya da onu satın aldığını görse, eğer bekar ise şerefli ve mübarek bir kadın ile evlenir.
Eğer kısrak siyah olursa, o kadın da zengin ve şerefli olur. Eğer kısrağın rengi siyah ile beyaz olursa, o kadın güzel olur. Eğer rengi doru olursa, kadın dindar ve kavminin efendisidir. Eğer kır olursa, o kadın izzet ve rıfatlı dindar olur. Eğer at sarı olursa kadın hastalık ve ağrılara müptela olur. Eğer rüyayı gören evli ise evlenmeyi de arzu etmiyorsa geçimi kendisine ait olan bir kimseden bir köy veya bir emlak isabet eder. .
Bir kimse kısrağının öldüğünü veya çalındığını ya da zayi ve kaybolduğunu görse, bu durum onun hanımı ve geçimi hakkında meydana çıkar.
Bir kimse kısrağmı terk ettiğini yahut ondan indiğini görse, o kimsenin ölümü veya talak sebebiyle hanımmdan ayrılması ya da evinden ve emlakinden çıkması ile tabir edilir.
Kısrağının doğurduğunu ve doğurmasının yakın olduğunu görmesi, geçiminin yerinde olduğuna ve malının fazlalığına delalet eder. Kısrağının sütünü içtiğini gören kimse, sultana yaklaşır ve ondan hayır mala nail olur.