Rüyada Kartal görmek

Rüyada Kartal görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Şeref ve itibara, güzel bir adla anılmaya, övgüye ve memuriyete; Kartal ülkenin melikine, eve bir kartal konması devlet kuşu ve talihli günlere, Kartalı sevk ve idare etmek yahut ona binerek uçmak şeref ve yüceliğe, Kartalın yere doğru süzülerek inmesi vefatın çok yaklaştığına, Kartalın eti, kemiği ve tüyleri hayra, yeni derecelere ve itibar kazanmaya, Kartalın başı üzerine konduğunu görmek idam edilmeye, Kartal yavrusu necib evlada delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda bir kartal olduğunuzu, bir kuşun da size itaat ettiğini görmeniz; devlet adamlarına yakın ve arkadaş olacağınıza, rüyanızda bir kartala binerek uçtuğunuzu görmeniz; büyük bir şerefe ereceğinize veya uzun bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. Rüyanızda bir kartal avladığınızı görmeniz; devletin güvenini kazanacağınıza ve her yerde sözünüzün geçeceğine, rüyanızda bir kartalın pençesiyle size vurduğunu görmeniz; sizin devletten zarar göreceğinize, rüyanızda gökten bir kartalın süzülüp indiğini görmeniz; sizin hemen öleceğinize yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir kartala binerek semaya doğru uçtuğunu görmesi; o kimsenin uzun bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculukta da nimet, şeref ve mal elde edeceğine, eğer düşerse bunlardan mahrum kalacağına, eğer bu uçmadan geri dönemez ise öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında pençesiz kartallar görmesi; meleklerle yorumlanır. Evli bir kimsenin rüyasında kartal yavrusu tuttuğunu görmesi; o kimsenin bir erkek çocuğu olacağına, eğer evli değilse genç ve güzel bir kızla evleneceğine, kişinin rüyasında başının üzerinde bir kartal görmesi; o kimsenin idam edileceğine işaret eder.


Nablusi: Bir kimse rüyada kartalla mücadele ettiğini görse, sultan ona kızar ve onu rahatsız etmek için zalim bir kimseyi ona musallat eder. Çünkü bu kuş Süleyman (A.S.) tarafından kuşlar üzerine tayin edilmişti ve bütün kuşlar ondan korkarlardı. Kartala malik olduğunu gören kimse, büyük bir mülke, izzet ve şerefe kavuşur. Veya bir melikten ya da büyük bir sultandan kuvvet ve yardıma nail olur.
Bir kimse rüyada bir kartala malik olduğunu, onunla beraber uçtuğunu ve kendisinden korkmadığını görse, o kimsenin işi iyi ve kendisi zalim olur.
Kartal yavrusuna kavuştuğunu gören kimsenin kadri yüce bir çocuğu olur. Bu rüyayı gündüzün gören kimse, hasta olur. Eğer kartal yavrusu kendisini tırmalasa, o kimsenin hastalığı uzar.
Rüyada boğazlanmış olarak görülen kartal meliklerden birisinin ölümüne delalet eder.
Hamile olan bir kadının kartal görmesi, dadıyı ve süt emzireni göreceğine delalet eder.
Kartal, nebi, melik ve salih kimselerle de tabir edilir. Rüyada kartal gören ve sesini işiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder.
Kartal etinden yiyen veya onun kanadından ya da kemiğinden bir şey alan kimseye, sultan tarafından mal gelir.
Bir kimse rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görse, o kimse iyi bir yolculuk yapar. Onunla beraber göğe doğru uçtuğunu görse, onun yolculuk esnasında öleceğine delalet eder.

Kartal uzun ömre, çokça mala ve harbe delalet eder. Bazan da bu kuşu görmek: «(Halk tabakasına:) «Sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele «ved» den, «suva» dan, «yeğus» dan, «yeuk» dan ve «Nesr» den zinhar vaz geçmeyin» dediler.» (Sûre-i Bakara, ayet 149) mealindeki ayet işaretince, bid'ata ve hidayetten sapıklığa gitmeye delalet eder.
Bazan da bu kuş, aile efradını kıskanmaya delalet eder. Bir kimse rüyada kendisiyle beraber kartalın gökten düştüğünü görse, o kimsenin maksat ve arzusu tamamlanmaz.


Seyyid Süleyman: Rüyada kartal görmek; kuvvetli, heybetli, harpte maharetli bir sultanla tabir olunur. Kendisine tabi bir kartala malik olduğunu gören, padişaha yakın olur. Bir kartala binerek uçmak; büyük şeref ve itibardır. Bir kartal avladığını gören, padişahın itimadını kazanıp onun gibi emretme selahiyetine sahip olur. Kartalın kendisine pençesiyle vurduğunu gören, hükümdardan zarar görür. Bir kartalın semadan süzülüp indiğini görenin eceli çok yakındır. Kartal yavruları; asil evlatlara işarettir. Eti, kemiği, tüyü; devlet idarecileri sayesinde hayır ve menfaat görmektir.
Kirmani demiştir ki: Bir kartala binerek semaya uçtuğunu gören, uzun yola gider. Bu seferinden ni'met, şeref ve mal kazanır. Kartaldan düşmek, mevki kaybıdır. Bu uçuştan dönmezse, vefat eder. Dönmesi, büyük hayır, şeref ve makamdır. Pençeleri tırnaksız kartallar; meleklerle yorumlanır.
Kartal yavrularını tutmak; erkek çocuk sahibi olmaktır, rüya sahibi bekarsa, bir kızla evlilik yapar. Başının üstünde bir kartal durduğunu gören, idam edilir.
Danyal (A.S.) demiştir ki: Rüyada kartal görmek; melikle tabir olunur. Evine veya bulunduğu yere kartal indiğini görmek; o bölgedeki insanların bu idareciden hayır göreceklerine işarettir.
Cafer-i Sadık demiştir ki; Rüyada kartal görmek; şeref, yerine getirilecek bir emir, başkanlık, övgü, güzel isim, büyük mevki ve seferle yorumlanır.