Rüyada Kemik görmek

Rüyada Kemik görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsan ve hayvan kemikleri mal ile tabir edilir: İnsan iskeleti sünnete uymaya, mal ve nimete, Eti yenen hayvanların iskeleti helal mala, diğer hayvanların iskeleti haram mala, Kemik, insanın kazanç vasıtalarına, binit ve hizmetçisine, Bir kemiği kırmak yya da ufalamak hayır işlemeye, kırılan kemiği sarmak güç ve kuvvete, mal ve makama, Kemik kırılması hastalığa, hastanın ölmesine, Kürek kemiği kuvvet ve kudrete, kadına, Kemik sırları açığa çıkarmaya, kira toplamaya, meyveli ağaca; İri kemikler aile ve kavmin büyüklerine, küçükleri ise sıradan insanlara yahut çocuklara delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kemik görmek, mal ve iyi geçimdir.Rüyada iskelet görmek ise Sünnet-i Seniyyeye uymaya işarettir, Rüyada görülen hayvan kemiği, meydana gelecek mala işarettir. Rüyada görülen hayvan kemiği, elbise giymeye işarettir. Hayvan kemiği malın aslına, kemikler büyük işlere ve mühim hususlara işarettir. Bir kimse rüyada kemiklere malik olsa, o kemiklerin miktarınca hayvanlarayahut ev ve dükkanlara malik olur. insan kemikleri, hayvan, deve, sığır, ekin, ağaç ve kendisiyle kira alınacak ve istifade edilecek ve insanın geçimini sağlayan şeylere işarettir. Malı olmayan kimse için kemik görmek, dine ve her şeyinde itimat edip güvendiği farzlara işarettir. Kemikler, insanın mal ve kuvveti gibi yaşayışına hizmet eden şeylere, çoluk-çocuk, hanımlar, evlat, hayvanat yahut emlaktan olan insanın ihtiyaçtarına yardım edecek şeylere işarettir. Kemiklerin büyükleri, bir kavmin büyükleri, küçükleri ise kavmin etba, evlat veya hizmetçileridir. Rüyada kemiğinin kırıldığını veya siyahlaştığını gören kimse, hasta ise ölür, sağlam ise, hasta olur. Bazen de kemik tazim etmeye işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kemiğinin katılaştığını veya büyüdüğünü görse, rüya sahibinin tazime layık olmasına işarettir. Kemik görmek, kötü itikada, eski elbiseleri yenilemeye işarettir. Eğer rüya sahibi hasta ise hastalığından kurtulur. Bazen kemik görmek, ev kiralarını toplamaya bazen de sırları açığa çıkarmaya ve gizli işlere muttali olmaya işarettir. Rüyada kemiğinin demir olduğunu gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır veya meşakkati fazla olur ve buna sabreder. Kemiğinin fildişi olduğunu gören kimsenin haramla dolu olduğuna işarettir.


Seyyid Süleyman: Rüya aleminde kemik görmek; insanın geçimini sağlayan malı, hizmetkarı ve hayvanlardır. Kemikle alakalı rüyalar, bunlara göre yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Rüyada kırık kemiği sarıp bağladığını görmek; kudret, şevket, izzet ve devlet husulüne işarettir. Kemiği kırıp döverek küçültmek; hayırla, bazen şerle yorumlanır.
Salimi, kemik rüyasını şunlarla tabir ediyor; Din, mal, ululuk ve izzet yani mevki ve itibar. Bazı yorumculara göre insan ve hayvan kemiği malla tevil olunur.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bir insanın bütün kemiklerini yani iskeletini görmek; sünnete tabi olmaya ve mal kazanmaya delalettir. Şayet iskelet tanınıyorsa; onun malından yemektir. Meçhul ise, umumi olarak menfaattir. Eti yenen bir hayvana ait iskelet veya kemik görmek; helal mala delalettir. Eti yenmeyen bir hayvana ait kemikler görmek; haramla yorumlanır.
Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor; Rüyada herhangi bir kemik görmek; maldır. Rüyayı gören için, kıyafettir. Büyük işlerdir. Malın dayanağıdır.
Kemiklere malik olduğunu görmek; hayvanlara, evlere, dükkanlara sahip olmaya işarettir. Zira insan kemikleri, ekinlere, hizmetkarlara, her türlü mahsule, kullanılan her şeye delalettir.
Rüyada bir kemiğin kırıldığını veya siyahlaştığını görmek, o kemiğin temsil ettiği şahsın hastalanacağına işarettir. Şayet bu kişi hasta ise, vefat eder.

Malı olmayan kimselere kemik vermek; dini emirleri yerine getirmekle tabir olunur. Büyük kemikler, büyüklere, küçük kemikler; küçüklere delalettir. Kemiğin demire dönüşmesi, uzun süreli hastalıktır. Kemiklerinin abanoz ağacı haline geldiğini görenin, bütün malı haramdır.
Eğe kemikleri evin hanımlarıyla yorumlanır. Eğe kemiklerinin fazlalaştığını görenin, aile fertleri artar. Eğe kemiklerinin dosdoğru olduğunu görmek; akraba kadınla-rının iffetli (namulu) olduklarına işarettir. Bu kemiklerin çok fazla eğrildiğini görenin akrabasındaki kadınlar, ahlak hususunda hafif davranırlar. Eğe kemiklerini kırık gören, ailesinden birini kaybeder.