Rüyada Kaplumbağa görmek

Rüyada Kaplumbağa görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Süslenip püslenerek kendini erkeklere gösteren kadına; hakim ve savcıların başkanına, bilgin kimseye, Kötü ve pis yerlerde görülen kaplumbağa, cahil ve dünya ehli insanlar arasında kadir ve kıymeti bilinmeyen alime, Onun etini yemek male, menfaate ve ilmme delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boyve endamını erkeklere arzeden kadına işarettir. Bazı tabirciler kaplumbağa hakim ve savcıların reisine işarettir. Tabircilerden bazıları da Siim bir kimsedir, dediler. Rüyada kaplumbağanın etini yemek, mala veya Nebilerin (Peygamberlerin) ilimlerinden bir ilme işarettir.Bazı tabirciler de bir kimse kaplumbağa etini yese, hayır ihsan ve menfaal ve mala kavuşur, dediler. Rüyada kaplumbağa rastladığını veya ona malik olduğunu yahut evine soktuğunu gören kimse, eski ilimlere vakıf bir alimsebebiyle şüphe ve tehlikeden kurtulur. Kaplumbağanın bir yol üzerine atılmış olduğunu görse, orada ihtimanı veitinaya şayan bir ilim terk edilmiş olmasına işarettir. Bazı tabirciler ise rüyada görülen kaplumbağa, hileye, haber araştırmaya, gizlenmeye ve silah tamir etmeye işarettir, dediler.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir kaplumbağa görmesi kimsenin işlerinden düşünceli ve temkinli hareket etmesi gerektiğine delaletle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boy ve endamını erkeklere arzeden kadına delalet eder. Bazı tabirciler kaplumbağa hakim ve savcıların reisine delalet eder, çünkü kaplumbağa denizde bulunan hayvanların en bilgilisi ve en az yiyenidir. Tabircilerden bazıları da alim bir kimsedir, dediler. Bundan dolayı bir kimse rüyada kaplumbağaya bulunduğu şehir ve köyde ikram edildiğini görse, o yerde ilim sahipleri kıymetli tutulur.
Kaplumbağaları çöplük ve kötü yerlerde görse orada cahiller arasında ilim ehlinin kadir ve kıymeti zayi olur.
Bazı tabirciler, kaplumbağalar İbrahim (A.S.)'m ve sair nebilerin kitaplarını okuyan abid bir kimsedir. Rüyada kaplumbağanın etini yemek, mala veya Nebilerin ilimlerinden hatıra gelmeyen bir ilme delalet eder. Bazı tabirciler de bir kimse kaplumbağanın etini yese, hayır ihsan ve menfaat ve mala kavuşur, dediler.
Rüyada kaplumbağaya rastladığını veya ona malik olduğunu yahut evine soktuğunu gören kimse, eski ilimlere vakıf bir alim sebebiyle şüphe ve tehlikeden kurtulur.
Kaplumbağanın bir yol üzerine atılmış olduğunu görse, orada ihtimam ve itinaya şayan bir ilimin terk edilmiş olmasına delalet eder.
Bazı tabirciler ise rüyada görülen kaplumbağa, hileye, haber araştırmaya, gizlenmeye ve silah tamir etmeye delalet eder, dediler.


Seyyid Süleyman: Rüyada kaplumbağa görmek, zahid, abid ve ilim sahibi bir zatla tabir edilir. Eline kaplumbağa geçtiğini gören, böyle bir insanla dost olur. Bir yolda, bir mekanda veya çöplükte kaplumbağa görmek; civarda kendisine ehemmiyet verilmeyen kıymetli bir insanın varlığına işarettir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kaplumbağa görmek; kadı ile yorumlanır. Bir rivayete göre, erkeklerle düşüp kalkan süslü bir kadına delalettir. Kaplumbağa eti görmek, bilhassa yemek, ilim ve irfanla tabir edilir.