Rüyada Kayık görmek

Rüyada Kayık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Rızık ve faydaya, ilahi lutuf ve merhamete, Kayık küreği korku ve endişelirin geçmesine, kişinin durumuna uygun dost ve yardımcılara, Yelkenli kayık üzüntü ve kederin giderek sevinç ve neşe bulmaya delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gemi.)


Molla Cami: Rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve faydaya işarettir. Rüyada garip bir şeye bindiğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Yahut düşmanına galip gelir veyahut bir yere yolculuk yapar ya da ondan mal kazanır. Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir.


Nablusi: Bununla ilgili bazı tabirler «Gemi» maddesinde geçti. Rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve faydaya delalet eder.
Rüyada garip bir şeye bindiğini veya malik olduğunu ya da ona galip geldiğini gören kimse, bindiği şeye nisbet edilen yerden bir kadınla evlenir veya bir cariye satın alır. Yahut düşmanına galip gelir veyahut bir yere yolculuk yapar, ya da ondan mal kazanır.
Rüyada geçit kayığını görmek, ona binen kimse için bazan da Allah (C.C.)'in lütuf ve merhametine delalet eder. Geçit kayığına yakın görülen şey rüyayı görenin yakınlarıdır.
Rüyada görülen gökyüzündeki değişiklikler rüyayı görenin bindiği şeye delalet eder. Özellikle rüyayı gören denizde olursa. Çünkü «Fülk» de deniz örneklerindendir.
Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada sandal ve kayık görmek; üzüntüyle yorumlanır. Onlardan çıkmak hayra kavuşmaktır. Bir sandal veya kayık aldığını gören, kendi hataları yüzünden sıkıntıya düşer. Kayığa girdiğini ve bindiğini gören kedere duçar olur. Hanesinde sandal ve kayık görmek; geçim sıkıntısına delalet eder. Hayır değildir.
Bazı tabirciler demişlerdir ki: Kayık ve sandal halka yardım eden, onların işleriyle uğraşan küçük memurlara delalettir. İşe yaramaz hale gelmiş bir kayık; küçük memuriyette bulunanların tembelliklerine işarettir. Yeni kayık ise, bunun tersidir.
Kirmani diyor ki; Sandal ve kayık, rüyayı görenin rızkı ve evidir. Rüyasında bir kayık veya sandal yaptığını gören, ev yapar yahut yeni bir işe başlar. Bunları sattığını gören, evini elden çıkarır. İşini bırakır. Yeni, geniş sandal ve kayık; karlı ise kullanışlı eve delalet eder. Sandalın kırılıp tahtalarının dağıldığını görmek; işinin bozulmasına yahut hanenin harap olmasına işarettir. Sandalın denizde battığını gören, evinden veya geçim sıkıntısından dolayı kedere düşer. Eski, dar bir sandal veya kayık, sıkıntılı eve yahutta işe ve rızka delalet eder. Sandalın denizde batması, mal kaybına da işarettir.
Sandalın batması üzüntüye delalettir. Bunların su üzerinde kolaylıkla gittiğini gören, rahat geçinir. Sandal ve kayığın suda güçlükle ilerlemesi, yukarıdaki yorumun zıddıdır.
Bindiği sandalın veya kayığın dalgalar içinde kaldığını görenin geçimi istikrarsız olur. Onları kürekle hareket ettirmeye çalıştığı halde, başaramayan; bütün gayretine ve aldığı yardımlara rağmen işlerinde bir fayda sağlayamaz.