Rüyada Kıç görmek

Rüyada Kıç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kocaya, mala, sırları gizleyen kimseye, mahrem şeylere, oturulan yere ya da davulcu ve zurnacıya, akılsız bir adama, Tuvalet yahut buna benzer bir yerde kıçından pislik çıktığını görmek normal ihtiyaçlar için mal ve para harcamaya, uygun olmayan ortamlarrda böyle bir şey olması gereksiz ve lüzumsuz olarak mal ve para harcamaya, Bilinmeyen bir kadının kıçını görmek, dünyanın o kimseden yüz çevirmesine, Arkadan kan çıkması toruna, Bir kadına arkadan yaklaşmak usulsüz olarak bir şeyi talep etmeye, Kıçüstüsürünmek çaresizliğe, Kıç insanın cüzdanına, sandığa, mahzene, dükkan yahut meclise; kaidede görülen değişiklikler de, bu sayılan şeylerde meydana gelecek değişikliklere, Kıç, kötü kokan ağza yahut sevinç ve rahtalamaya, Kaidesi üzerine oturmak rahata, dinlenmeyi gerektirecek duruma delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen kıç, koca ve mal ile tabir edilir.
Kıçının tıkanıklığını gören kimse vefat eder. Kıç, zelil bir kimsedir.
Bazı tabirciler kıç, davulcu ve zurnacı bir kimsedir, bazıları da bazı mahremlerdir, dediler. Bazı tabirciler de, kıç, sırlan gizleyen kimsedir, demişlerdir.
Bir kimse rüyada bir adamın kıçını görse, eğer o adam gençse rüyayı gören o kimseden yüz görmez. Eğer tanıdığı bir ihtiyar kimse ise, o adam o kimseyi kendinden geriye bırakır. Eğer ihtiyar meçhul ise, bilmediği ve anlamadığı bir taraftan talihsizliğe düşer.
Bir kimse rüyada anasının kıçını görse, eğer hacca gidiyorsa haccı batıl olur. Hacca gitmiyorsa geçiminde durgunluk ve kazancı arzusunun hilafına olur.
Bir kimse rüyada birisinin kıçını görse, o kimse çirkin ve nahoş yüz görür. Her ne zaman kıçtan kan ve pislik çıktığını görse, çıkan kan ve pisliğin nisbetince ondan mal çıkmasına delalet eder.
Adet olan yerde (helada) pislik çıktığını görmek, ihtiyaçtan dolayı mal çıkmasına, adet olmayan yerde pisliğin çıkması ise ihtiyaçs olarak malın çıkmasına delalet eder.
Bazı tabirciler kıç, akılsız bir adamdır, dediler. Bilinmiyen t kadmın kıçını görmek, onu gören kimseden dünyanın dönmesine c lalet eder. Bir kimse rüyada kıçından su içtiğini görse, o kimsenin i ne olduğu veya pamuk kullandığına delalet eder. Kıçından kurt çı tığını gören kimse, ailesinden ayrılır.
Kanın arkadan çıkması, toru: delalet eder.
Dübüründen veya karnından bir bez parçası çıktığını gören kiı se, kendisinin aile için olan malından yiyen bir kavimden ayrılır. I kimse rüyada bir kadına arkadan cinsî münasebette bulunduğu: görse, o kimse usulsüz olarak bir şeyi taleb eder. Kıçı üzerine sürü düğünü gören kimse aciz ve muztar kalır.
Kıç, insanın kesesi yahut sandığı, mahzeni veya beyt-i malı yahut dükkanı ya da meclisidir. Bundan dolayı kıçında bir şey meyena geldiğini görmek, mezkûr şeylerden bir şeyin meydana gelmesine delalet eder.
Bazan da kıç görmek, hela, kilot, hasır yahut eğer gibi insanın kıçının temas ettiği şeylere delalet eder.
Bazan da kıç, zahmet, hastalık veya dövülmekten kişiye gelecek şeylere, büyük işlerden yüz çevirmeğe, bazan da, sahibinin itaat ve - isyanı üzerine delalet eder. ^
Bazan da, rüya sahibinin sir kapısına ve pisliklerini temizleyen hizmetçisine, bazan da' demircinin körüğüne, borucunun borusuna ve ondan çıkacak iyi veya kötü söze delalet eder.
Kıç görmek bazan da, kişinin ziyaret edip uğramadığı vahşet evine ve hiç kimsenin kireçli ve tuzlu olduğundan dolayı ekin ekmedikleri yere delalet eder.
Kıç, kişinin şer, cehalet ve harisliğinden dolayı kendinden uzaklaşmış olan bir kimseye yahut bid'at yerine delalet eder. Bazan da kıç, kötü kokulu ağıza ve ferah ve sevince delalet eder.

Rüyada kıçından çok çirkin bir şey çıktığını görse, o kimsenin harp amnda kaçmasına veya fikrinden dönmesine delalet eder. Bazan da, bu rüya, sahibinin israfçı olmasına yahut harcamayı murad ettiği bir şeyden menedilmesine delalet eder.
Bazan da, kendi ihtiyacı için yol bulur, fakat ihtiyacı anında ona vasıl olması mümkün olmaz. Bazan da, yolculuğu geri kalır.
Bir kimse rüyada kendisinin kıçından bir tavus çıktığını görse, o kimsenin çok güzel bir kız çocuğu dünyaya gelir. Eğer kıçından bir balık çıktığını görse, çirkin bir kızı olur. Kıçından çıkan kurt, bit veya kişinin içini yiyen herhangi bir şey olursa o kimse aile ve akrabalarını terkeder. Eğer kıçından yılan gibi şeyler çıksa, o yılanlar her halde o kimsenin uzaktan olan akrabalarıdır.