Rüyada Kazık görmek

Rüyada Kazık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yönetim kademesinde bulunan bir kimseye, mal ve kuvvete, üzüntü ve kedere yahut nifak ihtimali bulunan işe; Kazık bazen aşık olmaya, üzüntü ve kedere yahut mala, Yaşlı birnin kendi sırtına kazık veya çivi çaktığını görmek, sırtına kazık çakılan kişinin nneslinden çok büyük bir alim ve önder çıkmasına, Duvara kazık çakmak soylu bir kimseye muhabbet etmeye bekar için evlenmeye, evli için eşinin hamile kalmasına; eve kazık çakmak bir kadını sevmeye, ağaca kazık çakmak ikiyüzlü birini sevmeye, Tenasül uzvundan çıkan kazık çocuğa delalet eder.


Molla Cami: Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi batırdığını görse, o kimsenin neslinden bir alim çıkar.Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa onun kendisine düşman olacak münafık bir çocuğu olur. Eğer kazık kırılırsa, o kimse de ölür. Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, kadir ve şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar. Kazık demirden olursa, mal ve kuvvete işarettir. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılımdan dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya işarettir, Kazıklar bir durumdan dolayı meydana gelecek zararlardır.Kazık rütbe ve makama, işlerde sebat göstermeye, görev almada veya görevden atılmada yahut yolculukta icbar edilmeye işarettir. Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler. Bazı tabirciler de kazık, aşk, keder, üzüntü ve tasaya işarettir, dediler. Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise, hanımı hamile kalır. Tabircilerden bazıları da kazık, kendisine nifak giren bir iştir, dediler.


Diyanet: Rüyanızda ihtiyar bir kimsenin sırtınıza bir kazık çaktığını görmeniz; sizin büyük bir memur olacağınıza, rüyanızda bir duvara kazık çaktığınızı görmeniz; bir kadına âşık olacağınıza, rüyanızda bir ağaca kazık çaktığınızı görmeniz; size lâyık olmayan bir hanımla evleneceğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir kazığa oturtulduğunu görmesi; o kimsenin âlim bir kimseden bilgi alarak ilim sahibi olacağına, kişinin rüyasında bir yere kazık çaktığını görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine ve eğer evli ise bir çocuğunun olacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada kazık görmek, melik veya melikin benzeridir.
Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi kaktığını görse, o kimsenin neslinden bir melik veya melike benzer birisi yahut seyyid ve zamanın teki olacak bir alim çıkar.
Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa, onun kendisine düşman olacak münafık bir çocuğu olur. Eğer kazık kırılırsa, o kimse de ölür.
Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, kadir ve şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar. Bir ağaca kazık çaktığını gören kimse, münafık bir köleyi sever.
Kazık demirden olursa, mal ve kuvvete delalet eder. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığından dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya delalet eder.
Bir kimse rüyada kendi tenasül uzvundan oniki kazık çıktığını ve kendisinin de bir caminin mihrabında bulunduğunu görse, o kimsenin oniki tane çocuğu doğar ve hepsi de imam olur.
Kazıklar bir durumdan dolayı meydana gelecek zararlardır. Kazık rütbe ve makama, işlerde sebat göstermeye, görev almada veya görevden atılmada yahut yolculukta icbar edilmeye delalet eder.
Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler de, o adam bir dağa çıkar, dediler. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler.
Bazı tabirciler de kazık, aşk, keder, üzüntü ve tasaya delalet eder, dediler.
Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise, hanımı hamile kalır.
Tabircilerden bazıları da kazık, kendisine nifak giren bir iştir, dediler.