Rüyada Kese görmek

Rüyada Kese görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Kişinin bedenine, kalbine, mal ve sırlarına;
 • Kesenin sökülüp içindeki paraların dökülmesi vefat etmeye,
 • Keseyi başaşağı silkerek içindekileri boşaltmak sırları açığa dökmeye,
 • Keseden ağaç kurdu çıkması vefat etmeye,
 • Yeni ve içindeki paralar sağlam olan kese (cüzdan) sağlam ve güvenilir ilme; sırları, malı ve sağlığı korumaya delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada görülen kese, insanın bedenidir. Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine işarettir. Bir kimse rüyada belinde bir kese görse o kimsenin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına işarettir.Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir. Eğer paralar yırtık iseler, o kimse ilim öğrenir ve tekrar ders almaya ihtiyaç görür. Bazı tabirciler, kese sahibinin sırrıdır. Bundan dolayı keseyibaş aşağı çevirip içinde bulunan paraları döken kimsenin sırlan, açığa çıkar. Kese insanın ihtiva ettiği şeye de işarettir. Bazen de kese sahibinin kalbine işarettir.


  Nablusi: Rüyada görülen kese, insanın bedenidir. Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine delalet eder.
  Bir kimse rüyada belinde bir kese görse, o kimsenin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına delalet eder. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir. Eğer paralar kırık ve yırtık iseler, o kimse ilim öğrenir ve tekrar ders almaya ihtiyaç görür.
  Bazı tabirciler, kese sahibinin sırrıdır. Bundan dolayı keseyi başaşağı çevirip içinde bulunan paraları döken kimsenin surları, açığa çıkar. Söküldüğünü ve içinde bulunan paraların düştüğünü görse, — kese o kimsenin bedeni, malı da onun ruhu mesabesinde olduğundan -ölümüne delalet eder.
  Bir kimse rüyada kesesinde ağaç kurdu bulunduğunu görse, kimsenin ölümüne delalet eder. Nitekim Cin tayfasının Süleyman ( A.S.)'ın ölümüne muttali olmaları ağaç kurdunun onun dayandığı asasını yiyip kesdiğinde Süleyman (A.S.)'m yere düşmesiyle mümkün olmuştur.
  Kese imanın ihtiva ettiği şeye de delalet eder. Bazan da kese sahbinin kalbine delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Rüyada kese görmek; hayır, menfaat ve zevceyle tabir olunur. Kesede altın ve gümüş para görmek; ni'mettir. Kesenin boş olması, iflas veya eceldir. Kesesini baş aşağı çevirip boşaltan, kısa zaman sonra ölür. Kesesini yırtılmış görenin sırrı, başkaları tarafından öğrenilir. Kesesinin yırtığını diken yahut mühürleyen, sırrını saklar. Boş keseyi mühürleyen, yalanını gizler. Kesesini zevcesine veya cariyesine veren, başka birini sever. Kesesinde muhtelif paralar gören, çeşitli mevzularla meşgul olur. Bu paraların kesesinden döküldüğünü gören, kalbindeki düşmanlıkları atar. Para dolu kesesinin kaybolduğunu gören, birine boşu boşuna nasihat eder. Boş kesesini kaybeden, yalan söyler. Kesede kurt gören, birinin ihanetine uğrar veya yakın zamanda vefat eder.

 •