Rüyada Kaş görmek

Rüyada Kaş görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din. emanet ve vakarındaki mertebesidir. Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlarda görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir. Rüyada görülen kaşların kıllarının sık ve kalın olması, işlerin fazlalığına,doğruluk ve kararlılığına işarettir. Kaşlar ana ve babaya iki çocuğa yahut iki ortağa, iki hanıma, iki vekile, yahut iki kapıcıya işarettir. Kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Bunun akşını görmek, tabirin hilafınadır. Kaşların haddini tecavüz etmeden fazlaolarak görülmeleri, onların işaret ettiği kimsenin halinin güzelliğine işarettir. Kaşların beyazlığı ve bükülüp göz üzerine dökülmeleri kaşların işaret ettiği çocuk, ortak, hanım, vekil yahut kapıcının hallerinin değişmesine işarettir. Bazen de bu rüyayı görenin ömrünün uzun olmasına işarettir ki, kendisiniçok ihtiyarlamış ve belini bükülmüş olarak görür, iki kaş dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik ve kötülüğe rüya sahibinin huy, adetine ve dinini korumasına nisbet eder.


Nablusi: Kaş, gözün zinetidir. Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din, emanet ve vakarındaki mertebesidir.
Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlarda görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir.
Rüyada görülen kaşların kıllarının sık ve kalın olması medhedilen bu rüya, kadınları hususi surette süs için kaşlarını siyahlandırdıklarından dolayı işlerin fazlalığına, doğruluk ve kararlılığına delalet eder. Kaşlar ana ve babaya iki çocuğa yahut iki ortağa, iki hanıma, iki vekile, yahut iki kapıcıya delalet eder.
Kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete delalet eder. Bunun aksini görmek, tabirin hilafmadır.
Kaşların haddini tecavüz etmeden fazla olarak görülmeleri, onların delalet ettiği kimsenin halinin güzelliğine delalet eder.
Kaşların beyazlığı ve bükülüp göz üzerine dökülmeleri kaşların delalet ettiği çocuk, ortak, hanım, vekil yahut kapıcının hallerinin değişmesine delalet eder. Bazan da bu rüyayı görenin ömrünün uzun olmasına delalet eder ki, kendisini çok ihtiyarlamış ve belini bükülmüş olarak görür.
İki kaş dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik ve kötülüğe rüya sahibinin huy ve adetine ve dinini korumasına nisbet eder.
Bazan da kaş, kapıcı, vali, vasi ve koca gibi gözün delalet ettiği şeylerin muhafazası üzerine delalet eder.
Kaş, bir yaydır ki, onun okları güzel kimselerin bir an bakmalarıdır.


Seyyid Süleyman: Rüyada kirpiklerin uzaması, izzet, şeref, ve evlatla tabir olunur. Kaşların uzayıp çoğalması ise, mal, zinet yahutta uzun ömürdür.
İki kaşının yeniden bittiğini görenin, iki kızı olur veya bir akrabası iki kız evlada kavuşur yahutta bahtı açılır, izzet sahibi olur. Kaş ve kirpiklerin haddinden fazla uzaması, hayır değildir. Rüyasında kaşından veya kirpiğinden birini koparmak, mal kaybıdır. Traş etmek te aynı şekilde yorumlanır.
Gözlerinde kirpik olmadığını gören, dinini yok eder. Kirpikleri yolmak, hayasızlık ve alçaklıktır.