Rüyada Kazmak görmek

Rüyada Kazmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kuru toprağı kazmak, çıkardığı toprak miktarınca mala, nemli ve rutubetli toprağı kazmak sıkıntı ve meşakkate, Su çıkarmak amacıyla toprağı kazmak kendisi ve dier insanlar için yararlı bir iş yapmaya, Toprakta açtığı çukura dışarıdan su akıtmak geçimde mmeydana gelecek sıkıntıya, kazdığı topraktan yemek mala, Kazılmış bir çukurdan çıkmak kurtuluşa, bu çukurdan çıkamamak vefat etmeye, Çukur bazen hileye yahut kısa mesafeli yolculuğa, korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, çukurda işe yarar bir şey bulmak beklenmedik bir şekilde rızıklanmaya; Yeri kazıp bir şey çıkarmak iş ve hükümlerin geçerliliğine, Kazılan yerden gıda maddesi çıkarmak malı kötüye kullanmaya, Yer altında yaş toprak kazmak batıl işlere dalmaya, Dağ ve kuyu kazıcısı kurnaz bir hilebaza ve düşmanlığını gizleyen kimseye Birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uymaya, Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini kazdığını görmek sünnetleri ihya edip yaşamaya ve bu bildikleri ile insanlara faydalı olmaya, Mezar kazıp kefen soymak yer altında saklı bulunan antika şeylere ilgi duymaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kuru toprak kazdığını gören kimse kazdığı ve eline geçen toprak miktamca mal elde eder. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir faide göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşer. Toprak kazmak hiledir. Bazen toprağı kazan öldürülür. Bazen de, hilesi kendi aleyhine döner. Toprağı kazıp çıkardığını gören hasta ise yahut yanında hasta varsa ölür ve o yer kabri olur. Eğer yolcu ise kazılıp çıkarılan toprak yolculuktaki kazancıdır. Kendisi için su çıkarmak maksadıyle bir kimse bir çukur, kuyu kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasına işarettir. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de bütün insanlann menfaati için çalışmasına işarettir. Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. İçine birisini sokmak maksadiyle kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir.


Nablusi: Rüyada kuru toprak kazdığını gören kimseye kazdığı ve eline geçen toprak miktarınca mal elde eder. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir faide göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşer. Bu sıkıntı toprağın yaşlığı nisbetince olur.
Toprak kazmak hiledir. Bazan toprağı kazan öldürülür. Bazan da, hilesi kendi aleyhine döner. Toprağı kazıp çıkardığını gören hasta ise yahut yanında hasta varsa ölür ve o yer kabri olur. Eğer yolcu ise kazılıp çıkarılan toprak yolculuktaki kazancıdır.
Kendisi için su çıkarmak maksadiyle bir kimse bir çukur, kuyu veya dehliz kazdığım görse, kendi geçimi için çalışmasına delalet eder. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de bütün insanların menfaati için çalışmasına delalet eder.
Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. İçine birisini sokmak maksadiyle kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir Kazdığı yerin toprağından yediğini gören kimseye yediği kadar ma isabet eder.
Kendisinin bir çukur içerisinde olduğunu gören, hanımını boşar Çukurun üzerinde oraya düşmeyerek durduğunu gören kimse ham mıyla bozuşurlar fakat sonradan araları düzelir. Kazılmış bir çukur dan çıktığını gören kimse hapis yahut hasta ise hastalığı iyileşir vı bulunduğu halden kurtulur.

Kazılmış bir çukurda kaybolduğunu, çıkacak yol bulamadığını, gören kimseye kuyunun büyüklüğü, derinliği nispetince hile edilir. Çukura düştüğünü ve çıkarılması için imdad istediği halde hiç kimsenin de imdadına gelmediğini görse, o çukur o kimsenin kabridir.
Çukurlar, yakın yolculuklara delalet eder. Çukur, kelime türetilmişinden dolayı da, hiledir. Diğer çukurlar tesettürsüz fakir bir kadındır.
Bazan da çukur korkudan emin olmaya, sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Özellikle rüyada bir düşmandan korkarak gizlenmişse, çukurun içinde güzel yenecek yahut tatlı su yahut avret yerini örtecek şey bulsa, hatırına gelmeyen bir yerden rızıklanır ve kendisine hile eden kimse ile barışır.