Rüyada Kelebek görmek

Rüyada Kelebek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Görsel sanatlara düşkün olmaya, erkek ve kadınların rekabetine, düşmanlığı laftan öteye gitmeyen insana, kendini mahvedecek bir iş yapmaya, dostluk ve sevgiye, kısa ömürlü çocuğa ya da hayırsever kimseye, Geçimi topraktan olan kimselerin kelebek görmesi sıkıntı ve işsizliğe, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendi seviyesindeki kimselere meyletmelerine, Bir ışık çevresinde, belli bir misefede dönen kelebek, ilahi yahut beşeri aşka dellet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin (Devlet Başkanının hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye işarettir. Bazen kelebek görmek, dostluk, sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına işarettir. Kelebek, ateşperestlere veya korku ve feryat etmeyeişarettir. Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana işarettir. Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine meyletmelerine işarettir. Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve serden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada işarettir. Bazen kelebek, ecelinin yaklaştırma ve amelinin nihayet bulmasına işarettir. Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatınadüşkün olmalarına işarettir.


Nablusi: Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delalet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına delalet eder.
Kelebek, ateşperestlere veya: «O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak.» (Sûre-î Karia, ayet 4) mealindeki ayeti işaretince, korku ve fer-yad etmeye delalet eder.
Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana delalet eder. Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine uygun ve meyletmelerine delalet eder.
Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve serden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada delalet eder. Bazan kelebek, ecelinin yaklaştığma ve amelinin nihayet bulmasına delalet eder.
Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatma düşkün olmalarına delalet eder.